петък, 22 юли 2016 г.

Maтриархатът и патриархатът - причинени от ограничено съзнание


Официалната версия на историята е почти изцяло фалшифицирана. Една такава измама е идеята, че в човешката история периодите на матриархата се редуват с периоди на патриархат и обратно. И тази информация ни е представена като "истина" неслучайно.

Опитват се да наложат идеята, че в нашия свят неизбежно трябва да има господство на едни групи хора над други, тaка че и създадената от слугите на тъмнината паразитна пирамида на властта е съвсем обичайно образувание, а не е резултат от нарушаване на възприятията и липсата на развитие на съзнанието.


Но нима са възможни хармонични отношения, а оттам и еволюцията на съзнанието, на базата на властта на едните и безпрекословното подчинение на другите? Разбира се, не. В това отношение и патриархатът, и матриархатът са изцяло "изобретение" на системата на Сатаната. И най-важното, което искат да скрият от нас е фактът, че в древни времена е имало силно развити хармонични цивилизации, основани на свободното развитие на хората, а не на тяхното потискане или подчиненост, или манипулация на съзнанието.

Една от тези цивилизации е арктическата родина на хората от бялата раса, както и ведическата цивилизация на техните потомци. Насаждането на патриархата се случва с идването на юдаизма, християнството и исляма. Ето какво пише за това руският писател, пътешественик, биолог, антрополог Г. Сидоров: "...матриархатът наистина е съществувал в примитивните племена и то доста дълго време, както е посочено от археологически находки и първите писмени източници. Но никога матриархалните отношения, особено във формата, в която ги представя нашата историческа наука не са съществували сред предците на хората от бялата раса.

Факт е, че традицията на всички, без изключение, арийски племена датира от времето на Ориана. А както знаем, жителите на северния континент били силно развити, т.е., не са имали нито матриархат, нито патриархат. Ето защо арийските народи, които напускат своята прародина, за дълго време остават на духовна висота спрямо противоположния пол, на която в продължение на много години са били техните предци хиперборейците. Никакви трудности и изпитания, особено през първото хилядолетие след напускането на северната родината, не заставили нашите предци да прибегнат до форма на строг матриархат или деспотичен патриархат ...

Културата на руския народ, наследник на културните традиции на Ориана, не е възприела и не може да възприеме всякаква власт на единия пол над другия. В края на краищата, властта на пола - било на мъжкия над женския, било на женския над мъжкия - се явява истинска диващина. Диващината е присъща само на по-слабо развитите народи, а както знаем, древните руси не са били такива.

В хиперборейското и арийското общества всеки пол е заемал своето положение и в тези рамки е бил отговорен за делата, които са му възложени. При русите, както при иранците или германците не се смятало за срамно да потърсиш съвет от жената. Жените в тези арийски народи не се признават за по-глупави от мъжете. От своя страна, рускинята обикновено е посвещавала в много свои дела своя мъж: молела за съвет, споделяла своите виждания по конкретен въпрос.

В действителност при древните славяни, германци, балтийци и индо-иранци и двата пола - женски и мъжки - били считани за равни, и въпреки че са имали различни задължения, по въпроса за правата нито жените, нито мъжете са били привилегировани един спрямо друг в своите отношения. Особено ярко равенството между половете е изразено при северните арийци: германци, балтийци, славяни и скит-сармати ..

Оказва се, че в едно общество на потомци на хиперборейците не процъфтява конфронтация и противопоставяне на двата пола, а взаимната любов и уважение. На тази любов се изграждали взаимоотношенията между половете и тяхното сътрудничество. Не само предшествениците на руския, но и на други индоевропейски народи в продължение на хиляди години следвали древната традиция на Арктика, са били в състояние да учат децата си на любов и уважение към жените и съответно към мъжете. Тази любов била възпитавана у младите поколения от ранна възраст, и то не само в семейството, но и извън него ...

Патриархатът дошъл на руска земя заедно с християнството. Юдео-християнството впоследствие довело до законите на патриархалния деспотизъм. Това може лесно да бъде проверено и не е необходимо да се прехвърля вината върху здравата глава. А сега всички потомци на древните индоевропейски народи изпитват в своята среда скрит завоалиран матриархат. Именно при тях се обърнал опита на мъжете да подчинят жените, които в продължение на хиляди години не познават робството.

Юдохристияните налагат своята концепция над арийските народи от Европа, без да искат да се съобразяват с факта, че жените са потомци на хиперборейците и в своето подсъзнание винаги остават свободни и никога няма да приемат ролята на втора класа хора. Те подценили манталитета на северните жени и в крайна сметка получили завоалиран под патриархални отношения изтънчен матриархат. Жените  от европейските народи, като видяли, че новата религия - християнството - поставя на първо място в обществото мъжа и ограбва правата им, оставяйки им само задължения, скоро се научили да управляват своите съпрузи чрез половите инстинкти.

И напразно в мрачните дни на Средновековието, Инквизицията изгаря хиляди в действителност невинни представителки на нежния пол, обвинявайки ги в магьосничество и заговор с дявола. От друга страна, постигайки пълно подчинение на мъжете си, жените с течение на времето започват да се намесват в такива области на живота, в които те, ако са били равни на мъжете, никога нямало да се намесят. Това се отнася преди всичко за политиката и икономиката. Не е тайна, че в момента по-голямата част от политиците в Европа са контролирани от съпругите си. До този тъжен финал са стигнали потомците на арийските народи, защото под натиска на семитските религии отстъпили от своята древна хиперборейска традиция ...

Съвременните патриархални отношения в азиатските арийски народи са се развили под влияние на другата част, откъсната от юдаизма - исляма. Но както знаем от многобройните писмени и други източници, азиатските жени, както и родствените им европейски жени - използвайки като "юзди" половите инстинкти на мъжете, са се опитвали и все още се опитват успешно да контролират своите съпрузи. Все пак скрития матриархат в Азия не сработил. Създателите на исляма са взели предвид слабостите и недостатъците на християнството и се опитали да отнемат от техните жени дори свещеното право на живот, но така още по-голям изглежда подвига на азиатските жени, които в подсъзнанието си останали волни дъщери на потомците на Хиперборея".

Всички проблеми на съвременното човечество имат своите корени в така наречената "война на половете", което води до деформация на съзнанието и при мъжете, и при жените. Но хората с ограничено съзнание е много лесно да бъдат управлявани. Ето защо служителите на паразитната система на Сатаната постоянно се опитват да ни разделят на противоположности и да ни държат на разстояние един от друг.

Поради тази причина, нас старателно се опитват да ни вкарат ту в патриархат, ту в матриархат - само и само да не постигнем хармоничното състояние на истинско равноправие, по чиито принципи нашите предци са живели преди хиляди години. И по същата причина толкова популярни сега (особено в западната цивилизация) са феминизма и женомразието, които по своята същност са настоящето заболяване на изкривеното съзнание.

По материали от Интернет

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Забележка: Само членове на този блог могат да публикуват коментари.