сряда, 10 януари 2018 г.

"Лабораторната работа" на паяците - 15

1946 г.-1990 г. Разрушителен демократизъм

По време на Великден от 1946 г. общото състояние на Системното управление беше пренасочено към последната фаза от изпълнението на програмните процеси на този етап:
осъществяване и завършване на взаимно регулирания антагонистичен феномен на Програмното развитие на две специални целеви сфери на живот - капиталистическа и социалистическа, като единен управляван процес на развитие на 44 генотип на мозъка. Въвеждането на елементи на либерализма като основа за изграждане на структури в сферата на властта. Целевата основа за социалистическата сфера на съществуване беше въвеждането на елементите на демократизма със съответни конструкти на управление и цялостно социално устройство;
завършване на общата подготовка за прехода към ЕДИННА система от властови структури и Управление на либерално-демократична основа, която ще се превърне в основата на управление в следващ етап от развитието на генотипите на мозъка;
да приведе Управляемостта на световната финансова система, организирана въз основа на въведените производни стойности, в състояние на хармонизиране с основните принципи на процеса на Световната програма за управление, в интерес на комбинирането в едно управленско състояние на "силата на парите и властта" за завършване на подготовката за прехода към нов етап на развитие;
цифров базис на построяване на конструкция на Управляващи информацията системи, чрез предоставеното познание, но без придобиване на дълбочинно осъзнаване на същността му, внедряване на цифрови технологии като заместване на част от мозъчните функции и подготовката за преход на друго ниво от отделното Управление на генотипите.
Тъй като третата фаза на този етап е приключила (т.е. до момента на "узряване" на изпълнителните състояния на "потребността" до нивото на пълна готовност, всичко съвместно преживяно да се разглобява и разпределя към конкретен генотип на мозъка), процесът на задържане е безсмислен. Цялото въплътено Управление беше прехвърлено на базата на цифровите технологии във всички аспекти, и в двете целеви области на битието на капитализма и социализма. Най-важният качествен скок направи Световната финансова система, която навсякъде премина към електронно управлявано счетоводство и електронни пари. От своя страна, те започнаха да придобиват определени свойства на независимост от естеството на прилагането на обема на заместителя (печатни пари и тяхното обезпечение).


Беше завършено натрупването и технологичната подготовка на финансите за прехода към следващия етап на развитие на генотипите на мозъка.


Автор:

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Забележка: Само членове на този блог могат да публикуват коментари.