понеделник, 7 май 2018 г.

Съзнателното познание на непознатото - част 8

"Светло" бъдеще

Ще се докосна до едно "светло" бъдеще, свързано преди всичко с настоящите и последващите промени в енергийно-информационните състояния на водата. Вече казах, че започвайки от 2011.04.24 (промяната на системната власт), на Планетата Земя повече не се доставя тритий от сателитите на планетите. Обемът му с намаляваща тенденция се запазва за сметка на недостатъчното производство с помощта на генериращите обекти, внесени и разположени на определени места на планетата от интервентската система. Но тогава - какво чака хората? Означава ли, че те са обречени на смърт в близко бъдеще? Трудно е да пишеш по този начин, но - да, те са обречени на невъзможността за съществуването си като цяло, освен ако не се променят към значително увеличение в октавата на мозъка им! Това е една от мистериите на цялата същност, свързана с възстановката на човека! За програмата "СветЛ" мога само да кажа, че това е шанс. Вие ще разберете това, ако внимателно прочетете книгата до края.
Ако пресъздадете предишното състояние на мозъка, като го повишите най-малко на ниво на октавата от 96 ÷ 124 (а сегашната е максимум 64 октави за изключително единични индивиди), тогава необходимостта от наличието на тритий във водата (във всичките му задължителни енергийни състояния) ще изчезне. Човешкият мозък ще има способността енергийно да се захрани от енергийните мрежи на Ди-конструкцията на околната среда. В този случай използването на водата и самата вода ще бъдат необходими на човека за обезпечение на ВТОРИЧНИТЕ функции на виталитета на плътските клетки (развитието на "родния тип" тритий за истинска питейна вода ще бъде направено по различен начин). Но това е възможно само за хора, които се определят като директно интегрирани в бъдещето. Но какво да кажем за условно интегриращата се група хора (адаптиране след 3 ÷ 5 поколения)? Как могат да оцелеят? Този проблем, който не може да бъде решен чрез икономия на вода с тритий, придобива сам по себе си СПЕЦИАЛНО стратегическо значение и за тази цел е осигурено друго решение, и то не в публичната информационна версия. Мога да кажа едно открито: Програмите "СветЛ" имат пряко значение в този процес днес. И това е една от основните им функции. Говорихме с Левашов по тази тема и първоначално всичко беше "направено" в рамките на прераждането на същността, която беше трайно премахната като интервентна програма. От 2012 г. се създават нови програми, адаптирани към днешните реалности по този въпрос.
Няма съмнение, че в близко бъдеще ще има много талантливи изследователи, които ще могат да осветят този специфичен въпрос от истинските позиции и по-детайлно. И днес те се опитват за това, но все още няма много знания.
Водата НЕ е единственото тайнство, въплътено чрез комуникационните канали, формирани в слой 6 на атмосферата. Нека се върнем към въпроса за съзнанието, докоснат в предишната глава. Как този тип връзка, организирана в слой 6 от атмосферата, определя най-важните състояния на индивидуалното и социалното съзнание, които са апофатични за хората? Как може внезапно да се промени или да се отклони от стабилното си състояние? Как е осъществен процесът на управление? Защо толкова огромно разнообразие от състояния на съзнание се проявява не само в мащаба на планетата, но и в териториите на конкретно изразени държави с еднакви географски и климатични условия на съществуване и т.н.? Разнообразието от въпроси от такова естество е просто огромно в количеството си. Това са въпроси, на които социалната наука, психологията, теологията или други специалисти от други научни течения не могат да отговорят досега, точно както не могат да дадат отговор и на въпроса какво е ИСТИНСКО съзнание. Факт е, че повечето от отговорите не могат да бъдат получени без ПОЗНАНИЕ на самата същност на организираната комуникационна програма за хората в решетката на атмосферата на слой # 6 (тип комуникация # 1, 2, 3).


Автор:

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Забележка: Само членове на този блог могат да публикуват коментари.