петък, 17 юни 2016 г.

Нашата матрица - учебен полигон за въплътени души?


Съществува хипотеза, че нашата планета е един вид  практически "полигон" за култивиране на душите в Школата по Създатели на реалността. Условията на обучение в този "полигон" са възможно най-близо до "боевите". Учениците не помнят своите превъплъщения, както и съществуването между животите и само в процеса на успешното обучение започват да придобиват тези умения. Освен това, съществуването в света на плътната материя ограничава възприемането на реалността само чрез обикновените сетива, а развитието на свръхспособностите е заложено в учебната програма.


В този свят на дуалната реалност, над съзнанието на учениците въздействат както злонамерени, така и приятелски сили, същества и същности. И от обучаемите се иска не да "заровят главата си в пясъка" като щраус, а да се учат на правилно взаимодействие с тези сили. Много е вероятно появата на паразитната система, затрудняваща развитието на душите и отсяваща към карантина "двойкаджиите" и "повтарячите", да е заложенa в условията на обучение като фактор от изпита, осигуряващ преход на ново ниво (в следващия клас).

В тази реалност са ни оставени много "подсказки" под формата на различни видове "артефакти", с изучаването и разкриването на тайните на които трябва да си помогнем по пътя към пробуждането на съзнанието и постигане на по-голяма яснота на възприятията, както и развитието на латентните способности в нас. А намек за това може да се намери в следното изявление на руския изследовател на езотеричното познание Роман Дол, който в своята "Книга за древните пророчества" пише:

"Последните пазители на нашата планета, преди да дематериализират телата си, отивайки във вечността, деактивират реактори, запечатват пирамиди, замаскират и скриват aртефакти и библиотеки. На повърхността на Земята остават само загадки, за чието решаване човечеството ще избере нишката на Ариадна и ще се съсредоточи да търси съвършеното знание, хармония и просперитет ...

Наред с външните артефакти боговете скрили своето присъствие в нашето подсъзнание. Подсъзнанието съхранява информация за мъдрите и съвършени мангуси, мистичните циклопи, силните и коварни титани и верните на идеите на доброто гаруди. Боговете живеят вътре в нас и чрез отваряне на достъпа до определени информационни слоеве на вътрешната Вселена, ние можем съзнателно да използваме такъв ценен опит. Технологията на взаимодействие с древните сили на планетата изглежда доста фантастично, но кой знае, читателю, какво ще ти даде знанието за праисторията на човечеството?"

Така че - познаването на реалната ни история е много важно за нашето развитие и за постигане на хармонично взаимодействие със силите на природата. Не е случайно, че за важността от разбирането на тайните на древните цивилизации споменава и ориенталистът Алексей Маслов в книгата си "Изгубената цивилизация: в търсене на изгубеното човечество". Така например, той пише: ".. Много от великите цивилизации на древността са изчезнали, но те са ни оставили следи от мъдростта си. Остава само да положим усилия, за да ги разберем ... И тогава най-невероятното се оказва единственото възможно".

Но разбирането на "невероятното" позволява само нестандартното мислене. Възможно е именно в него да е "ключа" за прехода на друго ниво. В края на краищата, нашето "пробуждане" и "осъзнаване" започват с различните от "официалните" или "ортодоксалните" възгледи за заобикалящата действителност. Само в този случай е възможно да се разбере простия факт, че ти си вътре в обучаващата матрица. Възможността за изход извън нейните граници дава само разширяването на способностите на съзнанието, след овладяването на съответния обучителен материал или информация, която просто е скрита в най-различни древни "артефакти".

Естествено, паразитната система, съществуваща в света на Матрицата, се съпротивлява по всякакъв начин на този процес. Това е в същността на нейното съществуване: за да продължи успешно автономното си функциониране, тя се нуждае от енергията на обучаващите се "души". Поради това е създадена цяла паяжина от информация, отвличаща вниманието от учебния процес, обгърнала съзнанието на студентите под формата на всякакви стереотипи и догми в системата на съмнителни ценности и удоволствия. И много от по-слабо развитите души попадат с лекота в плен на тази паяжина в продължение на много превъплъщения.

Но съзнанието ни е изпълнено с възможност за преодоляване на миражите и фантомите на Матрицата, за успешно противопоставяне на паразитната паяжина, излизане извън наложеното ни изкривено възприемане на реалността. Всеки, който чувства силното желание за следване на този път, има сериозен шанс да се събуди. А тези, на които им допадат наложените върху тях от паразитната паяжина  правила на играта, могат да продължат да ги следват. Тук никой няма да ви предложи "червено или синьо хапче" - този избор трябва да се направи самостоятелно. При това с пълно осъзнаване, а не следвайки модни тенденции.

По материали от Интернет

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Забележка: Само членове на този блог могат да публикуват коментари.