петък, 21 октомври 2016 г.

Как да се отдели зърното от плявата в ченълинговата информация

Днес по рафтовете на книжарниците и в интернет можете да намерите много родна и преводна литература, която може да се групира под името "ченълинг". В рамките на този общ термин влиза информацията, за която се твърди от някои хора (наречени "трансмедиуми" или "контактьори"), че е приета от тях от извънземни същества или от обитателите на различните нефизически нива на битието. Резюметата, които се срещат в тези съобщения често са с толкова глобален или общ характер, че тяхната незабавна проверка е трудна или дори невъзможна.

Избягвайки крайностите, като всеядството и приемането на всичко, което се казва там, или обратното - пълното отхвърляне на такива източници на информация, въз основа на доста богат опит с подобна литература и с помощта на сравнителен анализ, аз трябваше да изработя за себе си набор от критерии, който позволява да се раздели полезната информация от дезинформацията, лъжите, манипулациите и догматизма.

И така, ето осем признака за качествен ченълинг, които успях да очертая и които препоръчвам да се използват като "лакмус", за да оцените това, с което трябва да се сблъскате:

Качествен и надежден ченълинг:

- Може да бъде представена реалността от необичаен ъгъл, но винаги съобразено с логиката и не съдържащo елементарни неграмотни, противоречащи си твърдения.

- В него е изложена последователна, ясна и разбираема картина на човешкото развитие, която има своя отзвук в съществуващите перспективни области на знанието на човечеството.

- Няма морализиране, осъждане, унижение на човешкото достойнство, тайни и явни заплахи, противопоставяне между отделни групи, манипулация в духа на "някой на някого е длъжен с нещо". Той е приятелски настроен към човека, независимо от неговото ниво на развитие, от него има призив към осъзнаване, а не към страх, и на читателите се представя позитивна, използваема във всекидневния живот информация.

- Светът не е разделен на "черно" и "бяло", а се акцентира върху неговата многоизмерност.

- Няма религиозна терминология ("ангели", "дяволи", "Сатана", "рай", "ад", "грях", и т.н.)

- Авторът не обещава на човечеството край на света, неизбежни нещастия или катастрофи.

- Няма формиране на кръг на избраните, за които се предполага, че ще бъдат "спасени", а останалата част, извън този кръг са от "пропадналия" или "грешен" свят.

- Не съдържа в себе си превъзнасяне на контактьора, който е приел посланието, както и на неговия източник (ако предаващият се е представил като "Бог създател", "Исус", "Света Богородица", "Император на цялата галактика" и така нататък, тук не може да му се има доверие). Практиката показва, че най-често високата претенциозност на източника е обратно пропорционална на неговото качество.


Артьом Михеев

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Забележка: Само членове на този блог могат да публикуват коментари.