петък, 16 септември 2016 г.

В края на Игрите от 3-та и 4-та плътност и Великия Преход. Как да си възвърнете откраднатата сила и да се научите да се доверявате на Висшата Душа

В края на Игрите от 3-та и 4-та плътност и Великия Преход

Авторите на "Матрицата" твърдят, че на Земята сега живеят същности, от които само 35% са въплъщения на Висшите Души. Останалата част са въплъщение на дадено проявление на Животинския Дух (Animal Spirit).

От 35% Висши Души, най-много са Паралелните инкарнации, които скоро ще трябва да приключат играта и да отидат на много по-високо ниво на съществуване, където всички нас ни очаква един изцяло немислим нов опит. Да се сравни с нещо е невъзможно, защото той надминава качествено всякаква фантазия и съществуващия опит. Земята ще се превърне в една от множеството Последователни планети, на които ще продължат да живеят Последователни инкарнации, които някой ден (след доста дълго) също ще завършат цикъла и ще преминат на по-високите Нива. Но при Последователния път това ще отнеме много, много Цикли.

Висшите Души (както Паралелните, така и Последователните) са наясно с предстоящия край на играта за Паралелните. Поради това те сега се опитват всячески да подведат колкото е възможно повече Паралелни инкарнации. Но това няма да им помогне, защото е твърде късно. Всички тези фактори заедно (невъзможността да се създаде хибрид и това, че вече не им се удава да попречат на Паралелните) доста изнервя Последователните. Рано или късно някои от тях също ще се осмелят да поемат по Паралелен път, но то ще бъде по-късно, когато ние ще бъдем далеч.

Как да си възвърнете откраднатата сила и да се научите да се доверявате на Висшата Душа

Обществото и всички видове културно програмиране са предназначени предимно за отклоняването на човек от най-важното нещо: познанието за собствената  истинска природа. Въпреки това, преодоляването на тези диверсионни маневри е инструмент, който дава безценен опит за въплътените Висши Души. Ето защо, всеки от нас се занимава с важно (и много интересно, до известна степен) задание.

Играта в трета плътност е построена много умело и има своите Козове (неочаквани мащабни събития в света, което води до сериозни промени). Всичко, което се случва в момента в света - това са елементи на Играта и всички те са потенциално средство за получаване на богат опит.

Вашата Висша Душа знае всички тънкости на Играта. Играта има свои собствени правила и на Висшите Души е позволено да ги нарушат само, ако самото нарушение предоставя нов, по-сложен аспект на Играта. (Например, такова нарушение е проекта Монтоук и възникналата като резултат от него "обесена" примка на времето 1943-2003-. ...). Иначе на Последователните същности не би било позволено да проведат този експеримент.

Последователните прилагат всевъзможни трикове, за да попречат на Паралелните да завършат Играта. В зависимост от вашето разбиране на това, кой се явявате в действителност, у вас има сила, за да не се хващате на тези уловки. В ДНК на всеки от нас има кодове, програмиращи ни за изпълнение на определени "цикли" опитност. Привличането към противоположния пол е един от тези ДНК кодове. Да бъдеш в глутницата, "да се слееш с екипа", да бъдеш като всички останали - тези и много други установки от този тип са кодове, заложени в ДНК-то от оригиналните "метахимици".

Преодоляването на командите, продиктувани от тези кодове е най-важната задача за Паралелните инкарнации. Да намерите себе си. Вашата Висша Душа знае кога и как да ви предложи ситуация, в която можете да направите правилния избор. Това може да се нарече "вилка". Ожени се -  не се жени. Създай потомство - не създавай потомство. Да сключиш дългосрочен договор за работа - да не сключиш договора. Не съществува грешен избор. Има само избор, който удължава играта в 3-та плътност. Ако смятате, че това е вашият път - тогава постъпете така: Висшата ви Душа е предвидила този опит и той е точния за вас сега. Следващият път вие вече ще знаете къде води той и ще имате възможност да осмислите своя избор по различен начин. Не забравяйте, че цялата Игра в трета плътност е Проучване. А скоро е Випуска.

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Забележка: Само членове на този блог могат да публикуват коментари.