петък, 2 септември 2016 г.

Матрицата-5. Природата на реалността през очите на астралните пътешественици


Предговор от преводача:

Искате ли да знаете кой всъщност сте? Защо сме родени тук и в това време? Какво се случва наоколо и в живота ви в частност? Какво ви очаква след този живот? Каква е същността на реалността?

Тук се публикува за първи път много интересен и отрезвяващ глобален материал, който може смело да се нарече най-мощния пакет от знания в момента. Пред вас е Матрицата такава, каквато е. Материалът се нарича "Матрицата" и той включва 5 книги. Именно с този материал получава началото си (и името) известната трилогия на братя Уашовски. Първата част от тези материали (публикувани през 1988 г.) послужили като източник на вдъхновение за младите кинотворци (заедно с книгите на Бодрияр и други философи), които са прочели първите книги от поредицата "Матрицата", докато работели върху първата част на филма.

Тези книги са написани от различни хора, които обединяват своите усилия и материали в едно, и сега всичко това се води като Leading Edge  International Research Group. Сред основните автори са известният изследовател и директор на института, който носи неговото име Робърт Монро (Robert Monroe), и Вал Валериан (истинско име Джон Грейс). (Google и Wiki ще ви разкажат повече за тези хора).

Космогонията на книгата описва всичко, за което говори напоследък "инсайдерът" в неговото "откровение", и много, много повече.

Океан на Мирозданието и Медузите-Логоси

И така, за да се опише това, което се случва около нас, ние използваме друга добре известна метафора: Океан на Мирозданието. В океана живеят красиви създания, изтъкани от Разум (информация) и Енергия, нека да ги наречем "Медузи-Суб-Логоси". Колкото и да е странно, наблюдавалите ги хора (по време на астралните излети) ги виждат като образ, много напомнящ на медузи. Въпреки, че няма нищо странно тук, ако прогледнете.
 

Ето го пред вас, за да се насладите. Това същество всъщност е портрет на вашия Висш Аз (Висшата Душа), едно от въплъщенията на която сега сте вие, в този живот, в реалността на трета плътност.
 

Висшата Душа и нейните инкарнации

А отгоре виждате изображението, направено от художника - съавтор на материалите в "Матрицата V" по описание на всичко, което е видяно в астралните пътувания. Това са Висшите Души ("Meдузообразните-Суб-Логоси"), които се въртят в цикъла на придобиване на опит в една от реалностите на трета плътност. Може да се каже, че те се "хранят". Тяхната храна е придобития и осъзнат опит. А лично вие сега сте една от най-деликатните, най-сложните и интересни "органи" на Съществото: неговото "пипало", което в действителност събира ценен опит на самоосъзнание, чрез потапянето в Плътностите и минаване през "Игрите" на мислеформите.

Обърнете внимание на тази картинка. Опитайте се да я съзерцавате. Какъв вътрешен отклик тя предизвиква у вас? Забележете, от самата "медуза" също се вдига конец нагоре. Тя трансцендентно води към по-висши, по-"големи" Колективни Души-Логоси, чиито "пипала", от своя страна, са тези Логоси, но които ще станат и те самите впоследствие. (Това е същността на трансцеденталността - асоциацията на самия себе си, от малкото до голямото). И така нататък, до Първичния Логос - нашият Единен Безкраен Творец.

По принцип, почти винаги, когато се молим на "Бога" - нашата молитва е насочена към нашата Висша Душа - нашият Проводник и Суб-Логос. Някои молитви са насочени към самия Център - към Единния Безкраен Творец (Всемогъщият), присъстващ във всичко. Молитвата е нашето общение с Висшата Душа, както и с Единния.

При "захранването с опит" чрез "спускането" на своите пипала-въплъщения в по-ниска плътност, тези Хипер-Медузи (Висши Души) използват един от следните два метода:

Пътят на синхронни инкарнации (много въплъщения едновременно, бърз цикъл).

Пътят на единични инкарнации (само една инкарнация, бавен цикъл).

Пътят на Духа на природата (различните прояви на природния свят, Висш Аз на планетарното тяло на Земята - в книгата "Матрицата 5" се обсъжда само косвено).

Самите Висши Души се намират на няколко плътности по-високо, отколкото техните инкарнации \ въплъщения. Ако сте на 3-та плътност (след умиране - отивате в 4-та, астрала), вашата Висша Душа вероятно е на 5-та.

