неделя, 15 март 2020 г.

Нибиру и Ануннаки - 2

Като доказателство, че Ануннаките са написали голяма част от Стария завет и също са го покварили, нека да разгледаме как те са манипулирали писанията на Мойсей, който е бил един от инкарнираните Attas of Light. Във Изход 24:7 има пасаж, който казва на хората, че те трябва да се придържат към кръвните жертви. По-нататък в Числа 27:20, Мойсей е трябвало да каже на своите хора, че трябва да бъдат подчинени на Йосиф. Отново във Второзаконие 4:30, Мойсей е трябвало да заповяда на хората да бъдат подчинени на Господния глас в изпитанията на последните дни.
Отново Ануннаките целево изопачават изказванията на Моисей във
Второзаконие 8:20, където е казано, че всеки трябва да е покорен на своя Бог или: “Ще бъдете изтребени като народите, които Господ
изтреби преди вас, защото не послушахте гласа на Господа вашия Бог.” Това не могат да бъдат думи на истинския Бог на Любовта. Това са думи на главните агенти на Твореца – Ануннаките (тук следва да се уточни, че Ануннаките са също Божие творение при това са доста по-еволюирали от земните жители в технологично отношение, но в никакъв случай те не са Твореца на Вселената. Те са били пратени с мисия на Земята от Твореца, но Ануннаките се възгордяват от собственото си величие и в крайна сметка обслужват интересите на Луциферовото съзнание. Ануннаките са тъй наречените “паднали ангели”. Истинският Бог не наказва хора, народи или каквото и да е било...

Само още на едно място думите “бъди покорен” се появяват в Стария завет - в 2 Samuel 22:25, където пише “Чужденците трябва да се предадат на мен: докато чуят и трябва да са ми подчинени.” Ясно е, че тези думи са на господарите на робите – Ануннаки.
Има само още 3 случая, в които думите “бъди покорен” се появяват в
Новият Завет и те са приписани на Павел – Ануннакът.
В Коринтяните 2:9, Павел нарежда на своите последователи (Павел,
а НЕ Христос!) да бъдат покорни във всички неща.
В Ефисяните 6:5 четем: “Слуги, покорявайте се на земните си господари по плът със страх и трепет в простотата на сърцето
си като длъжност към Христа”. Не е ли това ужасно?
Последният път където думите – “бъди покорен” се появяват в
Християнската Библия, е в Тита 2:9 където Павел казва: “Увещавай слугите да се покоряват на господарите си, да им угаждат във всичко да им не противоречат”. Ясно е, че Павел е бил представител на бог на терора и маша на робовладелците.
Както може да се види от примерите с цитатите “бъди покорен”
може да се заключи, че Исус се е опитал да премахне ученията на Ануннаките от Стария завет, но Павел е изопачил Исусовите учения и така връща “бога” на страха и терора на власт...


Митовете за сътворението по целия свят са подобни в техните основи. Защо това е така? Това е така, защото различните митове за сътворението били разпространявани от Ануннаките по време на преселението им по света. Религиите са създадени от Ануннаките, за да контролират и манипулират народите включили в себе си различните митове за сътворението. Тези религии не са базирани на Любов, те са базирани на Страх.
Когато Ануннаките завладявали някого, те консолидирали хората в компактни общества така, че да могат по-добре да ги принуждават да работят за тях и да ги контролират – физически, емоционално, умствено, духовно и икономически – като роби. Те контролират като внушават страх и държат хората в невежество. Този еталон на поведение все още съществува и днес. Въпреки това те са по-изтънчени и изглеждат по-привлекателни днес отколкото в миналото. В този смисъл човеците са били роби на Ануннаките преди и си остават и днес.
Ануннаките въвеждат украшението на тялото с бижута. Те имали вкус
към скъпи удоволствия, които докарвали хората до икономическо робство. Те въвели полигамията, кръвосмешението, и педофилията, които са отличителни черти на Ануннаки. Тези специфични белези се забелязват в различни култури включително при кралските особи в древен Египет и патриарсите от Стария Завет, които следвали наставленията издавани от Ануннаките.


В много отношения ние в тази технологично напреднала епоха сме роби на модерните стоки за потребление, правителства, икономически системи, култури, религии, обичаи, традиции и т.н. Но най-важното е че сме роби на тази Виртуална Реалност заслепени сме от нейното лукавство, лъжи и симулация на Божието Царство.


