сряда, 12 май 2010 г.

Планетата след края на Атлантида

На Земята й било нужно много време , за да се възстанови от катаклизмите и дори когато физическата повърхност започнала да оздравява, това вече бил един напълно различен свят . Отишло си било познанието, което изградило Атлантида, защото честотата на съзнанието , до което имали достъп на Земята, била много по-ниска и примитивна, отколкото преди. От гледна точка на вибрацията било да се превъплътиш в меласа . За онези с висока степен на еволюция , които все още работели за възстановяването на планетата, било още по-трудно да дадат израз на своите разбирания, докато били в плътно физическо тяло. Събитията от края на Атлантида привлекли много същества , които да спомогнат за подготовката на енергийното поле на Земята преди следващото пресичане на фотонния лъч, когато щяло да се върне към първоначалното си еволюционно ниво и отвъд него. Но тази плътна физическа честота , както и други, метафизични , продължавали да се доминират от дисбалансираното съзнание.То намирало израз най-вече чрез отрицателно настроените извънземни. Процесът на ребалансиране се затруднява още повече от бремето и дисхармонията на Земята и от естотите , които я заобикалят. Така се поражда вибрационен натиск и напрежение, които достигат критична точка. Онова, което става тук, се отразява върху много по-голямо пространство. Всички планети и звезди са свързани чрез паяжина от енергийни линии във вселенска мрежа. Ако някоя чакра или пулсираща точка от тази мрежа се повреди или започне да генерира небалансирани енергии, това въздейства върху всичко, свързано с тази мрежа. Накрая те могат да засегнат и други честоти и липсата на баланс да нарасне като рак. Липсата на равновесие и плътността на Земята засягат човечеството по много начини. Заслужава си да повторим , че само част от нашето съзнание се превъплъщава във физическо тяло. Висшите нива на нашето съзнание остават на метафизично ниво и направляват нисшия Аз по време на прераждането. Ако обаче загубим връзка с висшите нива, у нас взима надмощие информацията, която постъпва чрез очите и ушите и ставаме жертва на дисбалансираните мисловни модели. Дисбалансът влияе най-вече върху емоциите и егото и след като тези мисловни модели получат контрол над тях, те могат да причинят неимоверни болка и унищожение, като влияят на нашето поведение. Това ства най-вече, ако енергиите кундалини са потиснати, защото в тази форма на съществуване другите чакри не са силно свързани с физическото ниво( източникът на енергията кундалини се намира в основата на гръбнака, центърът на нашата сексуалност и на хармоничните взаимоотношения.). От края на Атлантида липсата на равновесие се подхранва както от мисловните модели, предавани от дисбалансираното съзнание, така и от отрицателните енергии, генерирани от човечеството. В резултат Земята е изложена на сериозна липса на баланс, която е довела света до днешното му състояние. Дисбалансът се опитвал да контролира информацията и мисловните модели на плътното физическо ниво до такава степен, че който и да се преродял на Земята, бивал изложен на тези модели и на влиянието на хората, вече засегнати от тях. Един прост пример за това може да се открие в контролираните или повлияни от дисбаланса мисловни модели на росители, които втълпяват на децата си да мислят по същия начин. След като контролът върху човешкия ум бил установен на колективно ниво, всяко следващо поколение било подлагано на натиска да се подчинява на този начин на мислене .

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Забележка: Само членове на този блог могат да публикуват коментари.