Висшата Душа започва събирането на опит постепенно, инкарнирайки се  първо в Духа на природата, след което овладява последователните инкарнации и едва след това, като придобие достатъчно "базов опит", някои от тях се осмеляват да преминат към цикъла на Едновременни инкарнации. Този цикъл позволява събирането на опит много, много по-бързо. Въпреки това, за това, отново се изисква определена зрялост на Висшата Душа, понеже не всички от тях имат силата за обработка  едновременно на толкова много потоци.

Пътят на Синхронните инкарнации е изобразен схематично на предишната картина. На него Медузата-Логос (Висшата Душа) използва много "нишки" - инкарнации, индивиди, които живеят синхронно (едновременно) в различни периоди на планетарната плътност.
 

Спиралата на времето

Това означава, че инкарнациите са разпръснати във времето, но присъстват паралелно във всички слоеве (тъй като линейното време е илюзорно). Само по себе си времето може да се сравни със "спирална ролка" или макара на магнетофонна лента. При синхронния цикъл Медузата-Логос спуска моментално много "пипала" във всички "сектори" на намотката на времето и сякаш "сканира" цялото съдържание на "спиралата" за един миг. Както вече бе споменато, това е в пъти по-трудно, но дава доста бързи резултати. Можете да направите аналогия с компактдиска: представете си, че вместо един-единствен лазерен лъч при прочитането на плейъра има няколко хиляди, които могат да четат целия диск за няколко секунди. Не всички Висши Души веднага се насочват към този метод. Само опитните, смелите (да, точно така) и веднъж опитали Последователния цикъл на четене (виж описанието му по-долу).

Индивидите, които се инкарнират в Синхронния Цикъл обикновено не помнят своите "други" инкарнации и тяхната задача е да получат колкото е възможно по-разнообразен опит, балансирайки между полярностите. При това опитът в някои инкарнации ще бъде "нисък" (груби вибрации, преобладаване на негативното, егоизъм и т.н.), а при други - "висок" (високи духовни вибрации, положителна ориентация, служене на другите и други подобни). За получаването на достатъчно количество опит са необходими много хиляди инкарнации. Какъвто и жизнен път да изберете - доверете се на Висшата Душа. Тя знае за какъв точно опит сте дошли в този момент. Каквато и инкарнация да сте, и какъвто и да е вашия път - бъдете наясно, че в крайна сметка ще се върнете към осъзнаването на себе си като Висшата Душа.

Инкарнациите на Висшата Душа, преминаващи през Синхронния цикъл, обикновено са разположени в различни епохи от време. Например Финалната инкарнация (която затваря цикъла) не винаги е във Финала на играта от трета плътност. Например, една от основните (събиращи груб опит) инкарнации може да бъде във Финала на играта, а Финалната инкарнация - някъде в древна Гърция или Вавилон. Но по някакъв начин информацията, предадена от една инкарнация достига моментално до останалите чрез Висшата Душа. Така че сега, когато четете това, всички инкарнации на вашата Висша Душа, където и да са, получават (повечето несъзнателно) еднаква информация. От тук и сънищата, дежа вю и други "пробиви" на сигнала.

В крайния етап (когато цикълът на Играта наближава към своя край) се случва, че инкарнациите на една и съща Висша Душа  живеят в едно и също време. Някои хора срещат своята инкарнация, при което не винаги знаят кой стои пред тях.

Човечеството сега в голяма степен е от инкарнации на Висши Души, преминаващи такива Синхронни цикли. Всякакъв опит им е необходим! Няма "ненужен" или "излишен" опит. В този смисъл, Медузата-Логос е "всеядна". Затова инкарнациите (на хора) в действителност не допускат "грешка" - просто забавяне. Но опитът на всичко изпитано не се губи. Предпоследната и последната инкарнация завършват цикъла и последната инкарнация вече сама трансцедентално се идентифицира с Висшия Аз (всъщност, това е Медузата-Логос). Обикновено, Последната инкарнация - това е просветление, излизане извън обичайното разбиране, постепенно излизане от Играта. Завършвайки цикъла, Медузата-Логос се издига в по-високите "сфери на океана" (октави на Плътностите), невиждани преди от нея. Всъщност на Земята точно сега завършват свощ цикъл на придобиване на опит много Логоси, тръгнали по Паралелния цикъл. Великият Преход 2012 г. - това е краят на цикъла и преход на успелите да се "вместят" в него Синхронни Логоси към по-висока октава на Океана. При това Последователните (и тези, които те успеят да "отбият от Синхронния път") ще останат да играят още.

