сряда, 28 септември 2016 г.

Човешките въплъщения на Духа на Природата

Както бе споменато, в човешката еволюция освен рептилиите впоследствие участват много "изпълнители" от други цивилизации. Всички те имат своите интереси към човечеството: някои очакват поредната партида от работна сила, други се интересуват от хората като фураж и източник на енергия (батериите от филма "Матрицата"). Налице са и същности от по-висши Октави, които също в даден момент са се въплътили тук (тъй като физическите "кораби" за придвижване в тези Октави просто не са нужни), и които се интересуват от хората в качеството на събратя-творци. По принцип, тези същности от високите Октави са напълно способни много бързо да възстановят реда в световен мащаб, (въпреки че Земята е в тъмния сектор на галактиката, затова и тук доминира Тъмната полярност), намесващи се в Играта във всеки един етап, тъй като възможностите им са многократно по-големи от всеки технически прогрес и всякаква технология, земна и извънземна. И тези същности решават, че ако най-малко половината от въплътените на Земята съзнателно искат такава намеса, те веднага ще отговорят на повикването.

Силите на Полярностите, които играят на Земята, са наясно с този Завет. Ето защо в световен мащаб така се пропагандира секса, семейството и изобщо репродуктивност на себеподобните си. Зад това стои хитър план, как да не се даде на половината въплътени Едновременни Висши Души да поискат намеса в Играта на Висшите Същности. Понеже по правилата на Играта всяко зачатие трябва да бъде запълнено с въплътена душа, а Висшите Азове, на които е нужен опит, в действителност са много по-малко от заченатите физически тела, тогава в ролята на "донор" идва самия Дух на Природата, който снабдява с "порции" от своята субстанция вече не в животинския свят, а в човешките въплъщения.

До какво води това? Раждат се хора, но винаги можете да различите на пръв поглед въплъщение на Висш Аз и въплъщение на Духа на Природата. Обикновено вторите са с див, съвсем малко смислен поглед, който остава такъв на всяка възраст. Тези хора обикновено са в крайна степен телесно ориентирани, те харесват струпвания на себеподобните, масови глобални мероприятия \ забавления, масови битки, кръвопролития, участие в изблици \ освобождавания на негативната енергия на тълпата, и т.н. Обикновено те с "животинска лекота" проявяват жестокост и всички видове увещания и поучения за тях на практика са безполезни, тъй като не са обосновани свише (поради факта, че Висшия Аз на Природния Дух, за разлика от Висшия Аз на хората, има съвсем различни задачи в Плана на Битието). Принципно, за хората-въплъщение на Духа на Природата обикновено се използва думата "животно" (те често чуват тази дума по свой адрес). В края на живота си, душата на такъв човек се връща в Духа на Природата, откъдето е дошла.

Тъй като Играта се приближава бавно и сигурно към кулминацията си, много скоро това извращение, провокирано от Полярностите ще престане, и Природния Дух (който има съвсем различни задачи, различни от тези на човешките Висши Азове, а за тези задачи в Матрицата 5 не говорим) ще се заеме със своите дела. На нас ни остава да наблюдаваме развитието на Играта и да извличаме от нея важна информация. Степента на намеса в самата Игра всеки сам определя за себе си, имайки предвид, че участието в Играта (още повече опитите да се промени) служат само за удължаване на Играта.

Всички ваши едновременни инкарнации (ВИЕ) предоставят информация, която ще бъде използвана от всички ваши въплъщения чрез достъпа до Висшия Аз (главното ВИЕ). Това, което научава една инкарнация, има полза за всички останали. Така че, не подценявайте това уникално присъствие, почувствано от ВАС като ВИЕ, както и всички последващи промени на нивата.

Ако вземем предвид, че един от основните модели \ вярвания е програмирано да поддържа възприятията на хората за реалността, е да се идентифицират с тялото си, което също така е подсилено и допълнено от идентификацията с принадлежност към определен пол (ако се удаде да заставят човека с това да се "купува"), както и всякакви други средства за идентификации (роли), чиято цел е да отдалечат човека, доколкото е възможно по-далеч от откриването на истинската си същност и по-нататъшно развитие, възниква интересен въпрос: какво ще стане, ако (теоретично) изведнъж се разкрие истината? Тогава няма да има дискриминация на основата на раса или пол, както и всички други синтетично създадени "недъзи" на света, изграден на привързаността на тялото, включително потребителството и световната икономика внезапно ще се "взривят" в представите за хората, защото те вече няма да бъдат заинтересовано от тази световна уродливост.

Всеки Висш Аз ще избере този опит и този Път, който ще бъде уникален за интересите на промисъла на този конкретен Висш Аз. Капаните на конформизма в 3-та плътност ще се опитат да ви накарат да се откажете да приемете кой всъщност сте. Полярностите се основават на конформизма. "Бъди като нас, гласувай като нас, ненавиждай като нас, възнаграждавай тези, които се подчиняват" - всичко това са методи за контрол, които работят и са подкрепени от полярностите. Те винаги се дразнят, ако кажете: "Не ме интересува какво правиш, просто ме остави на мира". Обичайната реакция на това са различни вменявания на комплекси за вина: грях, ад, "бог" и т.н.

Трябва да се помни, че пътя на Едновременните Въплъщения се основава на Баланса, който съчетава двете полярности, и елементите на всяка една от тях са необходими части от опита на Висшия Аз. Обаче, на нито една полярност не се дава пълен приоритет - в чист вид и светлата, и тъмната полярности само отклоняват от Пътя, лишавайки от Баланс!

Обърнете внимание на предизвикателствата, които ви дава Играта! Почти винаги нещо ново, което започвате да осъзнавате, ще бъде незабавно подложено на тест: наистина ли чувствате това или просто като един "диванен философ" се забавлявате? Доверете се на вашия Висш Аз и наблюдавайте къде ви води опита.

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Забележка: Само членове на този блог могат да публикуват коментари.