петък, 28 септември 2018 г.

Дали съзнанието на експериментатора е в състояние да повлияе на резултата от експериментите?

Трябва да се каже, че теоретичните физици, изучаващи квантовата механика, вече са отговорили положително на този въпрос, като са въвели съответния термин "ефект на наблюдателя". Дълго време това се считаше за потвърждение на факта, че нашето съзнание може да повлияе на микрокосмоса, на света на елементарните частици и нищо повече. Как обаче е в действителност? Дали съзнанието, настройката, убежденията на експериментатора са в състояние да повлияят на резултатите от експериментите в макрокосмоса?
Например психолозите отдавна са забелязали, че ако сред изследователите присъстват най-много псевдоскептици, които безразборно считат, че всички екстрасенси са измамници и шарлатани, тогава резултатите от демонстрирането на екстрасензорни способности са значително намалени или дори са изчезнали. Разбира се, в нашата страна, където диктата на псевдо-научната комисия на Руската академия на науките, абсолютно несъществено ангажирана с етикетирането и лобиране за интересите на транснационалните корпорации, не са извършвани такива проучвания. Но извън "зоната на отговорност" на РАН - в САЩ и Великобритания, бяха проведени редица подобни експерименти - и то точно върху въздействието на експериментаторите върху екстрасензорното възприятие.
Какво показват тези експерименти? А резултатите бяха много интересни. Например, ето как Джийн ван Бронкхорст ги описва в книгата си "Предчувствия в ежедневието": "... двама изследователи с противоположни възгледи решиха едновременно да проведат един и същи експеримент. Мерилин Шлиц, водещ изследовател в Института по ноетични науки, поддръжник на теорията екстрасензорно възприемане, проведе няколко успешни експеримента. Ричард Уайзман, професор в университета в Хертфордшир, не успя да повтори успеха на Мерилин Шлиц.
Тези изследователи провеждат своите експерименти на територията на университета в Хертфордшир, като използват еднакви методи за записване и обработка на данни. Всеки от двамата учени проверяват резултатите от експериментите на другия, за да открият грешки в методологията или изчисленията, като вземат предвид случаи на измама от страна на участниците в експеримента или подмяна на понятия от самите изследователи. В края на краищата, Шлиц получи почти сто процента доказателство за съществуването на екстрасензорно възприемане, но Уайзман не успя да постигне положителни резултати.
Изследователите се интересуват от начина, по който техните собствени убеждения повлияват на мнението на участниците в експеримента за възможността за екстрасензорно възприемане ... резултатът се повтаря; В рамките на експеримента, провеждан от Шлиц, били получени неголеми, но значителни доказателства за съществуването на екстрасензорно възприемане, а експериментът на Уайзман не даде положителни резултати ...
Няколко години по-късно, други двама изследователи, Кевин Уолш и Гарет Модел, преди да проверят наличността на телепатични способности в двете групи от доброволци (едните - поддръжници и другите - противници на теорията на екстрасензорно възприятие), ги запознават с избрани оценки на екстрасензорно възприятие. Половината от участниците от всяка група получиха положителна оценка на екстрасензорното възприятие, а другата половина, съответно, отрицателна.
Тези поддръжници на тази теория, които са чели положителни отзиви за екстрасензорното възприятие, са постигнали значителни положителни резултати. Втората група също показа положителен резултат, но резултатите им бяха по-малко значими. Най-малко точки бяха отбелязани от групата скептици, които предварително се запознаха с негативното мнение за екстрасензорното възприятие. В края на експериментите изследователите заключиха, че вярата и мотивацията са важни условия за успех при провеждане на експерименти върху изучаването на екстрасензорното възприятие.
По-късно Уайзман проведе подобен експеримент, но с участието на колежани. Те трябваше да изпълняват същите задачи като доброволците от предишни експерименти. Въпреки това, Уайзман предварително  интервюира колежаните за техните възгледи за вероятността за екстрасензорно възприемане. След това избрал най-ярките привърженици на тази теория и най-недвусмислените скептици. Резултатите показват, че хората, които вярват в съществуването на екстрасензорно възприемане, имат положителен ефект върху резултата от експеримента. Скептиците не са имали този ефект".
По този начин вярванията и личните нагласи на изследователите могат да повлияят върху изпълнението на експериментите. Така че, за чистотата на опитите за откриване на екстрасензорни способности или за проверка на такива у екстрасенси, е необходимо сред експериментаторите да има равен брой скептици, предварително конфигурирани за отрицателен резултат, и такива, които признават вероятността за съществуване на екстрасензорно възприятие, без да бъдат сляпо убедени догматици че науката свършва, където свършва границата на собствения кръгозор.
Също така, резултатите от тези експерименти показват как информационната пропаганда в медиите, по телевизията и по интернет ресурсите оказва влияние върху нашето съзнание. Е, що се отнася до самите екстрасензорни способности - много зависи от самия човек, и ако е предварително убеден в отсъствието им, тогава вероятностите от тяхната проява ще са с нулева стойност. Така хората, за себе си, а също и под влиянието на външната пропаганда, блокират достъпа до разширяването на способностите на своето съзнание. Това точно е нужно на цялата клика от привлечените слуги на паразитната система, за да изпълнят заповедите на своите господари, за да поддържат човечеството на полуживотинско ниво индивиди с полузаспало съзнание.


По материали от Интернет

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Забележка: Само членове на този блог могат да публикуват коментари.