вторник, 12 юли 2016 г.

Как е устроена събирателната ни точка /СТ/?

Наблюдавайки вече много напреднали по пътя на воина знаещи, погледнахме вътре в събирателните им точки. Започнахме да сравняваме видяното, за да намерим разбиране за това, как работи нашето възприятие.

Първо, всички видяхме вътрешността на СТ като кълбо от многобройни светещи нишки, намиращи се в постоянно движение. Но вътре в него, при всички хора, има въртящ се Пръстен, равен на диаметъра на СТ. Той стои във вертикална плоскост, като горната и долната му част са разположени съответно към горе и долу на пашкула. А лявата и дясната му страна – към левия и десния край на пашкула. Този Пръстен, чрез въртенето си, подрежда процеса на взаимодействие на светещите нишки вътре в СТ. От хаоса прави нещо като ред. При което нишките са преплетени в СТ не в нещо безформено, а като кълбо прежда. Затова СТ прилича на топка около 20 см в диаметър, а не на петно с неопределена форма. От това става ясно, че този въртящ се пръстен вътре в СТ е самата същност на процеса и веднага след възприемането на еманациите им дава първата интерпретация – събира за нас завършен свят. В този Пръстен се заражда нашето Първо внимание. И въртенето на този Пръстен е същината на процеса на нашето правене на тази реалност, която считаме за ежедневна. т.е. правенето на нашето Първо внимание.
Стана ясно, че този Пръстен – това е Първият пръстен на силата, за който споменава дон Хуан. Енергетичен факт, създаващ за нас Първото внимание.

В самото начало ще опиша малък експеримент, който беше направен от група виждащи, наблюдаващи през нощта СТ на петима спящи воини. Видяхме, че час след заспиването при всички петима човека, при 3-ма от тях Първият пръстен на силата продължаваше да се върти толкова силно, както се въртеше и в състояние на бодърстване – т.е. от 1 до 2 оборота/секунда. Това е доста висока скорост на правене на света на Първото внимание. И удивително е, че при всички тези хора изобщо не забавяше своето въртене, независимо колко дълбоко спяха. При това, при виждащите, които ги наблюдаваха и бодърстваха в този момент, първият им пръстен на силата вътре в СТ се въртеше със скорост 0,2 об/сек.

Сред тези петима спящи също така се оказа един, у когото Първият пръстен на силата се въртеше със скорост 0,3 об/сек. Но при него същата скорост беше и при бодърстване. Веднага стана ясно, че колкото по-бързо се върти Първия пръстен на силата вътре в СТ, толкова е по-силно е Първото внимание на човека и също толкова основателно и монументално го прави той за себе си. Сред тези 5 човека, се оказа и човек, при който час след заспиването, Първия пръстен на силата спря въртенето си.
И не само че спря, но се беше отворил, като големината на отвора беше около 1/3 от периметъра на колелото.
През това място в СТ от него се изливаше енергия и се вливаше директно в Двойника на този човек. СТ беше разположена на Лявата страна и Двойникът се намираше в същото място и събираше енергията, която изтичаше от отворения Първи пръстен. Фактически човека беше без съзнание. Веднага се досетихме, че наличието на Пръстен в СТ определя степента на нашата внимателност и съответно осъзнатостта ни. Ако колелото е прекъснато, то нашето внимание се намалява право пропорционално на големината на процепа. Можем да кажем, че видяхме малката смърт на човека. Само че по време на истинската му смърт Пръстенът на вниманието вътре в СТ ще бъде прекъснат (отворен) изцяло.

След това, на сутринта, у тримата човека, скоростта на въртенето на Първия пръстен на силата се забави до 0,3-0,5 об/сек. При човека, у когото скоростта първоначално беше 0,3 об/сек, тя оставаше постоянна по време на цялото сънуване. А при човека, у когото в началото на сънуването Първият пръстен на силата стоеше и беше разкъсан, той отново се съедини и към средата на съня се въртеше вече със скорост 0.1 об/сек, а към сутринта със скорост 0.3 об/сек. Никой от хората тази нощ не се осъзна на сън и не успя да пренесе осъзнатостта си към Вторият пръстен на силата, т.е. в Двойника.

Още няколко примера за работата на Първия пръстен на силата на сън, но вече при значително напреднали воини, които при това сънуваха, осъзнавайки се като спящи.

