петък, 1 юни 2018 г.

Съзнателното познание на непознатото - част 19

Използвайки случая (и логиката на преценката), на политическите анализатори - "строители на исторически събития" бих искал да задам един много важен въпрос: в кой ден свърши "патриотизма" в цялото постсъветско пространство и с помощта на какви волеви действия на лидерите? Като следа ще дам насочващ въпрос: кога и кой издаде указ за премахване на свободното предоставяне на детските учреждения на рибено масло? Същият въпрос се отнася до чиновниците с придобити сертификати за притежание на различни степени и звания, които се борят срещу "псевдонауката" с цялата си пролетарска омраза, но на заплата. И все пак - какво общо между рибата, морските дарове и общественото съзнание? Не е важна толкова рибата, колкото факта, че съществена част от населението на планетата, ориентирана към задоволяване на жизненоважната нужда на плътта си чрез необходимия асортимент от протеини и минерали (според програмата "Енергобиогенеза"), получени от морски дарове, всички създадени за тях условия на живот формират специфичен образ на тяхното съществуване в хармония с всички особености на жизнения и социалния кодекс, присъщия им светоглед, съответстващо на индивидуално и социално съзнание. За металурзите от  Урал раците не са жизнено ВАЖНИ, въпреки че са много приятни и липсата им в храната няма да ги доведат до решително протестно настроение, което не може да се каже за жителите на крайбрежните райони. Но не е само това. Цялата тънкост се крие във факта, че индивидите с различен мозъчен генотип и различни функционални роли в цялостния процес на участие в програмата "Развитие на енергийната биогенеза на плътските клетки" се основават на различни източници на придобиване на белтъци и минерали за организма според стриктно диференцираната форма на техния естествен произход - както морски, така и континентален.
За мнозинството от населението формирането на условия за образуване на стратегическа памет в основата на организма (костите) се базира на йонната основа на минералите, образувани във водната среда. В този случай, за индивиди от всеки мозъчен генотип има собствена строго идентифицирана моделна конструкция. Следователно, липсата на консумация от страна на индивидите на необходимите минерали и белтъци, които са подходящи само за тях, ще доведе до нарушения в необходимото им доставяне в йонното състояние за плътските клетки, включително и за мозъка им. Не по-малко важни за активирането на определени функции на мозъка на хората са фосфорните йони, идващи особено много при консумацията на риба. Съответно това в крайна сметка засяга общото състояние на мозъка, запазвайки неговите функции в активно състояние, а следователно и в процесите на ПРИДОБИВАНЕ НА ПОЗНАНИЕ, формирането на индивидуално съзнание. Това буквално влияе върху процесите на формиране на общественото съзнание чрез организирани действия и събития, тъй като последните, несъмнено, ще бъдат коригирани чрез контролиращите процеси от страна на системата за управление, може би дори чрез агресивна проява на насилие или под някаква форма на други активни практически действия, ако се проявят такива недостатъци в морските дарове. Всички практически действия винаги се предхождат от формирането на конкретно обществено съзнание за всички лица, които участват в такива действия за опозиция. Въстанието на моряците от Черноморския флот на океанския кораб "Очаков" под ръководството на лейтенанта П.П. Шмид през 1905 г. и други подобни събития не са свързани с липсата на морски дарове на борда, тъй като основната причина трябва да бъде търсена в организационните дейности на Коминтерна.
Бих искал да кажа, най-малкото на разумната част от американското население, че непрограмираната подмяна на използваните белтъци и минерали (с използването на продукти от соя вместо морски дарове от месо) не само доведе до неудържимо разрушаване на всички метаболитни процеси в организма на американците и към наднормено теглото, но и до много сериозни проблеми, свързани с ДЕГРАДАЦИЯТА на мозъка и агресивното поведение на основната част от обществото. И това буквално засяга формирането на индивидуалното и обществено съзнание.
Това е принципно и кратко, но е достатъчно за разбиране - за първата група функции на Хидрофорния слой, като факторна демонстрация на неговото УПРАВЛЕНСКО ВЛИЯНИЕ върху съзнанието на хората в процеса на тяхното организирано битие.


Автор:

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Забележка: Само членове на този блог могат да публикуват коментари.