четвъртък, 26 март 2020 г.

ПСИХОТРОННИТЕ ГЕНЕРАТОРИ

Съществуват прибори, наречени психотронни генератори, които са в състояние да програмират поведението на хората. На личностите, върху които е упражнено такъв вид въздействие, ако не се вземат мерки за тяхното дезомбиране, то в близките 3 до 5 години се разболяват неизлечимо и след още 2 години обикновено умират. Подобни жертви страдат от слухови халюцинации, а понякога и зрителни. Доказано е, че при въздействието на тези генератори при разплав на метал, то може да се доведе до изменение в неговата структура и съответно да измени качеството на метала. Сензационността на това откритие се заключава в приеманото спинорно излъчване, идващо от генератора. Съществуват гамагенератори, чрез въздействието на които пък могат да се подсилват определени желания в даден индивид, който бива облъчван от тях. С помощта на гамагенераторите може да се предизвика дълбок стрес или пък обратното – положителна реакция, свързана с отпускане, релаксиране. Чрез тези генератори могат да се предизвикват също така и редица тежки хронифицирани заболявания, които обикновено завършват с летален изход, т.е. смърт. Програмата за пълен контрол над човека обаче е много сложна. За тази цел е нужно да се създаде много сложна компютърна програма, както и управление за същата. Освен това е нужна и доста мощна апаратура. За този вид въздействия не съществуват никакви прегради, нито пък има значение от разстоянието като географска величина.
В какво се крие тайната на генераторите?

Тайната на генераторите се заключава в тяхната форма. Разбира се, има значение и материала, от който е направен самия той. В зависимост от взаимното им разположение генераторите могат да бъдат свързвани и във верига, като по този начин предизвикват по-компактно въздействие върху дадения обект или субект. Някои от генераторите са направени по особени образци, като за направата им са подбрани специални метални сплави. Зарядът заложен в генератора може да се съхранява твърде дълго в него. Една от положителните им конфигурации и форми за положително въздействие върху човека е пирамидалната форма на генератора, а за отрицателно – формата на полукълбо. Посредством генераторите е възможно активно въздействие върху живи обекти на молекулярно клетъчна основа. Именно тук искам да добавя още, че при животните и човека може да се осъществи въздействие и на органично-регулационната система, както и върху функцията на целия организъм изобщо.

Можеш ли да обясниш как действа самия генератор?

- Как действа самия генератор ли?! Той може да предава информация на далечно разстояние в пространството от една точка до друга. Достатъчно е в генератор със спинорно излъчване да се въведе определена програма, съдържаща необходимата информация за вида манипулация. За целта е необходимо да се знае мястото за приемане на информацията за манипулация на даден човек – неговия адрес, имена, снимка и други подобни. И именно по този начин въздействието ще бъде оказано върху дадения човек, независимо от това на какво разстояние се намира той. Ако с генератора работи специално обучен оператор, който може да бъде и екстрасенс, то потенциала на въздействието се увеличава неимоверно много. Цялото богатство от възможността на психотронните устройства се свежда не само до самите тях, но и до дълбочината на съзнанието и психиката на оператора, който ги командва. Без програмата, която залага самия той в психотронното устройство, не може да се изпълни никаква функция. След програмирането на устройството, то вече е способно да работи и без оператора, като запазва и съхранява в паметта си дистанционната психофизическа връзка с него. Психотронните генератори са технически специализирани системи, важни компоненти на които се явяват източници, организиращи нееднородни полета, породени от слабо вълнови процеси, близки по резонанс до тънките механизми на работата на мозъка и нервната система. Специално подбрани оператори с особена чувствителност към тези резонансни способи, могат да издадат направление към генерируемите полета на необходимия обект и да предизвикат в него едно или друго състояние на възбуждане, отличаващи се от обикновеното нему. По-нататък оператора задържайки този нов режим на действие върху човека, започва да моделира, формира или предизвиква специално зададено състояние, независимо от какъв род е то. Има и бойни психотронни генератори, които са способни чрез ниско направление да поразяват жизнено важни функции на организма: дишане, сърдечно-съдова система, невронни връзки и други. В качеството на работата по тези хипотези е служило предположение за възможност за поглъщането на биологически обекти от енергията на генератора на нивото на протоните, като за целта на същите просто се сменя енергийния атомен заряд. Енергетическото състояние на атомното ядро може да се коригира по метода на ядрено-магнитния резонанс. За случая се използват специални прибори, наречени ядрено-магнитни релаксомери, работата на които е основана, разбира се, на явлението при ядрено-магнитния резонанс.
- Селена, разкажи нещо повече или по-характерно за работата на психотронните генератори?