Брендън Скот
Той спеше. В момента на разглеждането СТ му точка стоеше в Шести център, като халото беше почти голямо колкото 2 СТ. Първият пръстен на силата се въртеше със скорост 1 оборот за около 5 секунди. Изглеждаше като едва работещо колело, едва едва се движеше. По-късно се видя «полата на сънуващия», която при него беше изразена с протуберанси. Полата му беше вдигната високо и имаше множество разпръснати влакна по нея. Едно влакно от дясно се издигна и се протегна към СТ, която стоеше в главата. Проследихме движението на това влакно. Влакното влезе в средата на СТ и ние фокусирахме вниманието си върху него. То достигна до Първия пръстен на силата, който едва се въртеше и Пръстена спря! Двойника на Брендън не беше нито наблизо, нито някъде в пашкула в този момент. Изглеждаше, че той сънува, при това зад далечни врати, тъй като СТ беше в главата му. И с влакното, той спираше Първия пръстен на силата, за да не му пречи да сънува. Изглеждаше, че Брендън Скот сънува зад Седмата врата на сънуването. Което е логично, тъй като входа към тази врата се намира на върха на пашкула. Сянката от СТ, която се проектира от физическия пашкул върху двойника, в този момент беше насочена към задната стена на пашкула и нагоре по Синия поток. Виждаше се как тя отива в купола, по нататък не я различавахме. Брендън Скот в този момент сънуваше заедно с воините, изгорели с огъня от вътре и намиращи се в Третото внимание.

Майлс Рийд
Неговият Първи пръстен на силата стоеше. И СТ светеше ярко и се намираше в Лявата страна. А халото на осъзнаването около Ст не се виждаше. Едно влакно от полата му в ляво влизаше в събирателната му точка. Но и останалите влакна бяха вдигнати. Двойника му не се виждаше нито близо до него, нито във физическия му пашкул. СТ стоеше на лявата страна, на нивото на областта на сърцето, точно по средата, ако отмерим средата от линията на разделението на тялото до границата на човешката ивица. В дълбочина почти на половината на пашкула – това е около метър. Сянката на СТ падаше в ляво – към страната на границата с човешката ивица. Дойде глас от сънуването, че той сега сънува зад Третата врата. Прииска ми се да тръгна след сянката на неговата СТ и започна да ме засмуква нанякъде. Като цветно, много тясно пространство и прекъснах.

Като извод от изследването на спящите и сънуващи воини. Изглежда, че когато придвижваме СТ в дълбочина или в ляво, ние все още виждаме нашия свят. Защото Първия пръстен на силата продължава да се върти. И когато го спрем с влакно от полата и Първия пръстен спре, това ще е истинско сънуване на сън или на яве. В зависимост от това, в какво състояние на съзнанието ще го направим, ние можем да възприемаме Второто внимание без да заспиваме. Отдаде ми се да бъда от ляво, но света не ставаше като в сънуване, защото Първия пръстен на силата се въртеше. Ето как Карлос е виждал как сестричките ходят по стените, а Ла Горда лети! Ако неговия Първи пръстен на силата не е бил спрял в този момент, той е щял да вижда, както е виждал полетите на Хенаро – непълни.
Значи сега ние имаме двойно по-важна задача – да сънуваме и да развиваме влакната на полата дълги, за да можем да достигаме СТ, където и да се намира тя в пашкула. Иначе, ще виждаме само и единствено Първото внимание.

Всичко казано по-горе, се отнася за воините, при които полата на сънуването е развита повече от протуберансите на сталкерите. Т.е. за сънувачите. При сталкерите е още по-интересно.
При сталкерите Първия пръстен на силата се отличава от аналогичния пръстен на сънувачите по своето качество. Ако при сънувача това е просто въртящ се пръстен, то при сталкера, той има и вътрешно светене като при неонова реклама. Изглежда, че това светене отговаря за особени качества на вниманието при сталкерите. За тяхната голяма внимателност към детайлите. За това те са много внимателни хора с добра памет. Изглежда, че от всички сталкерски протуберанси, към пръстена идва светеща тънка нишка и тя напълва Първия пръстен на силата на сталкера с това неоново вътрешно светене. При това при сталкерите това светене може да се концентрира както по външната, така и по вътрешната част на Първия пръстен. Когато се концентрира както по външната част на Първия пръстен - това значи, че дадения сталкер е силно привързан със своето внимание към ежедневието, към света на Първото внимание. По парадоксален начин, повишената му внимателност го прави пленник на света на Първото внимание. Когато е осветена вътрешната страна на Първия пръстен – за сега не е ясно какво означава това. Може да е голямо привързване към Второто внимание.

