четвъртък, 6 декември 2012 г.

Фантомите живеят заедно с нас

 Но откъде идват те?

   Устройството, което се използва от изследователите от Санкт Петербург, изглежда ясно. Неговата главна част - метална джанта, в която се добавят в посока към центъра заострени медни пръти. Наоколо са специални сензори, регистриращи промяната в рамките на джантата - например, преминаването през нея на електромагнитните вълни. През самия център на джантата се спуска лазерния лъч, прав и тънък като игла.

   Но ето че устройството започва да се превърта и при някои положения стават неща , които не могат да бъдат обяснени на нивото на съвременната физика: лазерният лъч се огъва надясно и наляво, а датчиците сменят показанията. Те регистрират присъствието на някакви вълни, които са различни от електромагнитните, или от гравитационните, или от космическите лъчения. Какво точно стои зад техните показания  учените със сигурност не са разшифровали. Само по косвени доказателства те определят, че устройството е регистрирало структурата, която те търсят и свойствата на която са теоретично определени. Търсенето й е от дълго време, тъй като тя трябва да изиграе важна роля в новия светоглед, към който се ориентира съвременната физика.

                Времеви полета


   Даже Айнщайн предположил, че има полета във вселената, които имат различен характер от електромагнитното и гравитационното. Това беше нищо повече от предположението на блестящ изследовател. Въпреки това, през 30-те години на миналия век, руският астрофизик Николай Козирев предложи хипотеза, че това са времеви полета. . Именно времето , въртящо според Козирев всички процеси във Вселената, създава и след това разтваря в себе си всички неща.

   За тази подмолна дейност, която не се вписва в официалната философия, Николай Козирев в ужасната тридесет и седма бил репресиран. Но и в лагера на наровете, което се доказва от Солженицин в "ГУЛАГ", той доразработвал своята теория. И като излиза на свобода и започва да работи в обсерваторията Пулково, Козирев доказал с брилянтни експерименти, че съществуват непознати полета. Той ги улавя от звездите, затваряйки телескопския обектив с непрозрачен капак. Светлината не минавала, а създадените от учения уникални прибори регистрирали потоци от непознати вълни. Те убедително доказали : около нас има тайнствена сила , тайнствени полета . Но те ли са времето ?

   "Хващайки" нови полета, Козирев не е могъл да бъде сигурен за техните свойства. Той може единствено да предполага . Едно от тях обаче все пак е потвърдено с блестящ експеримент, убедително показващ, че миналото, настоящето и бъдещето съществуват едновременно. Той насочил телескоп с покрит обектив към видима звезда в небето - устройствата регистрирали нови полета. Но всъщност звезди в това място от дълго време не е имало - ние виждаме светлината, която се излъчва преди милиони години. Козирев насочил телескопа в областта на небето, където звездата се намирала в момента, но светлината от нея до нас все още не е достигнала. Приборите показали - има нови полета. Козирев след това се насочва към мястото, където звездата ще дойде едва след милиони години. Отново приборите записват мистериозно излъчване! Накрая Козирев насочва телескопа към район, където звездата не е била и никога няма да бъде. Ето тогава устройствата не са показали нищо. Така Козирев доказва, че новото поле разполага с цялата информация за миналото, настоящето и бъдещето.

   Това означава, че никой процес във Вселената не може да се случи, преди да се появи информация за него. Но тя съществува изначално. С други думи, всичко, което се случва е предопределено.

   Всъщност, Козирев не е пионер тук. За това oще в древни времена се е досещал великият Платон , разделил света на две - света на нещата и света на идеите, като дава водещата роля на вторите. "Няма нещо, което да може да се роди, - казва той - ако то няма своя идея в света на идеите и няма нещо, което да умре, преди да умре неговата идея. И ако веществото умре, идеята не умира. Остава в света на идеите, и винаги е в състояние да доведе към живот веществото в момент, когато на нея, идеята, това ще бъде потребно ". Вземайки тази формула , съвременната физика заменя само думата "идея" с един по-точен термин - "информация".

               Вихри от информация

   Но да се върнем към физиците от С. Петербург. Устройствата им не са тези, използвани от Козирев, и те не успели да се фокусират към звездите . А свойствата, които се очаквали от мистериозните полета са същите. Но учените не са съгласни с факта, че те са уловили полето на времето. Твърдят, че тяхното устройство - това е приемник за определяне на торсионни полета.

   За първи път за тези полета се споменава през 1902 г.: твърдят, че всяко въртящо се тяло създава около себе си някакви вълни със специални свойства. Но тези вълни са толкова слаби, че те не могат да се регистрират със съществуващите прибори на науката . И ако е така, тогава няма какво да говорим за тях, решили учените. А не говорили до средата на миналия век, когато Козирев започва своите уникални експерименти. Тогава се появиха на бял свят торсионните полета.

   В Русия теоретичният физик Генадий Шипoв много години ги е изучавал, както и експериментатора - физик Анатолий Акимов работи върху създаване на генератор, който излъчва тези полета. Около торсионните полета бушуват дебати. Някои учени яростно ги анатемoсват на принципа : това не може да бъде, защото никога не може да бъде. Други също толкова ожесточено стоят зад тях, привеждайки експериментални и теоретични доказателства, които обаче не правят никакво впечатление на опонентите.