- При работа с психотронен генератор, самия той не бива де се държи открит, поради причината, че нанася непоправима вреда на оператора. Тук искам да спомена, че генераторите могат да бъдат използвани и за лечение. Подобен род въздействие, свързан с лечебна процедура, като облъчване върху пациента трае не повече от една секунда и се прилага не повече от един път през седмицата. В противен случай се получава предозировка и въздействието вече преминава в спектъра на отрицателния ефект. Никога не се открива или пуска в действие генератор в присъствие на деца. Устройствата, за които говоря, само условно са наречени “генератори”. В основната си същност те представляват, по-точно казано, мощни релаксатори, които акумулират космична енергия. Генератора може да работи без каквото и да е захранване, още повече пък чрез каквато и да било електроенергия. Съществуват така наречените многополярни енергетики и психотроники. Съответно съществуват и многополярни генератори. Многополярността им се изразява чрез 3, 4 и 5 елемента електричество и магнетизъм, които касаят преди всичко квантовата хронодинамика. Многополярните генератори представляват събирателна компонента от шест миризми и три цвята на субелементарни частици, наречени “кварки”. Това е и една от най-големите тайни на древните знания, която например е свързана с учението за петте първоелемента. С тези устройства може да се управлява не само физиологията на човека, неговата емоционалност и психика, но и да се програмира изцяло неговото развитие като индивид. Това е най-добрата възможност за управление на поведението на хората. Всички други последствия при използването на генераторите сега за сега на са известни никому. Всичко останало като информация, касаещо генераторите, се съхранява строго секретно в така наречената “черна кутия” със запечатка. Такива подобни “кутии” до колкото е известно са шест на брой, но къде и в кои посоки на Земята се намират самите те, никой не знае, така да се каже. Не се знае дори дали въпросните генератори се използват единствено при контролируеми условия имайки предвид, че тяхното производство в момента е далеко скрито. Все още се приемат и утвърждават в много структури от обществените слоеве, преди всичко в престъпните среди. Това е най-идеалния начин за недоказуемо и ненаказуемо убийство.
Какви могат да бъдат най-сериозните и опасни последици за хората , върху които е работено с психотронни генератори?

- Най-сериозните и опасни последици от приложението на тези генератори, може да бъде биологическата трансформация на човека, като тя може да се разпростре напълно до абсолютно преобразяване на клетката в човешкия организъм. Процеса може да бъде извършен за не повече от 30 минути, като преди всичко за тази цел е достатъчно генератора да бъде използван в направлението на лечебната дейност. Тук искам да допълня, че по време на пробните експерименти с генераторите, те трансформируемо повишавали температурата в човешкото тяло и при докосване обработвания индивид е усещал болка като при изгаряне.

- И все пак каква е външната форма на въпросните генератори?

- Каква е външната форма на генераторите ли? Само по себе си това обикновено са два компактни блока, които спокойно могат да се поберат дори в обикновена дамска чантичка. Съществуват и още по-малки, разбира се, големината им е колкото главичка на карфица. Генераторите обикновено биват трудно откривани, въздействието им може да бъде прекъснато единствено, ако бъде прекъсната работната им верига.

http://emko1.piczo.com/?g=40859601#

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Забележка: Само членове на този блог могат да публикуват коментари.