понеделник, 4 юни 2018 г.

Съзнателното познание на непознатото - част 20

Необходимост от размисъл

А напълно различно, но не по-малко важно ниво на влияние имаше втората група функции на този слой на атмосферата.

2. Функциите на "проводник и попечител" на частта от управленската енергийно-информационна емисия, идваща от мозъка на системата за управление като цяло, относно изпълнението на материалното участие на хората, формирането на техните действия и събития в рамките на двете стратегически програми: "Развитие на генотипите на мозъка" и "Развитие на енергийната биогенеза на плътската клетка".
Целта тук не е да разгледаме целия комплекс от втората група функции на хидрофорния слой, чрез който по-рано се осъществяваше трансфера на част от енергийно-информационната транслация в съответствие с последователното въплъщение на целия исторически Вектор на Целта - на явленията, действията и събитията от цялата огромна география на света. Тъй като днес е важна и достатъчна само тази демонстрационна част от тях, която пряко или непряко е имала отношение към формирането на общественото съзнание на хората. Надявам се, че и по-нататък ще има многобройни изследвания на бъдещето. Ще разгледаме само някои факти за участието на хидрофорния слой в тези процеси.
Ако погледнем картата на света, показваща текущите резултати от ежедневното развитие на континенталната и морска (океанска) част от повърхността на планетата, можем да се изненадаме от неточността, от една страна, и от изненадваща хармония, от друга страна, по въпросите, свързани с цялостното разквартируване на населението на планетата, формирането на огромен брой изкуствени континентални, крайбрежни и морски структури, които осигуряват определена степен на достатъчност при управлението на всички сфери на организирано съществуване на народите на планетата. Това до известна степен демонстрира НИВОТО НА РАЗВИТИЕ на настоящата цивилизация, чийто процес е въплътен в текущите междудържавни стратегии в различни направления на геополитиката. Именно към такова тесногръдо ниво на преценките е била "приучена" цялата социална мисъл за своето съществуване, без да предизвиква никакво съмнение за "нейната същност". Но дали това е в истинския смисъл на всичко въплътено?
Изглежда малко досадно (а за някои - обидно) да научим за факта, че хората не са независими както при избора на местата си на разквартируване и съответното на всички съзидателни действия по оборудване на ежедневието си, а и в изпълнението на всички събитийни исторически процеси от всякакъв мащаб, въплъщението на които те възприемат и до днес като САМОСТОЯТЕЛНА история. Целият процес на събитийното въплъщение се осъществяваше под ръководството на интервенционалната система за управление. Това важи за всички места и за всички народи, където се намират сега. Каква роля и функция играе хидрофорния слой на атмосферата в този процес на управление? Например, контролният ефект от УК на Бермудските острови като част от ѝмозъка на системата за управление (слой № 1), и неговото транслационно въздействие чрез хидрофорния слой (No.2) върху някои от основните процеси, които са резултат от събития, включващи поне популациите на САЩ, Канада и Мексико. Независимо как американците днес представят цялата си "история" като на "заслужени лидери" на съвременния световен ред, но всички те са ИЗКУСТВЕНО ПОРАЖДАНЕ на някои вменени събитийни процеси с почти 400-годишна история, включваща УК на Бермудските острови. Никаква заслужаваща си селективност и инициатива от така наречената европейска колонизация - през 16 век във формирането на всички процеси на историческите събития - по-късно в организирането на социални и държавни регулации - в миналото и сега при специфичното разделение на цялото население, дори неразумната концентрация на атомната енергетика (АЕЦ) само на източното крайбрежие и много други, всичко това не е инициирана самостоятелност на тези новодошли европейски народи, а контролирани процеси, включващи Бермудският УК и хидрофорния слой.
Какво е променящото се състояние на общественото съзнание на всеки етап от историческото развитие на Съединените щати - това не е важно. Важното е, че то се формира по пътя на неговото ВМЕНЯВАНЕ именно на новодошлото население на САЩ (определен набор от индивиди със специфичен генотип на мозъка), включително чрез енергийно-информационна транслация чрез решетките на хидрофорния слой.


Автор:

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Забележка: Само членове на този блог могат да публикуват коментари.