четвъртък, 21 ноември 2013 г.

Артър Файндли : въпроси и отговори с отвъдния свят (част 1)

Артър Файндли (1883 - 1964) - писател, изследовател, основател и президент на Обществото за психични изследвания в Глазгоу, на вестник Psychic News, по-късно в негова чест е преименуван колеж в Англия. През годините Финдли подробно изучил способностите на медиума с "преките гласове" Джон Слоун. В трилогията му той описва детайли от своя път - от първоначалния скептицизъм до получаване на неопровержими доказателства за продължаване на живота на хората, включително и тези от дълга пряка гласова комуникация с неговия отишъл си баща.

Текстът по-долу е взет от първата му книга, "На ръба на Етерното" (на прага на невидимия свят), където той задава много въпроси за живота отвъд и за естеството на медиумната комуникация. Отговорите на духовните му събеседници са точно фиксирани от стенограф.

Част 1. Животът в ефирния свят. Общи въпроси.

В: Тук, на земята, можем да възприемем само физическите тела, а именно, Земята, Слънцето и звездите. Какво е всъщност това, което наричаме пространство?

О: мога да отговоря само, доколкото моите знания ми позволяват. Вашият свят е проникнат с другия свят, състоящ се от вещество, което е в по-високо състояние на вибрация от тази, която възприемате. Вселената е богата гама, но виеможете да оцените само това, което виждате, чувате и чувствате. Повярвайте ми, има и други светове, съставени от по-фина материя, отколкото физическата материя, в които има живот, за които вие нямате представа тук и сега. Пряко с вашата Земя е свързан свят, в който се озовах след това, което наричаме смърт. Вашият свят е заобиколен от нива на съществуване на различни плътности, и те се въртят около Слънцето заедно с вашата Земя.

В: Явява ли се нашият свят реален и осезаем за вас?

Отговор: Да, той е много реален за нас, но условията, в които ние се намираме са зависими от състоянието на нашия ум. Ако искаме, можем да бъдем заобиколени от красива природа. Нашият ум играе голяма роля в живота ни тук. Точно както ние живеем в среда, подходяща за психичното си развитие, ние привличаме умовете от същия тип като нашия. Подобното привлича подобни на този свят. Точно както подобното привлича подобно във взаимодействието между вашия и нашия свят. Един злонамерен човек във вашия свят привлича същия тук, а човек с чисти мисли - аналогичен събеседник. Ние можем по желание да се адаптират към земните условия чрез намаляване на нашите вибрации. Телата ни стават "по-тежки", а и по-видими за окото на хората, които са надарени с уменията да ни видят.

В: Дали всички хора от вашия свят са в контакт със земята от време на време?

О: Колкото повече напредваме в развитието си, толкова по-малко сме в контакт с вашия свят. Колкото повече има развитие, толкова по-малко мислим за Земята. Всичко е въпрос на желание. Ние можем да направим контакт със земята по своя воля. Ако желание за това няма, тогава няма да се свържем с вас.

В: Дали завинаги ще се съхрани нашата индивидуалност?

О: Представете си един пейзаж с хълмове и планини. Вали дъжд, и постепенно се влива в поточетата, които се събират в потоци към голяма рекичка, която на свой ред се влива в река, а тя вече се влива в по-голяма река, която се влива в морето. Всеки човек можем да сравним с един атом в капка вода. Атомът запазва формата си и индивидуалността си по целия път от потока към морето, а дори и в морето той не губи своята идентичност. Така е и с нас, ние продължаваме и нататък, винаги запазвайки своята индивидуалност, докато не се потопим в морето на пълното разбиране и не станем част от Божественото.

В: Това със сигурност е много ясна илюстрация, но нека се върнем към този момент, когато ми казахте, че вашият свят е осезаем и реален. Вие твърдяхте, че вашите условия зависят от състоянието на ума. Животът, който живеете сега - чисто психически ли е, или можете да докоснете и усетите вашето обкръжение, както сме ние тук? С други думи, дали вашият свят е материален както нашия?

