четвъртък, 15 юни 2017 г.

ЛЕЧЕНИЕ

Влиянието на флуидния ефект върху болни е изключително разнообразно, в зависимост от обстоятелствата. Това въздействие понякога е бавно и изисква продължително лечение, както при обикновен магнетизъм; в други случаи действа бързо, като електрически ток. Има субекти, надарени с такава сила, че при някои болни те могат да правят мигновено лечение с полагане на ръце или дори с един-единствен акт на волята. Между двата полюса на тази способност има безкрайни нюанси. Всички изцеления от този вид са разновидности на магнетизма и се различават само по силата и бързината на действие. Основата е една и съща: това е флуида, който възпроизвежда терапевтичен ефект, в зависимост от качеството му и вариращ според обстоятелствата.
Магнетичното действие може да се извърши по различни начини:
1. Чрез флуидите на самия магнетизатор; това е магнетизъм в тесния смисъл на думата, или човешки магнетизъм, чиито ефект е подчинен на силата, и по-специално на качеството на флуида.
2. Чрез флуиди духовете действат пряко и без посредник върху въплътения, за да го излекуват или да успокоят страданието, или за да предизвикат произволен сомнамбулистичен сън; или да окажат на човека всякакви физически или морални влияния. Това е духовен магнетизъм, качеството на който зависи от качествата на духа.
3. Чрез флуидите, изливани от духовете върху магнетизатора, който им служи като проводник. Този магнетизъм е смесен, полудуховен, или ако щете - духовно-човешки. Духовните флуиди, смесени с човешките флуиди, осигуряват на последните липсващото им качество. Съдействието на духовете в такива случаи понякога е произволно, но в повечето случаи то се дължи на силата на магнетизатора.
Дарът на изцеление чрез флуидно влияние е често срещан и може да се развива чрез упражнения; но дарът на мигновено изцеление чрез полагане на ръце е по-рядко явление, но своя апогей може да се разглежда като изключително. Въпреки това, в различни времена и почти всички народи е имало хора, които са ги притежавали в най-висока степен. Напоследък са известни няколко прекрасни примера, чиято достоверност е безспорна. 


"Битие", Алън Kардек

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Забележка: Само членове на този блог могат да публикуват коментари.