Ануннаките посещават Земята първоначално преди около 500 000 години. По това време те вече били завладели Плеядите и Марс както и много други светове. След няколко опита, първата вълна на успешно генно инженерство на Земята се осъществила преди около 300 000 години. Ануннаките довели със себе си много извънземни раси, които били покорили, и ги внедрили на Земята. Те също отвлекли една специална раса наречена Раса на Жените и я довели на Земята. Тази раса от жени страдала много, потъпквана и насилвана от Ануннаките. Различни извънземни раси от други светове били доведени на Земята, за да бъдат използвани като роби от Елита на Ануннаки. Някои продавали за тежък физически труд, други за секс, за войници и т.н. Чрез генно инженерство жените били правени физически по-нисши от мъжете по ръст, сила и скорост. Дори в професии, в които силата и скоростта са без значение, като духовенство, право, медицина, политика, търговия, наука и други, жените били поставяни в неизгодно положение и им се е пречело да участват - и до днес. Това показва размера и шовинисткото влияние на Ануннаките. Освен генно инженерство над хора, нещо подобно се е извършвало и над различни видове, като птици, влечуги, риби, зверове и растения. Ануннаките практикували секс с животни. Те създали уродливи чудовища, някои от които са легендарни като полу-животно полу-човек, други били полу- птици или полу-риби и полу-хора.
Историята за Сътворението била създадена и записана от цивилизацията, която била “рестартирана” от Ануннаки. Шумерите
били сред най-ранните хора които притежавали записки на плочки описващи историята на Ануннаки на Земята, която била в съответствие
с това, което Ануннаките диктували.
Развитата цивилизация на Шумер не e еволюирала в продължение на много хиляди години. Вместо това тя била подредена почти веднага чрез въвеждането на много аспекти от цивилизацията на Ануннаки,
включително правна система, социален ред, икономически модели, религии, наука, математика, мерни единици, писателска дейност, литература, музика, театрални изкуства, космология, рисуване,
скулптура, астрономия, астрология, медицина, скотовъдство, отглеждане на растения, хомеопатия, кулинарни изкуства, художествени изкуства, забавления и т.н. Шумер става цивилизация на която другите общества завиждали и от която се страхували.


Преди около 35 000 години Кроманьонеца наследил Неандерталеца на Земята. Елита на Ануннаки умъртвил цялата Неандерталска популация след като приключил използването на Неандерталците като вид за генетични експерименти. Хомосапиенс бил резултат от втората вълна на генно инженерство. Тази втора вълна позволила на Хомосапиенс да създаде потомство с цивилните Ануннаки.

