четвъртък, 28 ноември 2013 г.

Артър Файндли : въпроси и отговори с отвъдния свят (част 2)

Част 2. За феномена на пряката гласова комуникация, както и за естеството на медиумизма.

Въпрос: Как така можете да говорите с нас на Земята?

Отговор: С материализиране на "ефирни" речеви органи: уста и език.

Въпрос: Може ли да ми кажете нещо за начина, по който се прави това?

О: Аз ще направя всичко възможно, за да ви помогна да разберете как се случва, но не забравяйте, че не можете да получите правилно разбиране на предизвикателствата, пред които сме изправени, докато сами не бъдете на наше място. Въпреки това, аз ще обясня методите ни възможно най-ясно. От телата на медиума и присъстващите участници в сеанса един химик от финия свят извлича някои съставки, които поради липса на по-добро име се наричат "ектоплазма". Към този състав химикът добавя съставките от самия него. Когато те са смесени, се получава вещество, което позволява на химика да се материализират ръцете му. След това, използвайки ръцете си той създава маска, наподобяваща устата и езика. Духът, желаещ да се присъедини към разговора, слага лицето си в маската и тя се събира около устата, езика и гърлото. Първо той има затруднения при работа с този тежък материал, но с практиката става лесно. Етерните (тънките) органи отново са облечени в субстанция, наподобяваща физическата материя, при преминаване на въздуха през тях във вашата атмосфера възникват колебания и чувате гласа на повикващия.

В: Как получавате този въздух? Дихателните органи също ли се материализират?

О: Когато има пълно материализиране - да.

В: Често съм чувал как два, а понякога и три гласа говорят заедно. Съществуват ли други маски, използвани при тези обстоятелства?

Отговор: Да, в тези случаи условията са добри, а химикът има достатъчно ектоплазма за изграждане на множество маски, които понякога се използват едновременно. Това е причината, поради която чувате няколко гласа наведнъж.

В: Къде се намира тази маска ?

О: Обикновено в центъра на кръга [участниците в сеанса - заб.]. Химикът притежава толкова ектоплазма, доколкото е възможно в рамките на кръга, но когато нейното количество, дадено от медиума и участниците е малко , тя се събира на пода и това е причината за гласове, идващи от пода. От друга страна, когато условията са благоприятни и има достатъчно подкрепа, можем да достигнем тавана, така че нашите гласове идват от горната част на стаята.

В: Какво правите след като маската е създадена?

О: Лицето, което желае да общува, заема своето място в центъра на кръга, натиска върху eктоплазмената материализация, а след това започва да говори, движи устата си и езика си по същия начин, както когато говорите.

В: Какво става с рупора?

О: Той се използва не само за гласово усилване, а и с цел да може да отправен към човека с когото искам да говоря. Рупорът се задвижва от гъвкава материализирана ос и се управлява от един от участниците от наша страна, когото наричаме " оператора на рупора." Името му е Галахър, и той ще говори с вас сега. (Нов глас се обажда, обявява се като Галахър, операторът на рупора).

В: Добър вечер, аз разбирам че сте ирландец.

О: Да, сър, точно така.

В: И така, приятелю, искам да знам всичко, което можете да ми кажете за вашата работа по подпомагане на хората от ваша страна, така че те да могат да говорят с нас на Земята.

О: Когато духът е готов да говори с вас, той се адаптира към условията на физическите ви обкръжения. Ние винаги знаем кога се провеждат вашите срещи. (Тук гидът "White Feather" прекъсна моя събеседник и каза: "Това съм аз, който знае, и аз му казвам на него и на другите. Знам кога ще се проведе среща, запомням, записвам си тези неща и ги казвам на другите"). След това прекъсване Галахър продължи: Както вече казах, ние винаги знаем, когато се срещате. Аз съм отговорен за манипулацията на рупора. Стоях до вас, чакайки точния момент, когато мога да говоря и съм щастлив да ви кажа, че мога.

В: Значи носите отговорност за мегафоните или рупорите?