Излиза, че и влакната на полата на сънувача, и сталкерските протуберанси трябва да правят едно и също нещо – да спират Първия пръстен на силата. Но го правят по различен начин. Влакната на полата спират първото внимание рязко и до пълно спиране. При това, ако човек в този момент е имал скорост на въртене на своя Първи пръстен на силата от 1 об/сек и повече, то такова рязко спиране на Пръстена довежда до разкъсването му и човек губи съзнание. Затова преди да спрат своя Първи пръстен на силата, трябва да намалят оборотите му, да го забавят, намалявайки правенето на своето Първо внимание. Сталкерските протуберанси обратното – много плавно регулират скоростта на въртене на Първия пръстен на силата, както ускорявайки я, така и забавяйки я.
Фактически, обученият сталкер може много силно да забави скоростта на въртене на своя Първи пръстен.
Наблюдавайки няколко дни воините, с развити протуберанси, видях, че обичайно те стоят неподвижни при тях. Саша Дергай почти ни показа работата на един от десните си протуберанси, правейки го активен и протягайки го към СТ, но не направи нищо повече и не достигна СТ. Макар, че изглежда я е достигал по-рано. Затова или ми върви да виждам сталкери, когато не са в настроение да ползват протуберансите или има нещо друго. С воините-сънувачи ми върви повече. И те демонстрират активност на полата си.


Въпрос: Изследователю, а вашата група разглеждала ли е хора по време на практика със свидетел, преглед, съзерцание?

По време на преглед и съзерцание сме гледали. По време на преглед СТ почти не се придвижва наляво или надясно, нагоре или надолу, но затова пък силно влиза дълбоко в пашкула.
При съзерцание, лъчът на вниманието удря предната стена на пашкула, създавайки там, чрез налягането си, голяма енергийна плътност. Нарасналата плътност на енергията в това място дърпа СТ, премествайки я още по-навътре в пашкула. Ако при съзерцание лъчът на вниманието е насочен към върха на пашкула, то там се създава повишена плътност на енергията и СТ отива нагоре.
По същият начин с енергията работят и пасите, уплътнявайки я в някакво място на пашкула те създават предпоставки за преместване на СТ от позицията й – по направление към уплътнените еманации.

При въртенето на Първия пръстен на силата още видяхме, че ако самата СТ на човек се върти по часовниковата стрелка (т.е. на обратно на въртенето на пръстена, който се върти срещу часовниковата стрелка), то въртенето на на Първия пръстен силно се забавя до пълно спиране.
Беше забелязано, че подобно въртене на СТ става при човек в резултат на практиката на съзерцание, но най-ясно се вижда това, когато се практикува каквото и да било Неправене. Неправенето започва да върти СТ противоположно на въртенето на Първия пръстен на силата и забавя Първия пръстен. Колкото по-бавно се върти Първия пръстен на силата, толкова по-лесно се осъществява преместване на СТ, тъй като скоростта му има фиксиращ характер за положението на СТ. Колкото е по-голяма скоростта на въртене на Първия пръстен, толкова по-силна е фиксацията на СТ на Първото внимание. Самото въртене на СТ (а не на Първия пръстен вътре в нея), обратното – увеличава подвижността й, за сметка на това, че тя като че ли се завърта навътре в стоящите близо до нея еманации на пашкула. По аналогия с автомобил, който е много трудно да бъде преместен от място, когато колелата са му блокирани и не се въртят.

***
Когато е осветена вътрешната страна на Първия пръстен – за сега не е ясно какво означава това. Може да е голямо привързване към Второто внимание.
Този момент разгледахме сега по-добре. Светенето на вътрешната страна на Първия пръстен на силата беше открито при още един човек и за пореден път Гласът на сънуването обясни това явление. Излиза, че такова светене на Първия пръстен на силата говори за това, че човек е привързал своето внимание към някаква магична страна на живота си (магически практики, паси или преглед). И е създал предпоставки за активизиране на Втория пръстен на силата, което е Двойника му. Но това са само предпоставки. За да може да се завърти Втория пръстен на силата, трябва поне веднъж да бъде спрян Първия пръстен.
Т.е. излиза, че светенето от външната страна на Първия пръстен на силата говори за фиксация на вниманието на човек в света на Първото внимание. И това ускорява въртенето на Първия пръстен на силата. Светенето от вътрешната страна на този пръстен говори за фиксация на вниманието на човек върху магически практики и това забавя въртенето на Първия пръстен, създавайки предпоставки за начало на въртене на Втория пръстен на силата.

Въпрос: Доколкото разбирам, скоростта на въртене – това е скоростта на преизчисление на еманациите вътре в пашкула?

