неделя, 29 ноември 2015 г.

Нападение от астрални обитатели

За астрално нападение може да се говори само ако вие пребивавате в астрала, тоест във изическия план астралното нападение е невъзможно. И тъй като астралният план притежава собствена специфика, то и методите за защита се различават от физическите.
Астралните същности не могат да докоснат човека, докато той не забрави къде се намира и не навлезе в натрапения му сценарий. В практиките на астралните операции винаги трябва да се помни, че почти всички "жители" на астрала нямат "постоянна регистрация", макар че тамошното време е много относително (една минута във физическия план може да бъде равна на денонощие астрално време). В астрала не трябва да вярвате на никого, тъй като всеки образ, предизвикващ у вас особено доверие, може да се окаже ваш враг. Практикуващият астрални операции трябва в съвършенство да владее своите енергийни защити, отработени във физичесия план, тъй като повечето от тях прекрасно изпълняват своите функции и в астрала.

По материали от Интернет

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Забележка: Само членове на този блог могат да публикуват коментари.