   Въпреки това, сътрудниците на Института по Фина Механика и Оптика, кандидатите на технически науки Алексей Ипатов и Алексей Носачов не се интересуват особено от приказките на опонентите. Под ръководството на проф. Генадий Дулньов те провеждат опит след опит. За лаборатория им служи трезора на бивша търговска банка с дебели бетонни стени и метална врата с почти метър дебелина. Това е в интерес на опита – армираните стени да служат като екран, за да предпазят уреда от електромагнитните полета.

   “Според теорията на относителността, пространството може да се деформира – казва професор Генадий Дулньов – Но освен деформация, пространството може и да се усуква, образувайки вид вихри . Оттук и наименованието на тези полета – торсионни. Те имат забележителни свойства. За разлика от останалата част от полетата могат да прехвърлят и съхраняват информация в пространството. Втората им отличителна характеристика : съхранението и трансфера на информация не се нуждае от енергия. И накрая, третата – те пренасят информацията на всякакво разстояние , дори от единия край на вселената до другия.

   Тези свойства проф. Козирев e предположил в областта на времето. Именно на тях професор Дулньов дава характеристики на торсионни полета. Имената са различни, но същността е една. Въпреки това, въпросът не е в заглавието, можем просто да ги наричаме информационни полета. Забележка: всичките три свойства, приписвани на новата структура, са свързани с информацията. Ако бъдещето на нашия свят вече е програмирано в определена вълнова структура , за нас не ще е зле да хвърлим поглед отвътре поне с едно око. А и миналото не би било излишно да се узнае, за да се разбере истинската картина на света.

          Aнгел отдясно , дявол отляво

   Изследователите се натъкнаха на друг удивителен феномен. Някои данни показват, че мистериозните полета съдържат данни не само на материалните обекти, но също така и на онези, които считаме за нематериални. За мистериозните същности, които са описани във всички религии.


   Според изследователите на новата структура, всяко тяло във Вселената има свои въртящи се информационни полета. Това е нещо като паспорт, който съдържа всички данни. Въртенетo може да бъде отляво и отдясно, както е насочено от изкривяването на светлинния сноп. И свойствата на "десните" и "леви" тела са напълно различни.
   Според Ипaтoв, в тези полета могат да съществуват стабилни структури, които не са бързо разрушими . Това води до образуването на "фантоми" - достатъчно дълго живеещи и самостоятелно развиващи се полеви образувания. Фантомите, в зависимост от въртенето на полетата имат диаметрално противоположни свойства. Ето какво казва Ипатов : "В дясното поле ние чувстваме аромат, въодушевление. Левите напротив, носят със себе си воня , в душата се появява притеснение, страх ".

   Казано е абсолютно ясно: това е грубо описание за ангелите и демоните, макар и не във формата, в която са описани в религиите, преданията, легендите. Просто нашите предци несъзнателно са "очовечавали" странните явления , пред които са били изправени.

   В действителност, ако човек се разхожда в гората и изведнъж пред него изникне нещо неясно, движещо се над земята. Как да не се страхува? А като дойде на себе си и говори за това на своите близки, човек отприщва въображението, с което обрисува изображението нa рошаво и брадато създание със светещи очи. Дяволът, казано накратко. Ето защо във всички религии, в традициите на всички народи се говори за някои загадъчни същества, някои от които благоприятни за човека, докато други са вредни за него. И това не е случайно, че тези същества са големи и малки, красиви и ужасни: елфи, джуджета, демони, таласъми , вещици - всичко каквото се сетите. Броят показва, че това не е просто фантазия.

   Има достатъчно съществени данни показващи, че тези същества са съставени от клъстери от силови полета, и те са пионерите в този свят, когато той става обитаем. След това те придружавали човека на първите фази от неговата еволюция, и в крайна сметка му отстъпили място на земята. Или може да не е отстъпление - просто им е свършило времето, предопределено от природата. Така те си тръгват, но полевата информация за тях се е запазила. И според нея, тези същества при определени условия се появяват отново в живота ни.
   Да вземем за пример полтъргайст, когато столовете летят из стаята, шкафовете крачат от ъгъл до ъгъл, и дребни предмети въртят сатанински танц. Така че не са ли това "фантомите", които възникват, когато при определени състояния на пространството придобива сила информацията , която ги изкарва на “белия свят” ?


   - На този въпрос може да се отговори положително и отрицателно - усмихва се Генадий Дулньов . - Ние имаме много малък напредък в знанията за новата структура за да елиминираме уверено факта, че е невъзможно. Макар че това е само предположение, но се чудя дали някой ще твърди, че се е срещал с Баба Яга с метлата. Но можем да кажем уверено, че светът е много по-сложно устроен, отколкото ние доскоро си представяхме. И какви открития все още предстоят да бъдат направени по пътя на познанието - това вероятно няма да бъде в състояние да предскаже и най-буйната фантазия.

По материали от Интернет 

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Забележка: Само членове на този блог могат да публикуват коментари.