събота, 17 март 2012 г.

Начало на началата Бог се Вглежда В своето отражение - част 11

    БЕЗСЪМНЕНО ВСИЧКО ТОВА звучи налудничаво от гледна точка на разума. В научно-материалистичната вселена, в която живеем, определено няма място за подобен род разсъждения. Но както вече видяхме, научно-материалистичната гледна точка си има своите ограничения. Когато се стигне до разсъждения относно толкова отдалечени от нас събития като началото на Вселената, става неизбежно и върху най-миниатюрната прашинка от доказателства да се градят планини от спекулации. Водещи физици, космолози и философи се надпреварват да изказват хипотези за безкрайни, преплитащи се измерения, за паралелни вселени и за „сапунени мехури". Ала техните разсъждения изискват точно толкова голяма доза въображение, колкото и размислите на Тома Аквински за ангелите върху главата на топлийка.    Главното е, че когато се стигне до големите въпроси, хората не винаги избират съобразно баланса на вероятностите, които често са твърде миниатюрни, за да бъдат измерени. Хората често предпочитат една гледна точка пред друга, защото някъде в дълбините на съзнанието си точно в нея искат да вярват. Ако се научим да си даваме сметка за тази наша предразположеност, няма да има нищо по-лесно от това, да вземем решение, което е - поне в известна степен - свободно, тъй като е базирано на познание. Защото онази част от нас, някъде в дълбините ни, онази част, която иска да вярва в механично-материалната вселена, може в крайна сметка да не се окаже частта, която искаме да решава съдбата ни. „Познай себе си!", ни съветва Богът на Слънцето. Техниките, преподавани в мистичните школи на древността и в модерните времена от общества като розенкройцерите, целят да ни помогнат да осъзнаем ритмите на нашето дишане, на сърцата ни, на сексуалните ни импулси, ритмите на събуждането и сънуването, както и на безпаметните сънища. Езотеричната философия призовава към преоткриване на духовните йерархии над нас, но паралелно с това и към откриване на божествените способности, скрити вътре в нас. Такава е тайната, съхранявана и предавана на поколенията от гении като Платон, свети Павел, Леонардо да Винчи, Шекспир и Нютон: 1. Ако започнеш да мислиш толкова задълбочено, че да преоткриеш духовните корени на мисълта, ако разпознаеш мислите като живи, духовни същества... 2. Ако успееш да развиеш достатъчно силно усещане за собствената си индивидуалност - така, че да осъзнаеш взаимовръзката си с мисловните същества, които непрекъснато влизат и излизат от тебе, но не се предадеш на тази реалност... 3. Ако успееш да си възвърнеш древното чувство на почуда и използваш това чувство, за да събудиш волята си, която се спотайва в най-тъмните и скрити ниши на съзнанието ти... 4. Ако огънят на любовта ти към твоите събратя извира от сърцето ти и те кара да рониш сълзи на състрадание, то това означава, че работиш с Четирите елемента. Означава, че си започнал процеса на тяхната трансформация. Точно това е мистериозното четворно „дело", за което говори свети Павел в „Първо послание към коринтяните", 13:12-13: „Защото сега виждаме нещата неясно, като в огледало, а тогава ще ги видим лице в лице; сега познавам отчасти, а тогава ще позная напълно, както и съм бил напълно познат. И тъй, остават тия трите: вяра, надежда и любов, но най-голяма от тях е любовта." Интуицията е трансформиран интелект, който възприема духовните същества като реални. Свети Павел нарича това вяра. Почудата е трансформирано чувство, което е осъзнало духовните механизми на Космоса, но не е било погълнато от тях. Свети Павел нарича това надежда. Съзнанието е трансформирана воля, когато, посредством работа върху мисълта и въображението, върху вярата и надеждата, сме започнали да трансформираме онази част от себе си, която живее точно под прага на съзнанието. Свети Павел нарича това милосърдие или любов. Въздействайки на надеждата с вяра и въздействайки на любовта с вяра и надежда, човешкото същество може да се трансформира в ангел. Така Скорпионът се трансформира в Орел. Орелът работи върху Бика и Бикът се сдобива с криле. Крилатият Бик работи върху Лъва, който на свой ред също се сдобива с криле. В края на този четиристепенен процес крилатият Лъв работи върху Човека така, че той се трансформира в Ангел. Такава е великата мистерия, преподавана в мистичните школи на древността - философия, която се превръща във велика мистерия и на езотеричното християнство. Четирите елемента играят ключова роля в образуването на физическата Вселена, а работейки върху тях, докато те влизат и излизат от нас, ние трансформираме не само себе си, но и цялата Вселена. Ако даден човек рони сълзи на състрадание, животинската му природа претърпява известна трансформация, но такава трансформация претърпяват и херувимите, които заемат и обгръщат целия Космос. Промените в човешката психика се превръщат в семена за трансфигурацията на цялата материална Вселена.


 "Апокрифната история на света"

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Забележка: Само членове на този блог могат да публикуват коментари.