О: Нашият свят не е материален, но е абсолютно реален, състои се от вещество в много по-високо състояние на вибрация, отколкото материята, съставяща вашия свят. Ето защо, нашият ум може да играе по-друга роля тук, отколкото във вашия свят. Каквото е нашето съзнание, такава е и нашата околна среда. За хората с добри, положителни мисли то е прекрасно, а за противоположните - напротив.

В: Искате да кажете, че живеете в измислен свят, където всичко изглежда реално, но не е?

О: Не, ние не живеем в измислен свят. Както казах, ние живеем в реален свят, макар и атомите, които го съставят са различни от атомите, които изграждат вашия свят. Нашият ум може да въздейства на тази осезаема субстанция по такъв начин, по който не може да се направи във вашия свят. Вие живеете в един свят на бавни трептения.

В: И така, можем да кажем, че всеки от вас живее в свой собствен свят?

О: Това се отнася за всички, включително и за вас и за мен. Ако имате предвид, може ли всеки един от нас тук да види и да чувства едно и също, аз казвам да. Всички хора на една и съща плоскост на съществуване виждат и чувстват едни и същи неща. Нашият свят е подобен на вашия, но в по-рафинирано негово състояние.

В: Можете ли да докоснете това, което виждате около вас?

Отговор: Да, разбира се, че може да се пипне, да се почувства и да се насладите на всички усещания, които имате.

В: Можете ли да ядете и да се насладите от храна?

О: Да, ние ядем и пием, но не е това, което имате предвид под храни и напитки. За нас това е психическо състояние. Наслаждаваме се на това психически, а не физически, както вас.

В: Не мога да ви видя, но ако можех, на какво щяхте да приличате?

О: Имам тяло, което е копие на това, което имах на земята, едни и същи ръце, крака и стъпала, и те се движат по същия начин като вашите. Това тяло от фината материя беше с мен и на Земята, то пронизваше физическото тяло. Финото тяло е истинско тяло и точно копие на нашето земно тяло. В момента на смъртта ние просто оставяме покриващата ни плът и продължаваме живота си в ефирния свят, действащи чрез финото тяло, както сме действали на Земята във физическо тяло. Това фино тяло е толкова реално и важно за нас сега, колкото е било преди физическото тяло. Ние имаме същите чувства. Когато се докосваме до предмети, можем да ги почувстваме, когато погледнем към нещо, ние реално го виждаме. Въпреки че нашите тела не са материални в смисъла, който го разбирате вие, все пак те имат вид, характеристики и черти. Ние се движим от място на място, както и вие, но много по-бързо, отколкото можете.

В: Какво е ума? Това е нещо отделно от мозъка?

О: Разбира се, така е. Тук донасяте ума си с вас. Вие оставяте физическия си мозък на земята. Нашите умове въздействат на фините ни (етерни), мозъци и чрез тях на фините тела, както и вашия физически мозък влияе на физическото тяло.

В: Можете ли да ми разкажете нещо за вашия свят?

О: Всички обитатели, които се намират в една и съща плоскост на съществуване могат да виждат и усещат едно и също. Ако се вгледаме в полето, това ще бъде поле за всеки, който го поглежда. Всичко е едно и също за тези, които са в едно и също състояние на психическо развитие. Това не е сън. Всичко е реално за нас. Ние можем да седнем заедно и да се насладим един на друг както е и при вас . Имаме книги, и ние можем да ги прочетем. Имаме същите чувства като вас. Ние можем да направим дълга разходка и да се срещнем с приятел, когото не сме виждали от много време. Можем да чувстваме аромата на цветя и полетата. Ние събираме цветя, също като вас. Всичко е осезаемо и реално, но е много по-красиво от това, което е на земята. Тук ние нямаме разлагане. Когато дойде времето, растението спира да расте и просто изчезва. То се дематериализира. Има един феномен, който е подобен на това, което наричаме смърт. С течение на времето, според развитието си се движим към друга плоскост, от която не е толкова лесно да се свържем със Земята. Ние наричаме това "преход" или "втората смърт." Тези, които са преминали през втората смърт могат да се върнат и да посетят нашия свят, но ние не можем да отидем при тях, докато самите ние не сме преминали през същото нещо. Това е, което Библията нарича "втората смърт." Тези, които са преминали през това, често не могат да идват и да поговорят с вас на самата Земя, както аз правя сега, но те могат да предадат своите послания към мен или някой друг, а ние от своя страна ги предаваме на вас.

