четвъртък, 13 май 2010 г.

Още една гледна точка за пирамидите

Постепенно се разкриват фантастични неща. Например - пирамидите в Египет и други части на света са произведение на изключително напреднала цивилизация. Това са невероятно хармонични структури, отразяващи позициите на планетите и звездните системи, както и чакрите и хармоничните кухини на човешкото тяло. Даже всеки камък в голямата пирамида е хармонично настроен на специфична честота или музикален тон. Саркофагът в центъра на голямата пирамида е настроен на честотата на човешкия сърдечен ритъм. Някои опити с пирамидите в Египет и Южна Америка демонстрират, че те могат да бъдат гласово активирани "геофизически компютри". След интониране на специфични звукове, учените са произвели видими стоящи светлинни вълни над и вътре в пирамидите. Това показва, че древните жреци са използвали някаква хармонична звукова технология вътре в своите храмове. Преданията за Енох разкриват майчиния език, т.е., "езика на светлината". Това е първият език на планетата, въведен в началото на този времеви цикъл от 26 000 години. Много съвременни учени считат ДНК за вълнообразна конфигурация, която може да бъде променяна от светлината, магнитното поле и звуковите импулси. Тези познания предполагат, че човечеството може да еволюира извън сегашните си земни форми. Египетските предания говорят за звездни пътешественици, които подобно на Енох са пътували зад "голямото око на Орион" и са се връщали като "богове" между хората. Древните текстове пишат, че хората ще станат "богове" и "господари на светлината", т.е., по-висша форма на човешката еволюция. Според много предания древните божества, наричани Аватари, се връщат в началото и края на всеки 26 000 години. Според "календара в камъка" в Голямата пирамида това е така нареченият цикъл "Феникс". Сегашният период свършва през 2012 година. Гръцката дума Феникс идва от египетската Па-ханок, което означава "Къщата на Енох" . В съответствие с учението на Енох се смята, че такива регулярно повтарящи се катаклизми действат в качеството на еволюционни фактори, провокиращи изменения, необходими за ускорението на прехода на формите на живот към следващата фаза на еволюцията до тяхното напускане на сегашната планета - майка. Започна появата на доказателства, че съществували по-рано цивилизации са овладявали физическия континуум и са продължавали еволюцията си извън този свят. Но е имало и такива, които не са успяли. И при нас има равни възможности - да го реализираме това или не .

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Забележка: Само членове на този блог могат да публикуват коментари.