Като минало известно време нещата излезли извън контрол и навсякъде изобилствали уродливи чудовища и вилнеели полу-хора полу-зверове. В разцвета на Атлантида имало космически пътувания за привилегированите класи. Телепортацията също била нещо обикновено за тях в тези дни. Когато атлантските “роби” се развили все повече и повече, те започнали да не се подчиняват на своите “богове” – Елита на Ануннаки. Това засегнало техните господари. Така било решено Атлантида да бъде разрушена. Някои от Елита на Ануннаки и техни избрани приближени избягали от Земята със огромни космически кораби и отишли на други планети като Марс и дори до други системи. Повечето Ануннаки били изоставени. С напускането на Земята Ануннакският Елит взривил Атлантида и я унищожил надявайки се да избие всички други Ануннаки и останалите жители.
Въпреки това някои от робите на Ануннаки разкрили плановете на Елита да разруши Атлантида. Някои от тези роби успели да избягат преди разрушението взимайки със себе си част от познанието, артефакти, технология, литература, оръжия, и култура на Атлантида, в различни части на Земята.
Друга причина, поради която Елита на Ануннаки решил да взриви Атлантида била, че тя била под голям натиск от Attas (Спасители на Светлината – нещо като космически патрул). Изоставените Ануннаки, които избягали от Атлантида, започнали да строят култури, които сега познаваме като Ацтеки, Инки, Маи и най-важното - древен Египет. Днес има много Ануннаки на планетата Земя. Някои са потомци на оцелелите от Атлантида, които избягали преди тя да бъде взривена.
След унищожението на Атлантида – третата вълна на генно инженерство извършена от представители на висшите класи от Изоставените Ануннаки, се осъществила преди около 20 000 години.
Ранните египтяни, които построили великите пирамиди и Сфинкса били също част от Изоставените Ануннаки, които Елита възнамерявал да погуби, когато унищожил Атлантида. Когато те се завърнали на Земята след разрушаването на Атлантида видели културите на Изоставените.
Управляващите и царете на различни култури били обикновено назначавани от Ануннакския Елит. Когато Елита избягал и
Изоставените Ануннаки взели властта те също приели този модел на назначаване на властващите. Затова много култури включително Китайската, Японската, Египетската, и Западноевропейската следвали този ред на божествено право на престол.
Преди хиляди години, когато Елита се върнал на Земята планирайки да поднови своята доминация над планетата, те били изненадани да открият, че културите на Изоставените Ануннаки процъфтявали. Това много ги притеснило защото разбрали, че губят контрола над Земята давайки го на техните бивши роби.
В отчаянието си Елита се захванал с възвръщането на контрола си над Земята. Те направили това като причинили потоп, който катастрофално унищожил почти всички следи от бившите култури. Само огромните монументи като Сфинкса, пирамидите, пирамидалните храмове и други оцелели след наводнението. Почти всички огромни паметници на културата по света били създадени с повелението на Елита или по-късно на Изоставените Ануннаки. Уплашени, че Изоставените Ануннаки могат да оцелеят след потопа и бързо да реконструират културата особено в Египет, Елита поел огромен риск като избрал една област от планетата, на която те биха могли мигновено да създадат цивилизация далеч превъзхождаща, което и да е племе на Земята. Този извънреден план бил осъществен в Шумер.
Шумер се развил почти мигновено заради създалата се спешна ситуация. Елита губел влияние над Земята за сметка на Изоставените Ануннаки от Атлантида, които избягали на различни места – в Египет
и двете Америки. Тези Изоставени развили културите на Египет, Ацтеките, Маите и Инките и било възможно да достигнат до надмощие оставени да следват плана си.
В този момент най-могъщият от Attas-ите на Светлината се застъпил за тях и заловил огромен брой от Елита на Ануннаки.
Голяма част от останалите избягали от Земята отново с техните кораби и се завърнали на Орион и Плеядите. Този в миналото “могъщ” Ануннакски Елит сега е нищо друго освен бегълци, които се крият.
Историята на Сътворението е била използвана, за да се
контролират хората и да ги принудят да боготворят Елита като богове от небето. Историята на Сътворението не е историята на истинското Божие Сътворение. Историята на Сътворението е на практика много скорошна в сравнение с великия божествен замисъл, така че как тя би могла да е истинската история за Сътворението?
Когато Елита на Ануннаките първоначално поел контрола над част от
Земята по това време вече е имало различни групи от раси на извънземни както и земни жители на планетата. Имало е битки между различни групи за надмощие, но Елита се оказал твърде силен за тях. Шумерските плочки отразяват събития от така наречения произход на човека и сътворението, които били на практика събития от последната колонизация на Елита над Земята. Завоевателите сами написали плочките. Така всичко, което било записано на плочките от Шумерите и диктувано от техните така наречени богове, било породено от лични интереси. От опита си, Ануннаките знаели как религиите могат да контролират населението на различните светове. Това било важно средство, което те използвали за контрол.
Старият Завет е посветен на Яхве. Той е силно мъжки ориентиран, защото Ануннаките били много ядосани от култа към Божествената Майка и искали да премахнат нейното споменаване изобщо. Старият Завет признава присъствието на много Ануннакски “богове” на Земята в “ранните времена”. Историята на Генезиса е за разпространението на човешкия род на поколенията след Адам и Ева и историята на “божественото разочарование” над хората, което предшества Потопа.
В Шумерските текстове е споменато нещо за хората на Shem (което
означава космически кораб на шумерски). Ануннаките били хората на Shem и те слезли на Земята и се съвокупявали с примитивните земни жители. Това е записано в историята на Сътворението.
Елита на Ануннаките също основал и нова високо развита култура във Вавилон. Както винаги те унищожавали културите и убивали населенията им, когато нещата излизали извън контрол. После те започвали отново на друго място.
Днес Изоставените Ануннаки планират да възстановят “върховната власт” от преминалите времена когато Елита е осъществявал пълна тирания на Земята. Те планират да “рестартират” света отново. Изоставените Ануннаки с помощта на хората както и на инкарнирани Ануннаки в човешки тела са построили огромни подземни бункери и железопътни линии, които са част от структурата, която ще позволи на тях и техните постоянни придружители да преживеят катастрофите, които те вярват че Бягащия Елит са планирали за Земята. Те не могат да напуснат планетата с космически кораби, защото са били оставени с доста ограничени ресурси след като Елита избягва с всичките технологично напреднали кораби.
Изоставените Ануннаки смятат, че могат да изберат свои собствени избраници (така както техните господари са правели) и да вземат
бежанци с тях в подземните бункери през периода на бедствията. Те планират да заведат цял гарнизон от “роби” под земята. Той ще включва войници, полицаи, пожарникари, готвачи, артисти, козметици, лекари, учени, и други. В последствие те ще ги използват на повърхността както и преди. Най-важното е че те ще използват своето собствено новосъздадено поколение от клонинги, които да населят Земята. Населението на Земята е програмирано да възприеме този подземен сценарий, както може да се види от филми като Deep Impact. Тези Ануннаки считат, че техните господари – Елита ще се завърне както преди и че ще успеят да им се харесат с начина, по който са повлияли на развитието на Земята.
Но планът на Изоставените Ануннаки е осуетен. Тяхното зло желание да унищожат по-голямата част от земния живот и култура на повърхността на Земята ще се провали. В последствие те очакват да видят Земята с относително малко оцелели, които лесно могат да покорят с оръжие, технология и военни сили, които са обезопасили под земята по време на бедствията. Те се надяват че техните господари ще рестартират всички култури, в които те ще бъдат обожествявани и обслужвани от хората които смятат да поробят.
Тези, които са избрани да продължат в тяхната нова цивилизация са хора и клонинги, които са със специално избрани качества за сляпо подчинение. Те считат, че техните господари отново ще бъдат буквалните богове на света.
Изоставените Ануннаки са сред нас сега. Те са сегашните кукловоди, които манипулират и контролират света. В момента клонирането на хора, животни, и растения са нормални дейности за тези извънземни в нашата среда. Тази дяволска схема не е известна на обикновената публика и ще бъде мощно отричана от световните лидери и техните подчинени.
Така за много дълъг период Земята е била планета управлявана от търговци на роби.
Ануннаките на Земята очакват подкрепления от техните господари -
Анунакския Елит, който е избягал временно в други слънчеви системи, когато Attas са ги изгонили. Очакваните подкрепления обаче, този път, няма да дойдат на Земята, защото Attas са ограничили техните подкрепления, така че съществуващите Ануннаки на Земята са заклещени.


