четвъртък, 17 май 2012 г.

Човешките двойници преследват стопаните си

   Феноменът на двойниците или както ги наричат дубли е известен отдавна. При различни народи има различно име. Например сред народа на Коми ги наричат Орт – това е “душа-сянка”, невидим двойник на човека, който се намира редом с него от рождението до смъртта. Буквално означава “зад гърба на човека, зад лявото рамо”. Въпреки това Ортът се показва на човек само в изключителни случаи, обикновено в навечерието на неговата смърт. Ако човек трябва да загине от огнестрелна рана, появата на орта съпътства звука на изстрела. По обстоятелствата на появата може да се съди за естеството на предстоящата смърт. Обикновено видимия за хорските очи орт се занимава със същото, което прави и двойника му : цепи дърва, преде или люлее люлка. Ако при орта липсва главата, смъртта се счита за неизбежна. Когато призракът напълно съответства на човешкия облик, неговия двойник има шанс да избегне гибелта, ако успее да се ориентира правилно.

   Обикновено контактът двойник-оригинал завършва с това, че двойникът изчезва, а самият човек се подлага на някакво силно въздействие. Заради това сближаването помежду им е опасно. Интересен е случая с известния поет княз П.А.Вяземски. Веднъж той се връщал късно вечер в своята квартира на Невски проспект, при Аничков мост и видял ярка светлина в прозорците на своя кабинет. Когато влязъл, попитал слугата си : “Кой е в моя кабинет ?” Слугата отговорил, че няма никой и дал ключа на стопанина. Вяземски отворил вратата, влязъл и видял, че в дъното на стаята с гръб към него седи някакъв човек и пише нещо. Вяземски се приближил и иззад рамото прочел написаното, силно извикал, хванал се за сърцето и паднал. Когато се съвзел, не видял пишещия , а написаното взел и скрил. Това, което прочел било неговата тайна и той я отнесъл със себе си в гроба.

   Но двойниците идват при нас не само като предвестници за смърт, понякога го правят като предупреждение за опасност.

   Тази история се развила по времето на 2-та св. война, лятото на 1944-та с американския сержант Алекс Грифит. Това станало по времето на съюзническото дебаркиране в Нормандия. Когато Грифит бил начело на дозор и приближавали към малка горичка, сержантът изведнъж видял на пътеката срещу горичката някаква фигура. Това бил точно негово копие-двойник, който усилено махал с ръце и изглеждало че крещи, но думите не се чували. Било напълно ясно , че двойникът дава знак да спрат и Грифит дал команда да се върнат. Скоро се изяснило, че противоположно на мястото, където бил двойникът имало устроена немска засада и ако не се били върнали назад, всички щели да загинат.

   Друг подобен случай е от наши дни, в Архангелска област. Директорът на Горнолупинските резерви ( така наричат рафтингуващите в тази област ) Анатолий Заполски е трябвало да бъде даден под съд за това, че сал с 20 хиляди куб.метра дървесина бил отнесен от пролетно придошлата река. Анатолий не могъл да понесе това и се приготвил да се самоубие. Изведнъж на селската улица , по която вървял, той срещнал... самия себе си. “Какво се правиш на глупак !” – закрещял двойника  “Салът е заседнал на скала под село Потипинск. Бързо се качвай на лодката и освободи сала от скалата !” Буквално след час дървесината била спасена, а с това – живота и честта на Анатоли Заполски.

   Какво всъщност са двойниците ? Неотдавна учените разкриха съществуването на т. нар. лептонни полета. Произходът им не е изучен все още. Все пак има прибори, които са способни да ги фиксират и показват при определени обстоятелства наличие на форми, външно доста приличащи на човек.

   Тайното индийско учение , оформено преди векове утвърждава, че човекът е сложно същество, състоящо се от няколко тела. И освен физическото или както те го наричат грубо – има минимум още три тела, вложени едно в друго като матрьошки. Етерното тяло е дубликат на физическото и се явява негов енергиен двойник. Второто, астралното – обиталище на чувствителността, въображението и животинските страсти. То мисли, но по-скоро чувствено, отколкото разсъдъчно. Благодарение на него се осъществяват такива спорни за науката явления като телепатия, съновидения. Астралното тяло може да напуска физическата и етерната обвивки, които са неразривно свързани и да пътешества отделно. И най-ефирното е мисловното , разумното тяло. Това подразбираме под думата душа. Халдейските магове споменават за две души – висша , разумна и низша, чувствена. Те считали , че тези души в обединено състояние се появяват във формата на различни призраци и подобие на животни. Гърците също признавали две души : разумна и чувствена. Древните египтяни също отбелязвали съществуването на човешки енергийни двойници. На своите барелефи дори изобразявали такива двойници, стоящи зад физическото тяло. Подобни възгледи поддържали и древните китайци, описващи 4 начала, съставящи нашата временна личност.

