понеделник, 21 май 2018 г.

Съзнателното познание на непознатото - част 14

За всяка историческа фаза беше определено собствено програмно състояние на общественото съзнание, съответстващо на етапа и като се има предвид:

целевите исторически особености на всеки етап от "развитието";
рамка на вектора на Целите - относно действия и събития;
функционално-териториално разпределение на обществата в конкретна географска област;
особености на текущата "рецепта" на програмата за подбор на обществото (набор от общества на всяка територия, като се има предвид задължителната наличност на индивиди със специфичен генотип на мозъка) и много други.

На много разумни според мен хора, съм се опитвал да предада всичко това. От тяхна страна, обаче, това изглеждаше като проклятие, като непроверен брътвеж на невъобразима фантазия. Но ако вземем като пример свеж исторически епизод от началото на "Перестройката" в СССР: НЕОБЯСНИМОТО досега някакво влияние, преминало под формата на унищожителна вълна във всички сфери на социалния и духовен живот на народите на Великата държава, които притежават уникален имунитет за оцеляване при най-трудните условия на околни противодействия, то никой не може да обясни от "материалистичните" позиции на светогледа: "как и защо рухна "Цивилизацията на комунистическия кодекс"? А това беше само един РЕДОВИ програмен процес на интервенционалната система за управление и нищо повече. И го изпълняваха с различна степен на усърдие всички, без изключение. Дори хора с особено червени партийни билети, преди това притежаващи гранитна твърдост на комунистическия мироглед и съответното хуманно обществено съзнание! Къде им изчезна това от главата?
В момента няма да разглеждаме характеристиките на общественото съзнание във всеки исторически етап на "развитие" във всички отделно изразени и географски различни общества. Имайки предвид това, историците и социалните учени ще могат да коригират всичките си написани ИзТОРИИ в РАЗЛИЧНО осмисляне на тяхното протичане, приближавайки го до истината за управлението на битието на хората. Но имам големи съмнения за това. Може би това ще се случи в някаква перспектива. Не е важно само да продемонстрирам (да покажа и разкажа на базата на моите познания) как е изградена моделната клъстерна система за управление по формирането на обществено съзнание, включително използването на слой 1 на атмосферата. То не е само управляемо, а се е вменявало на хората, стриктно съобразено с формиращите се чрез тяхното съзнание определени събитийни процеси, насочвайки изпълнителските им действия точно към това, което е програмно определено от Вектора на Целта на явленията, действията и събитията.
При анализа на функционалните и конструктивни особености на горепосочените слоеве се убедихме, че основното им определящо влияние върху формирането на Разума на хората, тяхното индивидуално и обществено съзнание е един доста многостранен процес, управляван в рамките на системния кодекс на програмата за цивилизационно "развитие" и напълно независим (апофтичен) от волята и желанието на хората. Следователно той изисква определен контрол от страна на тази система за управление.


Автор:

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Забележка: Само членове на този блог могат да публикуват коментари.