Слънчевите кръстосвачи, които са засечени наскоро са част от Спасителния Отряд от Светлината. Те не са от Eridanean произход както се спекулира от някои. Слънчевите кръстосвачи стоят в
готовност, защото Светлите очакват Елита да опита да се завърне на Земята като причини всякакъв вид катастрофи и подсили Изоставените. Въпреки това ако някой от Елита се опита да дойде на Земята те ще се сблъскат с невидимите сили на Светлината. Изоставените Ануннаки са объркани от изчистването на Земята с такива средства като глобалното затопляне, вулкани, пожари, войни и др. Те си мислеха, че това са знаци за завръщането на Елита на Земята. Сега обаче те започват да подозират, че техните господари не могат да преминат през силите на Светлината, така че те са ужасени до ниво в което световните лидери започват да действат нерационално.
Има такива които са толкова заблудени от програмирането на
Изоставените Ануннаки, че казват неща като “Тази Земя е като затвор, но може да бъде превърната в рай”. Ануннаките са се
инкарнирали в човешки тела. Някои са също в Астрала. Те имат огромно влияние над Астралния свят. Много “чанълинги” днес са
заблуждаващи съобщения от Ануннаките.
Светлината е чакала до този момент, за да извърши Своето Окончателно Спасение за всички Надеждни същества на светлината от всички нива и видове на съзнание, които са в капана на това дяволско измерение.
ПРОЦЕСЪТ ВЕЧЕ Е В ХОД ! Нещо ще се случи съвсем скоро, но то няма да бъде идването на Нибиру!


© 2002 D. M

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Забележка: Само членове на този блог могат да публикуват коментари.