понеделник, 14 май 2018 г.

Съзнателното познание на непознатото - част 11

Специфика

В този (първия) слой на атмосферата се намира мозъчната комуникационна решетка и мозъкът на самата система за управление.
Ако разгледаме този слой от гледна точка на техническата сложност на устройството му и размера на цялото технологично насищане по осигуряването на необходимото програмно транслиране на енергийната информация като част от клъстерната система на управление, той заема водещо място сред всички останали слоеве. Но ако значимостта се определя от гледна точка на неговото място в общата йерархия на сложното функционално разпределение на всички слоеве на атмосферата изобщо, тогава водещите позиции на този слой губят до известна степен своя мащаб (в сравнение с другите слоеве на атмосферата), защото този слой е основно значим главно за вторични производни процеси на управление и поддържане на живота на цялата биосфера. Ако този слой се разглежда само в рамките на проблемите на управляваното организирано човешко битие, то той е основният елемент на клъстерната система на управление за всички изпълнителски ДЕЙСТВИЯ на хората, включително изпълнението на стратегическите програми на интервенционната система: "Развитие на генотипа на мозъка" и "Развитие на енергийната биогенеза на плътската клетка".


Преди да поговорим за влиянието на този слой от атмосферата върху формирането на съзнанието на хората, искам да припомня, че в предишните глави вече дадох информация за това как мозъкът на управленската система беше уреден чрез реконструктивна намеса от Интервентната система. Тук ще покажа как той е представен в общото конструктивно устройство, а именно:

основни системи за управление (26 СУ);
аварийни системи за управление (32 ACУ);
формиране на "оръжия" (48 СФO);
автомати на СУ;
Слънчевите и Лунните комплекси;
Главни и спомагателни комплекси за управление;
Обекти (имаше всички видове обекти и НЛО, 7909 единици);
Контролни системи;
възли ("въртене", суперпозиция, "съхранение", системи за поддържане на живота);
Енергийни "Шнурове" и обемни структури на енергийното взаимодействие на комплексите и обектите.


Автор:

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Забележка: Само членове на този блог могат да публикуват коментари.