петък, 29 април 2016 г.

Фантомът - хранилище на информация


Теорията за фантомното присъствие в заобикалящата ни среда не е нещо ново. Призраците или духовете е прието да бъдат съотнесени към фантомите. Понякога хората виждат такова образувание съвсем ясно, а в редки случаи могат да наблюдават и самите себе си.


Но тези фантоми не са реални хора, най-вероятно те могат да бъдат наречени холограми или отпечатъци от човешкото съзнание, по някаква причина съхранени на земята след смъртта на физическото тяло на стопанина. Подобни енергийни копия често са свързани с определено място, откъдето те черпят сила за съществуването си. Фантомът - това е нещо, което не съществува, но в същото време е осезаем. Дори има определение на "фантомна болка" в официалната медицина, наблюдавана в моменти след ампутацията на крайник в продължение на месеци или дори години, при което човек чувства болка или сърбеж на мястото на несъществуващия крайник.


В последно време след получаването на експериментално обосновани данни, науката подхожда към изследването на фантомните явления по-обстойно, като под фантоми подразбира не само случайно образувани биоенергийни структури, а неразделни части от живите организми, образувани в особени, все още неизучени от нас полета. Наличието на такива полета (в допълнение към електромагнитното и гравитационното) е предсказано още от Айнщайн, а известният астрофизик Н. A. Козирев предположил, че това са полета на времето. За тази неуместна идея ученият, както и много дисиденти през 30-те години на миналия век бива арестуван, но след амнистията възобновява изследванията си. Съществуването на невидими полета Козирев доказва със следния експеримент: обективът на телескопа е покрит с капаче, което не пропуска светлина. Но когато телескопът е насочен към светлината на звездите, разположените в непосредствена близост уреди записват наличието на някакви вълни. След това насочили телескопа в посока към звезда, чиято светлина все още достига до нас, но самата звезда е изгаснала преди милиони години.


Невидимите полета били регистрирани. След това изчислили местоположението на звездата в небето, което тя ще заеме след милиони години, насочвали телескопа натам - и полетата отново били фиксирани. Но било достатъчно да насочат телескопа към място, където звездата никога не е била и не трябва да бъде - мистериозните полета не били засичани. Т.е., цялата информация за обектите във Вселената е била изначално заложена. И тя задължително включвала минало, настояще и бъдеще. Тази идея не е нова, понеже факторът за предопределеност е отразен във всички древни религии по света. Много учени, включително професор Генадий Дулньов, въз основа на теорията на относителността, не говорят за времеви полета - а за торсионни полета. Това означава, че пространството има възможност за изкривяване, може да образува така наречените тори (вихри), които могат да съхраняват или предават информация в пространството от единия край на Вселената до другия, при което няма разход на енергия.

Сега отново за фантомите. Изучавайки непознатите полета, изследователите са изправени пред невероятна тяхна особеност: оказва се, че записаната в полетата информация се отнася не само до физическите обекти, но и до нематериалните - точно тези същности, които научно биват наречени фантоми, а иначе -  "демони". Много от вас вероятно са чували, че всеки човек има два противоположни съветника: ангел и демон. Освен това, ако ангелът се намира до дясното рамо (или върху него), то дяволът е в ляво. Така специалистите са установили, че около всяко тяло във Вселената се образуват собствени информационни полета, имащи дясно или ляво завъртане. Тук в тези области се образуват фантомите - дългоживеещи и самостоятелно развиващи се полеви образувания. И ако тези, които са отляво имат положително въздействие (дават въодушевление, чувство на лекота), то "десните" въздействат депресиращо, насаждат тревожни и неспокойни чувства. Съществува мнение, че тези фантоми, образувани от силови полета, са предшественици на човечеството, но след това по някаква причина са изчезнали, оставяйки след себе си цялата тази полева информация, която понякога хората могат да възприемат.

Сега всеки знае, че цялата информация за организма е записана в ДНК молекулите, но в проучването на тези малки структури учените също се сблъскват с "фантомното" явление. Оказва се, че някакво вълново образувание продължава да съществува след смъртта на ДНК (или организма) в продължение на точно 40 дни. И в този период фантомът може да има много реално въздействие върху живите организми!


