петък, 19 януари 2018 г.

Основи на строежа на материалния свят и на формирането на мозъчните генотипи - 1

Основи

Животът е възможността за производство и осъществяване на обменни процеси. Той съществува само там, където е създадена Системата за управление и се отнася до пределните съотношения в рамките на допустимото, в които се извършва контрол и развитие на околната среда, която е обект на управление. Извън създадената среда няма живот, ако няма друга система за управление. Съвременната физика не знае нищо за системата за управление. Религията го свързва с Бога, шаманите и магьосниците - с присъствието на духове. Всичко, което днес е известно на науката за структурата на конструкцията на нивото на микросвета, са електроните, протоните, кварките, елементарните частици и т.н., което произтича от приетите принципи: твърдо тяло → течност → газ → неорганизирана плазма.
Атомните структури се изследват главно при разглеждането на твърди тела. Моделът на атома на Бор е основната концептуална база, както периодичната таблица на Менделеев, така и таблицата на Фльоров.
Най-модерното название в науката е "поле", с него наричат всяка нова проява на свойствата на електрическия заряд. В същото време се съобщава, че в Космоса са "изучени" само до 5% от материята, а останалите 95% са с неизвестен произход. Те често се наричат "черна дупка" (от пресконференцията на Руската академия на науките, посветена на Деня на руската наука на 7 февруари 2006 г.).
Ако в основата се положи ДРУГ модел на атома, който е различен от модела, приет днес, и се докаже съществуването му, тогава цялата наука ще се разпадне.
Атомната структура е додекаедридна-тетраедрична кубична структура. Централният куб е система от октаедри и икосаедри, вградени един в друг (16 приставки). Цялата инструментална база е създадена по отношение на централния куб, извън този куб тя не работи.
Всички честоти в атомната структура са изградени на октави (степен две). Основата за изграждане на централния куб са октавите (донесени от системата на Ебра и ненатрапчиво въведени):
16, 22, 28, 32, 50, 54, 64, 66, 68, 72, 78, 88, 96, 112, 118, 122, 124, 128. Октавата 128 е максималната октава на вече НЕСЪЩЕСТВУВАЩАТА контролна система. 


И някои понятия:
- октавен потенциал - четен, положителен, максимален заряд в дадена октава (1.24n),
- гравитационният потенциал на октавата е нечетен, редуващ се, максималната разлика на съседните потенциали е 1,24 (n1-n2);
- ъгълът на приплъзване на заряда е ъгълът на въртене на заряда спрямо възела (за централния куб тази стойност е 39.60).


Структурата на додекаедъра с вградения икосаедър е уникална - всяко прикрепване на тази структура един към друг може да се изчисли. Броят на прикрепванията е 44. Всяко следващо прикрепване увеличава октавата четирикратно, първоначалната стойност = 128. Така е и с програмите "СветЛ", които са вложени в генератора въз основа на изчисления.


Додекаедър-икосаедър
Октава слой     Енергиен потенциал (октавиан) = 1,24n
1            128         907769738083
2            512       679051640990112193876920710485206529207942810790
Ако потенциалът бъде премахнат само от два слоя на додекаедрено-икосаедрената структура, запасите ще стигнат за стотици трилиони години, т.е. енергийно система за Управление е напълно обезпечена (което означава, че енергията може да бъде взета и приложена), и дори ако се случи следващия "Голям взрив", ще можем да го "наблюдаваме от Земята" (според съвременните физици).
Разпределението на енергията и осигуряването на зарядите с необходимите потенциали е дело на Системата за управление, която има специализирани системи за контрол. Няма да е излишно да си припомним, че атомната структура трябва да се разглежда отгоре надолу, т.е. от Високо организираната, строго разпределена по октави плазма → Материална структура (газ, течност, твърдо вещество). Изследванията на атома в твърдо тяло са крайна структура, а не единствената, както е в случая на настоящите физици.


Автор:

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Забележка: Само членове на този блог могат да публикуват коментари.