Забелязвате по своя опит, че всякакви машинации са предвидени за Синхронните инкарнации в играта. В това е нейната същност.
 

Инкарнациите в последователните цикли

За да се изясни "конкуренцията", вече следва да се разкаже за Сингулярния цикъл. При него Медузата-Логос продуцира само една "нишка" и придобития опит "чете" за дълго време (в една инкарнация, сингулярно), в течение на постепенното "размотаване" на спирала-време за една инкарнация в даден момент. На картината виждате изображението на механизма през очите на художника, съзерцавал тези неща по време на астралните пътешествия. Можем да кажем, че тези Висши Души са сравнително млади и способността им да обработват информация все още не е като у възрастните и опитни Висши Души. Поради това, те все още не обичат "риска".


В действителност, същността на играта, която виждаме около нас в тази плътност е за "взаимното получаване" на опит между различните Медузи-Логоси, използващи своите "нишки"-инкарнации. С други думи, тук в тази плътност се "хранят" Медузите-Логоси (Висшите Души), както Паралелните, така и Последователните. Синхронните Висши Души са в пъти по-малко от Сингулярните. (Поради факта, че за синхронното отчитане се нуждаят от определена зрялост, а също и смелост). В този случай тяхното взаимодействие се възприема от нас в трета плътност като парадокс: Сингулярните по същество ПОМАГАТ на Синхронните на придобият опит, като им пречат да завършат цикъла и правят всякакви видове машинации, чрез които Синхронните да придобият опит по-бързо. Можете ли да уловите иронията на този парадокс? В контекста на това думите на "инсайдера" за жертвата, която те правят, внасяйки негативизъм, не изглеждат толкова абсурдно.

Авторът на "Матрицата" препоръчва взаимодействието да се разглежда като отборна игра. В крайна сметка, какъв би могъл бъде зрелищния футбол без интересен съперник!

Полярности

Тук, обаче важна роля играят Полярностите и начина, по който оперират с тях Висшите Души на двата "отбора". С една дума - крайните полярности, както отрицателна, така и положителна, са полезни само на Последователните инкарнации, които оцеляват като рояк, вкупом. Всеки тиранин-диктатор или "светлинен работник" извършват еднакво ефективна работа за Последователните, люлеейки Полярностите в крайните степени.

Едновременните живеят със "синтеза" на двата полюса в един баланс. Тук не бива да се бърка Ин и Ян с истинския Баланс.

Сега за ситуацията по света е възможно само да се каже, че всички усилия за "обединение" на човечеството в една глобална държава с една власт, към създаването на Единен Световен Ред - това са усилията на Сингулярните същности (които на земята се нуждаят от кошерен ред, а не от Индивидуален), с което препятстват Висшите Души да могат да извървят на Земята Синхроничния Цикъл на отчитане на опит. Единственото нещо, което те не вземат под внимание е, че е прекалено късно, и Висшите Души, преминаващи Синхронния път скоро ще довършат играта, след което ще преминат в по-висока плътност, оставяйки Сингулярните да доиграват своята "дълга история".

Между другото, прословутият "инсайдер" е представител на тези извънземни, Сингулярни същности.
 

Има още една "кука" в играта. Много опасна (особено сега, преди прехода), но също така е предназначена за нашето проучване. Фактът, че (според много източници) има Сингулярни същности (извънземни) с много необичайна психическа сила, които могат много добре да правят репликации ("виртуални" копия) на плътността и матрицата в рамките на Октавата. Всъщност, ние живеем в такава матрица. (Не забравяйте, че първият "инсайдер" заяви: "Сигурни ли сте, че живеете на тази планета, на която мислите, че сте?"). Тя е конструирана по подобие на настоящата, но в действителност е фалшива. По същия начин, на астралния пътешественик могат да пробутат Копие вместо Оригинала (Реплика), например на 4-та плътност, или дори на 5-та. И така до 12-та.

Е, ние всички знаем библейската история за това как "лукавия" умее да симулира дори "ангелски" характеристики, с всички съпътстващи ги усещания, за избраните от него "цели". Следователно, трябва да бъдем изключително внимателни. Това е част от Играта и част от обучението в процеса на изграждането на Висшата Душа. Репликаторите не могат да създават, а само да копират. А Суб-Логосите - са в състояние да създават. Затова сега толкова често се напомня на хората: спомнете си кой сте.
 
По материали от Интернет

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Забележка: Само членове на този блог могат да публикуват коментари.