   Освен че наши двойници се появяват в решителни моменти на опасност, известни са и случаи на изкуствено създадени енергийни човешки копия. В магичната тибетска практика има техника за създаване както на материални двойници, така и на същности , състоящи се от енергетична плазма. Наричат ги “тулпа”. Прилича на човек , поведението и постъпките са идентични на човешките. Но това същество , веднага след като нивото на жизнената сила стане достатъчна за негово самостоятелно съществувание, се стреми да се освободи от връзката със съзнанието на човека-създател и нейния контрол. В преданията на тибетски магове се споменават случаи, когато изпратен с определена цел тулпа не се връща и започва самостоятелно пътешествие. Същото се случва и когато неговият създател внезапно умира, без да е унищожил тулпа.

   Един от уникалните случаи на създаден съзнателно двойник на физичен план е фиксиран през 1800 г. Тогава в Санкт-Петербург дошъл известният маг и фокусник Пинети. След демонстрацията на няколко фокуса , на хипноза и парапсихологични феномени, му било предложено да се яви на следващия ден по обяд при императора , за да получи хонорара си. По условията, поставени на мага – на охраната било заповядано да не пуска никого в двореца, даже ключовете от всички входове от дворцовия парк били сложени на маса пред царя. В 12 без 5 охраняващите доложили, че магът не е излизал от дома си. И въпреки това точно в 12 Пинети се появил в царския кабинет на срещата. “Вие сте опасен човек” – забелязал император Павел. “Само исках да развлека вас , Ваше величество”- отговорил Пинети. Преди заминаването си магът предупредил императора, че ще напусне града през 15-те пропоскателни пункта на столицата и то пак по обяд едновременно. В деня на заминаването на всеки пункт се събрала тълпа запячи. И всички те заедно с охраната видели Пинети в карета, която го откарвала извън града. Неговото заминаване било зарегистрирано на всичките 15 пункта и записите в паспорта били навсякъде според установената норма.

   Подобен случай бил регистриран през 1975г. в Москва. В туристическата група от Вoронеж сред всички се отличавал посивял старец с пронизващ поглед и дълга брада. Постепенно туристите започнали да забелязват странни неща : виждали стареца едновременно на няколко места. По същото време, когато цялата група била на екскурзия ( в това число и загадъчния старец ), една жена решила да отиде в ГУМ да си купи нещо. По пътя видяла стареца и се заинтересувала – не е ли привършил с екскурзията . Той отговорил, че не е завършила и че всички сега се намират в автобуса на път към ВДНХ. Тя доста се учудила на този отговор и вечерта разказала на мъжа си. Той бил още повече удивен и казал, че дядото през цялото време бил неотлъчно с тях и никъде не е отивал даже за минута. Старецът си спечелил славата на магьосник и всички се стараели да се държат на дистанция от него. На плахите им въпроси отговарял с шеги. А в деня на заминаването от Москва цялата група го видяла как беседва със себе си ! Двойниците били еднакви до най-дребни подробности, както по външност, така и по дрехи. Тогава всички почнали да се успокояват , решавайки, че това са близнаци. Но какво било удивлението, когато пред очите им един от старците изчезнал , буквално разтваряйки се във въздуха !

   Ако срещнете своя двойник , парапсихолозите съветват да не го разгневявате. Те са много раздразнителни към силна музика, не понасят цигарен дим, харесват оригиналът им да е с чисто тяло, понеже двойниците усещат всичко в пъти по-добре от нас и освен това го виждат енергийно. Те също добре лекуват и в случай на болестно състояние може да се обърнете към двойника по име и да го помолите да ви лекува. Доказването или опровержението за съществуване на двойници нека оставим на учените.

По материали от Интернет  

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Забележка: Само членове на този блог могат да публикуват коментари.