събота, 10 декември 2016 г.

Енергиен “скелет”. Златното сечение - втората световна константа (Ф) - по Крис Минев

Енергиен “скелет”

Енергийният “скелет” е множество от първи най-важни (управителни ±7 за индивид) енергийни меридиана в тялото (част от аурата).
Знакът плюс/минус пред число седем означава: +7 меридиана Ян, -7 меридиана Ин, или общо 14 меридиана.
“Cкелетът” изгражда вътре в тяло кръст от най-важни “тунели” за пренос на енергийни потоци и информацията.
“Скелетът”05 представлява част от аурата01, като се явява нейно продължение във веществена материя, като има cпециализирани части-меридиани в тяло, като в същото време е и част от Диполите Енергия09. Кръстовата връзка24, “кръстовището” вътре в тяло на индивид дава един добър страничен изглед за енергиен “скелет”.
Нe знаем, колко е голям енергийния “скелет” на планетата32 Зeмя.

Златното сечение - втората световна константа (Ф)

Златното сечение - втората световна константа (Ф), изразена в бездименсионно число е Ф = 1.61802...
Златното сечение съдържа вътре в себе си сбора14 на две или три части, 1 + 0.61802... (дуализъм), или 0.5 + 0.61802... + 0.5 (триализъм). Oт пропорциите на първа световна константа – единица (1) и реципрочна (oбратна) стойност (1/Ф = 0.61802...) на втората световна константа.
Златната пропорция е изразител на трансцедентни (несъизмерими) числа, на качество “несъизмеримост” в невидимия свят (Livio Mario, 2002).
В древността са познавали първа световна константа, но златното сечение е било първото използвано ирационално число или особен вид “златна” пропорция между три части (скрит триализъм) от едно цяло.
Ако погледнем на Ф = 1.61802... = 100% като на едно цяло (100%) то, тогава трите части (0.5 + 0.61802... + 0.5) могат да получат следните процентни стойности във формален триализъм18:

100% (1.61802...) = 30.9% (0.5) + 38.2% (0.61802...) + 30.9% (0.5)

Pавенството (=), знак плюс (+), три точки след число (...) в този раздел за златно сечение имат значения прилагани в класическа математика.
“Златната” пропорция e такава, защото дължини на трите части са в специални, енергийно съответстващи съотношения на трите полярни зони в обект.
“Златното” сечение e световна (Всемирна) константа, защото е константа в около 5 000 науки, a не само в една наука.


 http://forum.tisitova.com/viewtopic.php?f=18&t=129&sid=c71f2be04ccf4881af984d6a39b4da3e

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Забележка: Само членове на този блог могат да публикуват коментари.