вторник, 27 юни 2017 г.

Ортодоксалните наука и религия действат в единен фронт срещу езотеричните знания

Съвременните технологично развити, но духовно банкрутирали общества са типичен пример за безизходицата, чието следване в определени рамки ни се "позволява". В същото време, масивната съпротива на изучаването на някои области на знанието дава възможност да се скрият точно тези направления на развитие, които тези "нещо" или "някой" се опитват да  скрият от нас, заради това, че именно в тях са скрити тези наши възможности, от чието развитие у нас толкова се страхуват тези сили, които наричат себе си "господари" на човечеството.
По този начин можем да направим извода, че на нашата планета още в древността е била създадена система за потискане на свободната воля на хората, предназначена да превърне човечеството в покорни слуги на "собствениците". И основната "гвардия" сред тази прислуга са всякакви видове "борци против псевдонауката" и "борци за чистотата на вярата", на чиито рамене лежи наказателната функция по отношение на каквито и да било зародиши на светлината и свободата. Но ако обикновено "борците против псевдонауката" се ограничават до морален тормоз, в арсенала на завоевателите са и "силовици", които участват във физическото премахване на неудобните.
Според В. Шемшук, нашествениците контролират всички академии на науките, които активно твърдят за невъзможност да има скорости над скоростта на светлината, както и технически устройства, способни на достатъчно бързо междузвездно пътуване. Забранена е и темата за възможността за получаване на енергия от вакуума.Всичките преследвания на древните тайни учения, парапсихологията, уфологията, теорията на физическия вакуум и торсионните полета, алтернативните източници на енергия, са свързани с нежеланието на "господарите" да разкрият тази информация на човечеството, тъй като тя може значително да намали или дори да ги лиши от тяхната неограничена власт над човечеството. За да се запази тази власт, срещу най-добрите учени и изследователи се използват активно сплашване, изнудване, подкупи и дори физическо унищожение.
Той твърди, че съвременната наука се контролира от нашествениците, както и че съвременните религии са основани на суеверия. В същото време днешното представяне на истината е доста повърхностно, да не кажем, че практически отсъства. От една страна, критерият на истината за материалистите е практиката, забравяйки, че практиката може да докаже всичко, което е угодно. А това е необходим, но все още недостатъчен критерий за истината. От друга страна, религиозните лидери твърдят, че истината - това е Бог, на видно място поставили авторитета на Светите писания, които са дошли до нас изкривено и фалшифицирано (не без помощта на завоевателите) в полза на църквите, зад които също се забелязват контурите на "световното правителство" и неговите "господари".
Сега става ясно защо привидно непримирими врагове - догматичните атеисти и религиозните фанатици, заедно се нахвърлят върху  семейството Рьорих, Карлос Кастанеда, както и други изследователи на езотерични познания, отварящи за нас нови аспекти на реалността.
Неслучайно Ст. Гроф подчертава, че настоящите изследвания в областта на съзнанието предоставят достатъчно доказателства в подкрепа на мирогледа на великите мистични традиции. В същото време революционното развитие на други научни дисциплини в основата си подкопава и дискредитира механистичния мироглед, стеснява съществуващата пропаст между науката и духовността, която в миналото изглеждаше абсолютно непреодолима.
Ортодоксалната наука, контролирана от механистичния мироглед, не е в състояние да разграничи ограниченията и повърхностността на "коригираните" ортодоксални религии от дълбочината на автентичните мистични традиции и най-големите духовни философии, които са плод на векове изследване на човешкия разум и заобикалящата ни действителност, съчетаващи системно наблюдение, експерименти и изграждане на теории, и то по начин, много подобен на научния метод.
Именно езотеричното познание, намиращо се на границата на науката и религията е запазило зърната на оригиналните изконни истини, които се съдържат в древните учения на мъдростта. И точно затова, контролираните от окупаторите църкви и академии на науките са обединени срещу езотеричните познания, обявявайки ги за "ерес" и "шарлатанство".
Следователно и религиозните, и научните ортодоксални догми са наистина далеч от реалността и са необходими на нашествениците да задържат "мъглата" на полусъзнателно съществуване в рамките на наложените на човечеството предсказуеми стереотипи на поведение, които да улеснят задачата на самозваните "господари" и на създадената от тях пирамида на властта.
По материали от Интернет

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Забележка: Само членове на този блог могат да публикуват коментари.