петък, 15 април 2016 г.

Супероперацията Контрол на мозъка - Майнд контрол

Работата над електронния контрол на мозъка започна през 50-те години в ЦРУ в рамките на програмата МК УЛТРА. След изтичане на информация Сенатът я проучи в края на 70-те години, но не откри нищо. Иначе и не можеше да бъде. МК УЛТРА се осъществяваше от правителството на САЩ и беше засекретена.

От повече от 50 години човечеството е подложено на въздействието на психотропното оръжие. Това е оръжието на бъдещето. Най-чистото. За секунди може да предизвика паника. агресия, депресия, самоубийства на милиони хора, да ги програмира или унищожи. Чрез психотропното оръжие се въздейства по най-грубия начин върху човешкия мозък. От микровълните никой не може да избяга. Под тяхното влияние човек губи контрол, става плячка на внушения и моделирано поведение. Разумът му се пренася от реалното в света на виденията, имагинерното, халюцинациите. Човекът става биоробот.
ЦРУ осъществява програми за електромагнитен контрол на мозъка още от началото на 60-те години. ЦРУ разработва МК УЛТРА, обхващаща хипнозите и психодиличните наркотици, както и технологии за въздействие чрез електронно оборудване. Хората са хипнотизирани и тъй като не си дават сметка за това, срещу тях се извършва допълнително облъчване с манипулираща информация. Върху мозъка на човека е постигнат почти пълен контрол.
Обикновено хората, които се оплакват, че са облъчвани с "радиовълни" или, че "чуват гласове" са определяни като психотични или шизофренични случаи.
Ето защо нашата първа стъпка беше да определим какви технологии могат да бъдат използвани за електронно въздействие. Тази информация намерихме в "Бялата книга", публикувана  през 1991 г. от US Global Strategy Council във Вашингтон, ръководен от Рей Клайн, бивш заместник-директор на ЦРУ. "Бялата книга" описваше чуждестранните и американски предполагаеми приложения на лазерни оръжия, изотропни радиатори, инфразвук, неядрени електромагнитни пулсови генератори и микровълнови излъчватели.
Тези оръжия бяха класифицирани като неконвенционални.
Какви са ефектите от микровълновата радиация? Изследването на биологическите и психологическите ефекти от обработката с микровълнова радиация е потресаващо.
През 1973 г. беше открито, че чрез пулсиращи микровълнови аудиограми или аналози на звуците на изричани думи човек може да бъде поставен в шизофреничното състояние да чува гласове, които не са част от неговия мисловен процес. Такова оборудване се използва в шпионските операции, при които обектът трябва да полудее чрез "чуването на гласове" или да му бъдат внушени инструкции на програмиран убиец.
Експериментите се извършваха върху нищо неподозиращи хора, от които никой не е дал съгласието си. Те са ставали под прикритието на "нациналната сигурност" или на "риска за националната сигурност".
Целите на въздействието са различни, но общо взето чрез продължителен стрес и умствено дебилизиране може да се постигне пълна промяна на мисленето на всеки човек... Ако въздействието продължи по-дълго, тогава и поведението на хората може да бъде нарушено, или да бъдат наложени модели на мислене, които заместват или противоречат на собствените. По този начин се постига пълен емоционален колапс и промяна на поведението. Има и други цели:
1. Да се внуши чувство на пълно подчинение и "лоялност" спрямо агенциите, които осъществяват експериментирането и прилагат психотропните оръжия.
2. Да се пренасочват чувствата на жертвата от безнадеждност, гняв и объркване към расова и етническа ненавист, или към известни политически личности.
3. Да се принуди индивида да извърши насилие - самоубийство или убийство. Основната задача на психотропното въздействие е последната.
Според достоверни източници в чужбина през последните години България няколко пъти е била подложена на въздействието на психотронно и психотропно оръжие, в това число по време на събитията през януари 1997 г., с цел да бъде манипулирана политическата обстановка и да бъдат зомбирани тълпите, атакували Народното събрание.
Информацията бе потвърдена от два независими източника - от Русия и САЩ. Според тях върху България е експериментирано в работен порядък психотронно оръжие в началото на 1982 г., след това през лятото на 1985 г. и есента на 1989 г.
В САЩ са създадени апарати, способни при извеждането в орбита да програмират или коригират поведението на огромни маси население на територия, равняваща се на Югославия или България.
И днес САЩ продължават своите експерименти спрямо някои славянски страни чрез биоенергенитчно въздействие, масово програмиране, екологично радио и тв зомбиране.
Експериментите са стигнали до напреднал стадии, при който чрез мощни психотронни излъчватели може да се предизвика в големи групи хора агресивност, свръхжестокост, паника, безсилие, масови самоубийства.
Избирането на България за опитно поле се дължи не само на стремежа да бъде създадена определена политическа и социална обстановка, но и заради дресираното масово съзнание, ниския праг за имунна и интелектуална самозащита, окаяно икономическо положение, създаващо предпоставки за лесно психотропно въздействие и масово зомбиране...

По материали от "Строго секретно"

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Забележка: Само членове на този блог могат да публикуват коментари.