понеделник, 6 август 2018 г.

Приемствеността на научните знания и огледалото на съвременната наука - 14

С цел увеличаване на ГПФ на изкуствените системи (ИС), тяхното развитие следва пътя на (спорадично) последователно използване на свойствата на всички нива на йерархията на системата, усложнявайки вътрешната организация на системата и т.н. по пътя на изчерпване на всички ресурси за развитие на ИС и идеализиране на нейната структура - когато части от система с по-висока организация поемат функциите на части с по-ниска организация.
Но ефектът на системата може да бъде по-значим, ако комбинирате разнородни елементи плътно с елементи с противоположни функции. Увеличаването на степента на хетерогенност е един от източниците на интензивно развитие на системата. В допълнение, това е един от основните принципи за развитие на системата.
В крайна сметка ще дадем пример за използването на този метод в познанието и разбирането, за по-нататъшно прилагане на практика.
Косчей Безсмъртният: и хвана Иван-глупакът първо щука, от нея излетя патица, от патицата - яйце, от яйцето - игла. Иван-глупакът счупи иглата и унищожи Косчей.


Нека преведем това в структурата на октавите. Изходната октава е структурата на външното състояние.
Иглата е октавата на структурата на мозъка. За един човек мозъкът е 71,5 октави (271,5). Сперматозоидите имат 96 октави. Разсейването 96 -> 71,5 увеличава размера с десетки хиляди пъти. Плътността на потенциалите на октавата 71.5 е такава, че дисперсията в рамките на 100 години превежда иглата в яйце (ликвидиране на мозъка).
Приказката за безсмъртния Косчей е принципът на изграждането на структурата на клетката.


Самият човек синтезира (създава и пресъздава) реалността на своето съществуване, ръководен от собствените си знания и идеи за света. Оттук следва естественото заключение, че нашата представа и активни знания създават или творят света, а не обратното, както вярва съвременната наука.
Наблюдавайки и изучавайки света, трябва да намерим движещите го закони и абсолютни знания. С други думи, всичко, с което е надарен Света, в който живеем, има за свой източник вътрешната същност на нас самите и затова нашият живот е ТВОРЕНИЕ на собствените ни ръце.


Автори:

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Забележка: Само членове на този блог могат да публикуват коментари.