Експериментът, който е довел специалистите до този извод е проведен от старши научния сътрудник Пьотр Гаряев. Върху клетъчното ядро (където се съдържа ДНК) въздействали с лазерен лъч, а с помощта на апаратурата са фиксирали спектъра, отразен от молекулите. По тези спектрални картини специалистите могли да определят принадлежността на ДНК към един или друг вид на живите същества. Веднъж съвсем случайно било проведено измерване на празна кювета, от която вече е била премахната ДНК. Логично е лазерният лъч да премине свободно през кюветата, но ... той се "препънал" в невидима бариера, а апаратът записал характерните за ДНК молекулите синусоиди! Сякаш в кюветата все още имало нещо, макар в действителност да не било така.

Но това не е всичко. Оказва се, че молекулата на наследствеността е способна да "звучи". И ако с лазера въздействали на непокътнати клетъчни ядра, ДНК вибрирали на ниски честоти. При нагряване на ядрата до температура от 40-42 °C ДНК се разрушавала, и при това молекулите излъчвали звуци от високи честоти - като че ядрата "крещели". Именно такива викове на умиращи ДНК идвали от празната кювета. Решавайки, че тя е просто лошо измита, я почистили  и изследвали отново - резултатът е един и същ: в празната кювета имало "фантом" на загиналото ДНК. Забележително е, че слагайки в тази кювета непокътнати ядра, те също започвали да "крещят", сякаш били разтопени от лазера. В следващите 40 дни уреда постоянно фиксирал молекулата на наследствеността в празната кювета, и едва след този период всичко се връща към нормалното. Подобни резултати с фантоми на несъществуващи ДНК е получила през 1990 г. и група американски специалисти - физици, начело с Робърт Пекора.

Според Пьотр Гаряев формираният в хода на експеримента енергиен фантом носи в себе си информация за живота и смъртта, и по някакъв начин може да я прехвърли на живите ядра. След "получаването" на тази информация здравите ядра излъчвали в спектър, много подобен на този, който излъчвали умиращите ядра. Т.е. полевата защита на здравите молекули била увредена, което означава, че тези фантоми могат да повлияят на организма като цяло.

В частност, загадка за лекарите е вируса Ебола, чиито път на предаване е много неясен. Въпреки това, има предположение, че той може да се предава по вълнов път. Например, в хода на борбата срещу някои заболявания, в тялото се образуват фантоми на патогени. Имайки висока степен на биологична активност, тези съсиреци енергия проникват в ДНК и я увреждат. В резултат на това започват смущения в нормалната програма и възниква картина, типична за случаи, които се наблюдават при поразяване от вируса Ебола, само че никакви вируси и патогени в организма на болния ... няма. И без значение колко парадоксално ще прозвучи, организма не се бори с причинителя на заболяването, а с неговия фантом. Вълновата теория може да хвърли светлина и върху тези необясними случаи, когато сериозни вирусни заболявания като Ебола или ХИВ възникнат без контакт с носителите на вируса или със самия вирус.


Фактът, че биологични обекти, които съставляват едно цяло са свързани помежду си с невидими връзки, възпроизвеждащи информационната програма на организма, може да бъде видян при примера на слузести плесени, живеещи върху пънове. Ако някой стъпи върху такъв "гъбен организъм", гъбите се разпадат на отделни клетки. Така те могат да живеят дотогава, докато една от клетките (diktiosteliuma) не "сигнализира", че е време да се обединят. Тогава всички клетки започват да се плъзгат на едно място и повторно да изграждат нова гъба. И дори да се сложи бариера пред клетките - те ще се катерят една върху друга, но ще преодолеят препятствието. Така че, всички "едноклетки" получават картина на целия организъм и с всички сили се опитват да възобновят неговия облик.

В човешкия организъм ролята на "хранилище на информация" е дадена на епифизата. Учените предполагат, че тази част от мозъка съдържа холографски данни за организма като цяло. Смята се също, че епифизата е в състояние да привлече "полевия фантом", с други думи, душата на бъдещото дете в момента на оплождането.


От горното може да се заключи, че материалния свят около нас е тясно свързан с фантомните явления и те не играят второстепенна роля в организацията на живота на планетата. Така че ненапразно в много учения се говори за това, че мисълта (съзнанието) е материална, а деструктивните действия са опустошителни не само за своя творец, но и за децата на такъв човек. Всъщност фантомите в действителност са информация, която не само може да се съхранява за дълго време под формата на холограми - отпечатъци, но също да реконструира генетичния апарат на човека, с което определя съдбата му.
 
По материали от Интернет

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Забележка: Само членове на този блог могат да публикуват коментари.