неделя, 27 ноември 2016 г.

Дисбаланс и баланс - по Крис Минев

Дисбалансът в енергийна парадигма е неравенство18 в потенциал между една част от аура условно Ян спрямо противоположната част, условно Ин.
Казано по друг начин дисбалансът18 в енергийна доктрина е дисбаланс на енергийни заряди между две противоположности Ин (“ляв”) вихър и Ян (“десен”) вихър в аура, базата (“тухличката”) над базите, или дисбаланс в обем и потенциал между множество от “леви” и “десни” вихри.
Интепретирано в трети аспект дисбалансът в енергиен поглед е винаги енергийна разлика между две противоположни в локалното пространство неща: между две диполни системи, между два антиподни потока, между две противоположно разположени краища на аурата и други.
Дисбалансът в енергийна парадигма може да се демонстрира като, колко е Ин, или колко е Ян11?
Всичкозапочва с диагностиката (Пaпазова – Генкова Мaрия. 2001).
Ha Фиг. 2. Bертикална схема за Ин и Ян енергийни състояния на (в) обект виждаме диапазонът на дисбаланса в обект в десетична числова система.
C Р звездичка показваме моментно енергосъстояние в обект, като произволен пример резултатът е +29% Ян, конструктивно “здравословно” състояние.
Дисбалансът в енергийно разбиране се намира винаги някъде в един слой на хексаграмата от 6 възможни слоя на състоянията:
Ин – конструктивно “здравословно”22 състояние
Ин – патологично “нездравословно” състояние
Ин – тотално деструктивно, “нездравословно” състояние
Ян – конструктивно “здравословно” състояние18, или
Ян – патологично “нездравословно” състояние, или
Ян – тотално деструктивно, “нездравословно” състояние.
Kорекцията на дисбаланс, неутрализация на Ин или Ян във фонова доктрина е движение на състояние към “Златна среда” за енергийна “хармония” в обект.
Балансът е стара грешна математическа доктрина за абсолютно равенство между подсистемите показваща тоталитарно и неправилно мислене. C eдна дума няма реално равенство, защото при изравняване движението на енергиен поток спира. Затова терминът баланс е неправилен за реално състояние и може да бъде употребяван само като теоретична абстракция в реален обект. Казано по друг начин има вечно неравенство, вечен градиент, непрекъснато движение на енергиен поток.


 http://forum.tisitova.com/viewtopic.php?f=18&t=129&sid=c71f2be04ccf4881af984d6a39b4da3e

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Забележка: Само членове на този блог могат да публикуват коментари.