понеделник, 6 юни 2016 г.

Мистерията на хроналните портали

Пътешествията във времето отдавна привличат вниманието и на учените, и на обикновените хора. Съществуват множество теории за възможността за пътуване през времето и пространството. Но до днес нито една не е реализирана.
Човешкото тяло е настроено така, че не може безпрепятствено да преодолява времевите прагове. Или поне така смятат учените умове. Но в същото време има множество исторически факти, в които явно се посочва, че подобни пътешествия са достъпни за жителите на нашата планета.
Съществува теория, че времето и пространството не са еднородни и имат пробиви. С това явление се обяснява наличието на Бермудския триъгълник - това е пробив, разрив, безкрайност, в която изчезват хора, кораби самолети.
Странно на пръв поглед, но факт: колкото повече човек търси отговори на интересуващите го въпроси, толкова повече се потапя в непознатото. В тази връзка можем да си припомним случай, когато посред бял ден пред очите на почиващите на океански лайнер на хоризонта се появява спасителен пояс. В него има изплашено едногодишно бебе, което се появява от морските дълбини, сякаш от нищото. Това е първият факт, който учудва учените. Това, което още повече ги поразява, е надписът на пояса - "Титаник". Изглежда като неуместна шега, но фактът си е факт.
Бебето е спасено осем десетилетия след катастрофата на "Титаник". Ясно е, че то не би могло просто да плува в океанските води през цялото това време и да не се състари, да умре от глад и жажда. Тогава как се е спасило и как е попаднало в бъдещето?
Именно това озадачава и плаши учените.Значи някъде има времеви и пространствен портал, през който могат да преминават не само хора. Теорията, че извънземни гости попадат на Земята чрез хронални портали, е развита от учените още през първата половина на миналия век. Машината на времето е измислена от писателите-фантасти на 19-ти век, но и до днес не е реализирана. А това означава, че всъщност всички научни хипотези са необосновани и едва ли ще бъдат в близко бъдеще.
По отношение на машината на времето трябва да се отбележи, че нейните чертежи и основни работни схеми са хрумвали на много учени, и то главно насън. Като че сисли свише им диктуват принципа на действие на това устройство. Смущава единствено фактът, че са изобретени много прототипи на машина на времето, но нито един от тях не работи пълноценно. А в периода на тяхното изпитание на повърхността на планетата се случват странни събития.
Пътешествията във времето вече никого не плашат, по-скоро привличат. В много фантастични бестселъри са посочени всички данни и механизми, позволяващи на човека да извърши преход не само от един времеви отрязък в друг, но и от един свят в друг. Излиза, че паралелно съжителстват няколко реалности едновременно. Тази теория е любима на учените. Изхождайки от нея може да се заключи, че съществува още един, паралелен на нашия свят, в който живеят наши прототипи, но в друго време.
Тази теория е обиграна в много фантастични трилъри, когато две реалност се сблъскват и се поражда хаос. Това се е случило и с бебето от "Титаник". То се появява в настоящето и в обществото настъпва хаос. То олицетворява възможността на човека да пътешества във времето, да преминава от една реалност в друга.
Но защо именно "Титаник"? Може би корабът е претърпял корабокрушение именно защото е пресякъл границата между два свята? И в настоящето айсбергът се е виждал, а там, където временно пропада корабът - не.
Освен този загадъчен инцидент в историята на човечеството могат да се открият множество подобни факти. Всеки от тях говори, че по странен начин предмети и хора от миналото попадат в бъдещето. По-сложно стои въпросът със случаите, когато в нашето настояще се появяват хора от бъдещето. Те се възприемат от обществото като душевно болни и просто нямат възможност да остоят своите права и да разкажат за бъдещето на планетата.
Но и много талантливи и надарени хора не са възприемани сериозно от своите съвременници, преследвани са и са осъждани. Някога дори огънят е смятан за зло, а машината - за присъствие на дявола на Земята. Всичко се опознава при сравнение, но фактът си е факт - в настощето могат да проникват хора и вещи от миналото или от бъдещето.
Засега учените все още не са разкрили мистерията на този преход, само градят теории и се опитват да ги докажат. Всъщност тайната на времевите портали е известна още на древните египтяни. Тази мъдра и загадъчна нация притежава знания, недостъпни и днес за хората.
Египтяните смятат, че техните богове идват при тях през някаква врата. Това обяснява причината за появата на пирамидите. Те имат форма, позволяваща през техния център да премине енергетичен лъч, който всъщност служи за врата към друг свят. учените отдавна смятат египтяните за пришълци или най-малкото за контактьори.
В египетски манускрипти дори се посочва, че през божествените врати преминават колесниците на боговете - техните летателни апарати. За съвременния човек този факт прилича повече на приказка, на мистична история, но за египтяните това е реалност.
Но защо тогава боговете и днес не им се явяват в човешки облик? Къде са изчезнали? Може би са се отрекли от своите подопечни и сега вече е нереално да се сдобият с тяхната благосклонност? Отговор на тези въпроси няма. Но има факти, че египетската раса, както и други цивилизации, е имала контакти с представители на извънземни светове.
Днес, когато хората си живеят безгрижно, без да подозират нищо, на планетата се случват тайнствени събития. Пропадат във времето цели кораби и самолети, а след завръщането в реалността пътниците разказват странни за съвременниците ни неща. Но защо тогава не бъде открит ключ към вратата на времето? Може би зад нея се пазят тайната на вечния живот и други мистерии, а може би дори гибелта на цивилизацията? Затова учените не бързат да попаднат от другата страна на времето и пространството. Могат да намерят път натам, но как да се върнат обратно? И има ли такава възможност за човека? Въпросите са много и човечеството не спира да се стреми да намери отговорите им...

По материали от "Феномен"

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Забележка: Само членове на този блог могат да публикуват коментари.