О: Да, аз съм изцяло отговорен за тях. Когато ще има спиритуална среща, химикът, с когото работя обичайно ми дава възможност да знам кога това ще се случи и ме моли да дойда в определеното време. Той осигурява субстанцията, а също така получава определено количество вещество от медиума и останалите участници. Тази комбинация на субстанцията от нашия свят с ектоплазма, заимствана от участниците в сеанса ни дава шанс да се материализираме. Ако ектоплазмата е достатъчна, тя позволява да се движат металните инструменти като рупор или мегафон из стаята и да чувате гласа . Когато дойдох тази вечер за начало погледнах къде може да се събере възможно най-много ектоплазма. Химикът я получава от мен и добавя своите съставки, а след това я насочва на подходящото място. Също така говоря вместо тези, които не могат да направят това, а също и вместо тези, които могат да бъдат на голямо разстояние. Те ми изпращат съобщение, точно както вие изпращате съобщения по радиото, те се приемат и предават от мен , след това аз ги предавам на участниците в сеанса, призовавайки името на напусналия човек, който е подател на съобщението. Просто съм в качеството на посредник.

В: Дали това обяснява случаите, когато някои хора мислят за представяне под чужда самоличност (симулиране на личността на говорещия)?

O: Аз съм този, който изпраща съобщението, но понякога може да си мислите, че аз не съм този, от който идва то . Аз съм пратеник при вас от тези, които не могат да говорят.

Въпрос: Аз се радвам на това обяснение. Не че някога съм виждал представяне под чужда самоличност, но е забавно и ми помага да разбера че ви е трудно. Сега може ли да ми кажете нещо друго?

Отговор: Когато духовете идват в медиумния кръг за контакт, те всъщност за известно време частично се материализират, техните уста и език са покрити с вещество, което ние правим. Има връзка между ларинкса на медиума и материализираните уста и език на духа, което позволява говорещия да бъде изслушан от вас. Тогава ние се чувстваме така, както когато сме били на Земята . Органите на речта и езика се уплътняват, както и всички други материализирани органи. Вие не можете да ни чуете, докато ние отново не "поставим на" органите на тялото си вещество с по-ниска вибрация, а това се случва само, когато намерим човек като този медиум. Той може да ни предостави ектоплазма , която ние формираме по нашите правила, и после можем да я направим така че да може да ни чуе. Самата ектоплазма обаче, би била безполезна без химичното вещество, което вземаме от наша страна. Материализирането без него би било невъзможно.

Въпрос: Какво е това вещество?

Отговор: Химикът стои до мен и ми казва, че няма причина да ви дам съставките му, те не означават нищо за вас на Земята . Все пак той казва, че крайният продукт е вещество, чрез което могат да бъдат премествани материални неща. Нищо не може да бъде преместено без него. Всички физически тела са съставени от много различни съставки, от които вземаме вещество, което наричате ектоплазма.

Въпрос: Може ли да ми кажете нещо друго?

Отговор: Трябва да тръгвам сега, но първо бих искал да ви кажа, сър, че съм израснал във вярата на римокатолическа църква, но не идвам тук като католик. Преди да се оттегля от земята, аз се отказах от всички вероизповедания. Преместих се тук като свободен мислител, но не съм бил прав да не вярвам в преживяемостта след смъртта. Пристигнах тук в цялост, с изключение на физическото ми тяло. Моята среда на практика съответства на физическия свят, но в по-висшите реалности ние се отдалечаваме от земните условия. В момента съм поел върху себе си земните условия и съм част от вашия свят. Мога да докосвам (усетих докосване към лявата ръка), и аз чувствам това докосване. (Все още контролирах ръцете и краката на Слоун [медиума]. Ако г-ца Милър [стенографа] ме докоснеше, от нея би се изисквало тя да спре да пише, да стане от масата и да се приближи до мен, но това няма да спре движението на молива , и когато я повиках веднага след допира, тя веднага отговори от обичайното си място в стаята). Много от нас тук, в нашето нормално състояние често се докосват до техните приятели на Земята и отначало са много разстроени, че никой не им обръща внимание , забравяйки, че нашето фино тяло при нормални условия е невидимо и незабележимо за въплътените хора. Сега трябва да тръгвам, чао! Грийнтрий [Greentree] ще говори с вас отново.

Въпрос: Веднъж сложих ухото си право към устата на медиума, докато говореше гласа и чух свистящ звук. Гласът на баща ми говореше в далечния край на медиумния кръг, обръщайки се към брат ми, все пак нито една дума не излезе от устата на медиума, само мек съскащ звук. Друг път, когато направих същото нещо когато гласът говореше, не съм чувал нещо. Какъв беше този звук?