Въпрос: Казахте, че вашия свят се върти около този свят. Как се случва това и пътешествате ли вие със Земята около Слънцето?

О: За областите най-близо до Земята, това е така, защото ние принадлежим на тази планета. Ние не можем да видим отстрани как вашия свят се върти в пространството, докато се движим заедно с вас. Също така, ние не можем да видим вашия свят, докато не се адаптираме към земните условия. При тази адаптация ние намаляваме вибрациите си и преминаваме от едно ниво към следващото, докато стигнем до вибрациите, съответстващи на тези от които се състои вашия свят . Ние всички можем да слезем, но не можем да се издигнем до по-високи нива, докато не сме готови за тези промени.

В: Какво ще се случи с вас, ако Земята се сблъска с друга звезда или планета и е била разрушена?

О: Не би имало значение за нас, нашия свят е напълно независим от физическата материя.

Въпрос: Трябва ли отново да се въплъщаваме на земята?

О: Това е въпрос, на който аз нямам отговор. Не познавам човек, който би направил това. Дойдох тук преди много години, и навсякъде около мен има хора, които са живели на Земята преди хиляди години. Това е всичко, което мога да кажа, защото моите знания не ми позволяват да кажа повече.

Въпрос: Кучета, котки и други животни оцеляват ли след смъртта?

О: Да, сър, много ясно - да. Никаква форма на живот не угасва, но те не живеят в "духовния свят", както го наричаме ние. Те живеят на собственото си ниво, със собствената си среда. Въпреки това, ако кучето е привързана към човек, може да влиза в обкръжението му, разбира се, ако той е също си е тръгнал от земята.

В: Вашата растителност подобна ли е на нашата?

О: В някои отношения е подобна, но много по-красива.

В: Забелязал съм, в многобройните ми разговори с различни хора от ваша страна, че тези, които са имали някакви титли на земята, никога не се представят с тях, а само с име и фамилия . Сър Уилям Барет, например, ме помоли да се откажа от думата "сър", когато говорих с него.

Отговор: Да, точно така. Земните титли не значат нищо за нас. Тези, които ги притежават, когато дойдат тук, вече тези представки се изхвърлят, те вече нямат смисъл за нас.

Въпрос: Как изглеждат вашите домове?

О: Нашите домове са такива, каквито ние измислим да бъдат. Вашите земни домове първо са обмислени и след това е събрана физическата материя, за да ги направи по план. Тук ние имаме силата за оформянето на ефирната материя чрез мисъл. По този начин, домовете ни са също продукт на съзнанието ни. Ние мислим и ние проектираме. Става дума за вибрацията на мисълта, и стига да се запазят тези вибрации, можем да поддържаме обекта, който се възприема от сетивата.

В: Какви езици говорите?

О: Тук говорят на различни езици, като английски, френски, немски, но те се предават от ум в ум директно. Комуникацията между хората не е чрез словото, както е на Земята. Именно това се нарича телепатична комуникация.

В: Един последен въпрос (аз забелязах, че енергията за комуникацията привършва) Откъде получавате светлината и кога спите?

О: Ако почувстваме, че искаме да релаксираме, можем да получим слаба светлина, не тъмнината, както я разбирате вие, но за нас това е достатъчно. Ние нямаме тук нощ, както е при вас. Получаваме светлина от източника на всичката светлина, но не мога да продължа да говоря днес, тъй като енергията привършва, така че лека нощ, и нека светлината, която осветява цялата тъмнина, да ви води към светлината, която така усърдно търсите.

Източник - http://www.rait.airclima.ru/

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Забележка: Само членове на този блог могат да публикуват коментари.