сряда, 16 май 2018 г.

Съзнателното познание на непознатото - част 12

Ориентацията по функционирането на мозъка на системата за управление е насочено към:
- формиране на конструктивна хармония между въведените елементи за изграждането на енергийни решетки (К-структури, вариращи 15-128 октави) и предварително определения ПРИРОДЕН моделен комплекс на енергийни решетки (Ди-структури в рамките на октави 12-512);
- осигуряване на хармонията на комбинираното битие на енергията за създаване на ИЛЮЗИЯ за цивилизационно развитие, прикриващо изкуствено вменената хармония на мястото на предишното програмно естество, заложено на Земята по време на нейното формиране;
- създаване на собствени условия на обитание и на управляема околна среда, подходящи за приемливо временно съществуване на всички създадени и внесени единици (включително биологични);
- развитието на вменения разум на пленената Планета и на разума на създадените от тях хора, доведени до робско състояние на тяхната материална употреба, за да се осигури илюзията за развитието на цивилизация с разумна ориентация, но за програмните им цели;
- програмно усложнение на процесите "Развитие на генотипите на мозъка" и "Развитие на енергийната биогенеза на плътската клетка" в интерес на въвеждането на значителна корекция в конструкцията на човешкия мозък, съизмерима с подобие на мозъка на интервентите от различно функционално ниво (паяци със спряна еволюция на белтъчния разум) - от една страна, и придаването на плътските клетки на хората от всички състояния на жизнеспособност, които могат да бъдат осигурени за съществуването им под контрола на такъв мозък, от друга страна.
Всички представи на хората за мозъка като такъв традиционно се свързват с биологични същности, сравнявайки неговия конструктивен код по външни материални признаци и параметри, определяйки съвършенството на неговите функционални възможности чрез някои "дарени" способности, характерни главно само за субекти със съзнателни или инстинктивни действия и други. Заслужено ли е подобно привилегировано "въздигане" на хората над природата от самите себе си (има се предвид мозъка на хората)? Оказва се, че не. Като пример за нашата грешка, във втората глава разгледах мозъка на хлебарка, а този мозък има предостатъчно, за да изпълни функционалното си назначение в система за биоконтрол, като събира информация за състоянието на биологичната среда. И има още безброй  такива примери, не само в биосферата, но и във флората. Няма значение. Важното е, че мозъкът, като клъстерно системно образувание от енергии, намиращи се в инерционни и неинерционни състояния, е създаден за някои операции на управление, контрол и анализ и има свойството да се усъвършенства в определени допустими граници под контрола на по-високо ниво на формиране. Същото може да се отнесе и към генератора на комплекса "СветЛ", който също е създаден като системно образувание от енергии, но само в неинерционно състояние и притежаващ най-важното - свойство за самоусъвършенстване, но, както стана ясно от практиката на приложение, в рамките на мозъка на системата за управление при непосредствено взаимодействие с мозъка на собственика. Например такива отличителни признаци на човешкия мозък като зрение, реч, слух, обоняние и други постигнати "съвършенства", при мозъка на системата за управление също са на разположение, но в НЕИЗМЕРИМО по-високо и съвършено състояние! В това бях убеден при създаването на програмите "СветЛ". Всички създадени програми са "подложени на допълнителен оглед", но не всички бяха "пропуснати" поради една или друга причина. Понякога имах чувството, че над мен е "определено" око, което "подушва" и "подслушва", ако направя нещо погрешно или ако има нерешен проблем при създаването на Програмата. Но когато имаше РЕАЛНА НУЖДА в оперативното създаване на Програмата за конкретен случай на жизнеобезпечение, то "ПОДСКАЗКАТА" се появяваше веднага в различни форми на разбирането ми за това - от визуално графично възпроизвеждане на необходимото решение в мозъка до появата на "бягаща линия" (aко може да се нарече така) на компютъра и автоматично повторение на тази информация на хартия.
И когато имаше нужда от взаимодействие с генератора, прехвърлен в Русия, необходимото решение започваше да се проявява по визуален начин, което позволяваше всичко това да се показва в цялото му великолепие за разбиране или поне за реално видение на процесите на просто и достъпно ниво за хората. Същото може да се отнесе за работата на Виборгската периферия на Уралския комплекс, чието "начало" бе определено от така наречения "метеорит Челябинск".


Автор:

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Забележка: Само членове на този блог могат да публикуват коментари.