Отговор: От устата на медиума се освобождава материализирана ектоплазмена тръба, която предавала вибрациите на ларинкса му на говорещия дух . Ларинксът на медиума се използва за създаване вибрации в атмосферата, а материализираните уста гърло и език на духа - за да образуват думи. Имали сте щастието да чуете този звук. Вашите учени, интересуващи се от феномена биха били радостни да бъдат на ваше място , тъй като това може да служи като отправна точка, за да се получат надеждни познания относно начина на възпроизводството на глас.

Въпрос: Може ли да ми кажете нещо друго за маската, която носите, докато говорите?

Отговор: Можете да го наречете маска или макет. Ние събираме ектоплазма от седящите хора в това, което аз бих нарекъл "работна вместимост". Ако просто изчакате, аз ще ви го покажа. (ръцете и краката на Слоун все още бяха под контрол. Аз чаках, и постепенно високо над главата му се появи светлинен обект, който прие формата на голяма саксия, а после изчезна.) Видяхте ли го? (Да, отговорих аз.). Е, ние събираме там ектоплазмата и химикът добавя неговите съставки. Готовият продукт е материя с достатъчно ниско ниво на вибрациите, така че да може да повлияе на вашата атмосфера. Маската, докато не е поставена върху духа, желаещ да общува, не може да произвежда звуци от само себе си. Духът трябва да адаптира своите говорни органи, и контакта между тях и маската вече се установява. Когато магнитната (психичната) енергия е достатъчно силна, няма трудности при получаването на достатъчно сцепление между органите на говорещия и маската. Когато се установи единството, ектоплазменият материал вибрира едновременно с говорния механизъм на духа. Това е точно така, както ако ние покрием нашите уста и език с този материал. Той някак прилепва към тях и се движи заедно с тях.

Въпрос: Има ли тази маска тегло и дали то може да се фиксира?

Отговор: Да, тя има тегло. Ектоплазмата, изготвена от седящите участници има тегло, и теглото им се намалява със стойността, която е взета от тях. Ако сте били на кантара по време на сеанса, вие ще забележите, че теглото е намаляло. Ектоплазмата се връща на участниците в края на сеанса, и теглото им става същото, каквото е било. (Забележка: този факт беше добре доказан с експеримент)

В: Когато вие контролирате медиума и използвате гласните му органи, какво всъщност се случва? (Това се отнася до транс медиумизма, където се използва речевия апарат на медиума, а не за медиумизма с директния глас, който бе обсъден по-горе).

Отговор: Когато медиумът е под контрол и искаме да говорим чрез гласните му органи, ние го привеждаме в пасивно състояние. Престояването му в транс е необходимо условие. Духът му за момента напуска тялото му и остава отвън. Когато той е в това състояние, ние можем да работим по неговия ларинкс и гласните връзки, езика и мускулите на гърлото. Ние не пребиваваме вътре в него, но стоим зад него. Ние може да се приведем в състояние на синхрон с медиума до такава степен, че всяко движение на нашите собствени речеви органи да причинява подобно движение на органите на медиума. Съществува връзка, ефирна или психическа, както бихте искали да го наречете, която има същия ефект върху мускулите на медиума, както камертон на друг камертон, ако и двата са настроени на една и съща честота. По този начин две групи гласни органи работят в хармония. Няма съмнение за това дали съзнанието на медиума влияе върху съдържанието на съобщенията, понеже в този случай съзнанието му не влиза в игра изобщо. Ние не работим чрез съзнанието му, а действаме директно върху гласните му органи. Всичко, което идва чрез него отговаря точно на това, което е било изпратено от контролиращия го дух .. Умът и мозъка на медиума се отключват за известно време, а духът - оператор контролира мускулите на гласовия апарат.

В: Meдиумът пребивава сега в транс, къде е духът му?

Отговор: Когато медиумът достига състояние на транс, това означава, че духът му напуска тялото му. В момента той е вдясно близо до тялото си.

В: Може ли да ми разкажете за управлението от ваша страна на медиума по време на транс?

О: Аз се настройвам към земните условия, забавям моите вибрации и заставам зад гърба му. Ектоплазмата се среща навсякъде в човешкото тяло. Когато аз стоя зад него, това е същото, сякаш съм застанал пред маската, но в този случай, за да се образуват думи, аз използвам собствените вокални органи на медиума. Тук те се движат в хармония с органите ми, докато в случая, когато говорим с помощта на "директния глас", ние влизаме в дадена маска и образуваме речта с нашия собствен материализиран език .

Източник - http://www.rait.airclima.ru

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Забележка: Само членове на този блог могат да публикуват коментари.