Само че, не вътре в пашкула, а вътре в СТ. Скоростта на въртенето на Първия пръстен на силата – това е скоростта на прелистването на целия инвентарен списък, известен ни като свят на Първото внимание. Скоростта придава сферична форма на всички милиарди светещи влакна, които събираме за възприятие. Но работата е там, че не всички светещи нишки, с които събираме възприятие, са подходящи за това да се съберат в правилен кръг, ориентиран в пространството по определен начин. Много от тях не или слабо подхождат. Затова, колкото по-бързо се върти пръстена, толкова е по-голяма сепарацията на тези неподходящи нишки и толкова повече «правилни» нишки се настройват за възприятие. Затова света на Първото внимание изглежда такъв правилен и завършен. Първият пръстен на силата играе някаква роля на центрофуга, чрез скоростта си на въртене, отблъскваща недостатъчно добре приемащите топкообразна форма светещи нишки и оставя за нашето внимание само добре подреждащите се в топка и кръг светещи нишки. И колкото е по-голямо въртенето на Първия пръстен, толкова «по-чисто» на изхода получаваме възприятие на Първото внимание.

Въпрос: Например в тъмнина, човек в легнало положение спира вътрешния си диалог, след това очертанията на помещението все още присъства във възприятието му (Първия пръстен на силата работи слабо) и на този фон той възприема и още нещо неорганично (би трябвало да се завърти Втория пръстен на силата слабо).

Не е съвсем така. При ниски скорости на въртене на Първия пръстен, в СТ вече започва осъзнаване на светещите нишки, лошо заемащи сферична форма и човек може да види нещо необичайно. Вторият пръстен на силата няма да се задвижи от това. Нужно е пълно спиране на Първия пръстен на силата, за да се задвижи Втория.


Въпрос: Може ли да се разбира, че когато Първия пръстен е напълно спрян някога, за следващото включване на Втория пръстен не е нужно пълно спиране на Първия?

Да, ако Вторият пръстен веднъж е завъртян и човек продължава да има намерение да осъзнава Второто внимание, той не спира въртенето си, даже при включване на първия пръстен. И даже ако Първия пръстен се върти с голяма скорост, просто Втория пръстен ще забави въртенето си.

Ще дам себе си за пример. Гледаха ме с виждане, когато пишех постинги във форума. Тогава моят Първия пръстен на силата се въртеше със скорост 1 об/сек. Но и Вторият пръстен продължаваше да се върти, само че много бавно, някъде 1 оборот за 5 сек. Т.е. аз продължавах в състояние на бодърстване да осъзнавам своето Второ внимание, наистина в минимална възможна степен.

Въпрос: Изобщо, колко об/сек виждащите считат за слаба скорост на въртене на Първия пръстен на силата?

Слаба – по-малко от 1 об/сек – 0,2-0,3 об/сек – това са много ниски скорости, при които може да каже, че не се отнасят към Първото внимание.


Въпрос: А как стои въпроса с областта на сърцето? И в какво място човек раздвижва своето т.нар. «космическо влагалище»?

Развитите влакна на полата подхранват СТ почти от всяка част на пашкула, до която могат да да се докоснат. Ако СТ е в сърцето и влакното може да достигне до сърцето, то веднага ще изкара СТ от там в черния дроб и ще стане осъзнаване. Виждал съм, как хора, възнамеряващи да сънуват, когато тяхната СТ отначало се движеше надолу от изходното положение, едно (понякога и две) влакна от полата започваха да се движат и започваше целенасочено да търси СТ. След секунда я намираше, но като правило не можеше да я достигне. Тя се намираше недостатъчно близо до края му. Имаше случай, когато влакното на полата се издигна вертикално нагоре и назад, хващайки СТ на гърба (макар че влакната в нормално положение гледат напред към пашкула). Ето така опитния сънувач може да се осъзнава в много места на своя пашкул, макар че при докосване на СТ от влакното, тя веднага се телепортира в черния дроб и реалното осъзнаване на сънувача протича там. Това преместване в черния дроб става мигновено. Виждал съм го много пъти. Колкото повее издигнати влакна от полата има, колкото по-дълги и подвижни са те, толкова са по-големи шансовете на сънувача да се осъзнае на сън при всяко ново заспиване. При определен етап от развитието на полата (дължината на влакната и тяхната активност), вече няма място в пашкула, където те не могат да достигнат СТ.


От:
http://www.insensciety.org/
Превод и компилация: aya
http://colorsofmagic.net/index.php/magicheski_materiali/index/%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D0%B5-%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D1%8A%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%BD%D0%B8-%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Забележка: Само членове на този блог могат да публикуват коментари.