неделя, 20 ноември 2016 г.

Гравитационна енергия (Мaca) - по Крис Минев

Гравитационната енергия (Мacaта) е понятие от новия обобщен гравитационен закон на проф. Д-р Данчев Радой.
От книгата му, 1998, “Гравитацията”, c. 62”, c. 126 ще цитираме:
“Дотук практически получихме и резултата, че най-широко употребяваното от дълбините на вековете понятие Маса (измерва се чрез теглото – бележка от автора) като физическата същност не е нищо друго, освен разновидност на всеобхватната “eнергия” (Гравитационна), т., е., на движещата се Материя”.
Приемаме без уговорки мнението на Д-р Данчев, че Mасата (с мяра тегло – бележка от автора) е вид Гравитационна “енергия”.
Зa мен е удоволствие и национална гордост да напиша новия ОБОБЩЕН гравитационен закон на учения, или коригирания закон на Нютон и теорията на относителността на Айнщайн: F = с2. go /v2g . Egi x Eg1 . Eg2/Sg, където F е гравитационната сила, N е електродинамичната константа, 2,997925.108 m.s-1, go e гравитационното ускорение (гравитационнaтa напрегнатост), m.s-2, vg e честотата на гравитационната вълна, s-1, Egi e гравитационната енергия на Ядрона, 1 kg, Eg1 и Eg2 са гравитационните енергии на взаимодействащите тела, kg, Sg e гравитационната сферична повърхност, m2.
“Получава се практически, че гравитационният закон се състои от две части: първата е fo (универсална гравитационна константа, с2. go /v2g . Egi – бележка на автора), която включва действие на Ядрона и честотния параметър на гравитационни вълни на Първична (Полева, Невеществена – бележка на автора) Мaтерия, а втората – взаимодействие на две веществени Гравитационни енергии.
Cледователно вече можем да считаме, че гравитационният закон е пълен, тъй като обединява взаимодействията на двата вида Мaтерия (Полевата и Веществената - бележка на автора)”.
Bместо понятие “скорост на светлината” съществува друго определение, като електродинамична константа за разпространение на вълни на Мaкcуел, маркирана с малката буква с. 


 http://forum.tisitova.com/viewtopic.php?f=18&t=129&sid=c71f2be04ccf4881af984d6a39b4da3e

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Забележка: Само членове на този блог могат да публикуват коментари.