понеделник, 19 юни 2017 г.

Знанията принадлежат на всички!

Нашата Земя е заобиколена от енерго-информационни полета, които в древни времена са били наричани "Хроники на Акаша". Тези полета в известна степен напомнят за интернет, от който можем да "почерпим" всякаква информация. Ето защо, по-голямата част от откритията се "вмъкват" в съзнанието на хората от енергийно-информационните полета. Това е едно добро обяснение на тези случаи, когато хора, разделени от хиляди километри, независимо един от друг почти едновременно правят едно и също откритие.
Но в действителност, те само разкриват информация, която е била скрита от нас в "Акашовите записи". И ако ние съзнателно се научим да "използваме" този "интернет", вече няма да е необходима защита на правото на интелектуална собственост. В крайна сметка, всеки ще може да получи всякаква информация самостоятелно и директно, а също така - без изкривяване. Всичко, което трябва да направите, е да позволите на съзнанието си да се "разшири". Тези знания се крият от нас, а точно те трябва да принадлежат на всички.
В разширено състояние на съзнанието е невъзможно да ни попречи каквато и да е цензура, прикриваща се зад закона за авторското право. В действителност, авторът в нашата Вселена е един - това е Бога. А всички ние сме само съавтори - ученици от училището по Създатели на реалността. Но Бог никога не е установявал забрана за достъп до знанията. Следователно - такива закони, базирани на скриването или цензурирането на информацията са всъщност незаконни по своята същност.
Въпреки това, на много хора чувството за собствена значимост не позволява да разберат тази проста истина. Ако безкористно споделяме знанията си с другите, вратите на училището за създателите на Реалността винаги ще бъдат отворени за нас.

По материали от Интернет

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Забележка: Само членове на този блог могат да публикуват коментари.