понеделник, 5 септември 2016 г.

Изкуството да бъдеш Едновременен

ПЪРВО: За кого е тази информация.

 Обикновено ние измерваме нашия успех в живота по степента на спечелени успех, комфорт и удовлетворението на различни нужди. Книгата "Матрицата 5" има за фокус една различна гледна точка и различна градация: степента на развитие на вашето въплъщение (инкарнация) на тази планета. Това се изразява преди всичко в това до каква степен физическите аспекти \ ценности доминират над духовните и обратното. По (полу-условна) градация авторът разделя хората на въплъщения на по-ниски нива, средни нива, горни нива и на Финални (и пробудени Финални) въплъщения \ инкарнации.

Доколко ви очарова процеса на взаимодействие с външния свят, обществото? Доколко е важно за вас признанието на другите, общественото положение, статуса? Доколко се увличате по технологичните възможности на света, включително и за творчество? Колко сериозно възприемате събитията във видимия свят наоколо? Имате ли усещането понякога (или често), че всичко, което се случва - е същността на Игра? Има ли случаи да чувствате латентното желание да не участвате в събитията от живота, а само да ги гледате? Отговаряйки на себе си на такива въпроси (искрено), можете да определите приблизително къде се намирате в перспективата на превъплъщенията.

Материалите от книгата "Матрицата 5" обикновено имат за целева аудитория Финалните инкарнации. Обикновено това са хора, които чувстват (първоначално - несъзнателно) тяхното дълбоко засилващо се желание "да се отклонят" от Играта, да спрат да участват в различните й аспекти. С течение на времето, тези хора все по-остро усещат "фалшивостта" на това, което се случва; въпреки че те трябва да играят, всеки път "потапяйки се" в следващия етап на играта, те вътрешно се "мръщят" заради сърдечното нежелание да се занимават още с всичко това.

Тези, които са чели известния роман на Селинджър "Спасителят в ръжта", си спомнят как описва своето възприятие главния герой, Холдън Колфийлд: той скришно вижда и чувства как всичко наоколо просто изглежда реално, а в действителност е проникнато с лицемерие, преструвки и нелепости. Това са типичните признаци на Финалното въплъщение, подготвящо се да напусне Играта: целият опит на трета плътност вече е събран и Висшият Аз се готви да приключва играта, за да продължи на много по-висока плътност. В действителност, бъдещия живот на Холдън Колфийлд със сигурност ще го води към просветление и Висшят му Аз ще му даде целия път и лостовете за самоосъзнание, последвано от завършването на Играта.

Средно и Нискосредно напредналите инкарнации, четейки този текст, най-вероятно ще интерпретират всичко неправилно, ще се ядосват, изсипват обвинения и критики. Това е нормално. Ето защо, ако ви вълнува Играта - потърсете други текстове, позволете си да живеете така, като сега ви казва вашият Висш Аз. С други думи, не се отклонявайте от пътя, ако твърдо чувствате, че това е вашия път. Изобщо погрешно е да се смята, че Ниските и Средните инкарнации са с нещо по-"лоши" от Висшите или Финалните: те са също толкова важна част от едно и също Висше Същество, и в крайна сметка всички "персонификации" съществуват едновременно, и накрая ще се върнат по домовете им, ставайки Едно Същество!

Книгата съдържа ключовете, който ще помогнат на Финалните инкарнации, като завършващи Цикъла, по-бързо да преодолеят пречките и да не попаднат в капаните на Последователните.

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Забележка: Само членове на този блог могат да публикуват коментари.