понеделник, 17 октомври 2016 г.

В. Ефимов: задачата на "библейския проект" - да се разделят хората

Един от инструментите за манипулиране на съзнанието на хората са изкуствено създадените от слугите на тъмнината ортодоксални религии със скрит сатанизъм, базирани на кръвни жертвоприношения, сляпа вяра в истинността на измислените догми и крайно фанатичната нетърпимост към инакомислието. През последните години все повече учени също започват да разбират, че далеч не "всичко е наред" с наложените ни през последните хиляди години религиозни догми и представи за заобикалящата ни реалност в рамките на така наречената "библейски проект".

Ето например какво казва в тази връзка докторът на икономическите науки, професор В. Ефимов: “Задачата на църквите, като институция за политически контрол и манипулация на общественото мнение е да се наложи на хората представа не за истинския Бог, един за всички, живеещи на Земята, Създателят и Всемогъщия, който обединява всички народи, а да пробутат на всеки народ сурогат -" кукла на Бог". На едни - една "кукла ", на други - друга. На трети - трета.

А за какво е това? За да се реализира основния библейски принцип на "разделяй и владей". Защото, ако се вгледате в историята на човечеството, тя по своята същност е една безкрайна поредица от войни, но как се организират тези войни? Вижте, още от Средновековието: там - хугеноти, там - католици; сега: там - шиити, там - сунити; там - православни, там - мюсюлмани. Само в сферата на християнството са създадени около четири хиляди противоположни виждания и секти. Помислете за това число: ето къде е реализацията на принципа - "разделяй и владей!"

И това е отбелязано много на място. Единственото нещо, за което не e бил в състояние да се досети учения е фактът, че всички тези религии в рамките на "библейския проект" идват от едно лоно и са изобретени от едни и същи сили. И сега дори самите евреи вече открито говорят за факта, че християнството и исляма са "клонове" на юдаизма. А от гледна точка на световния "eлит" има опция за създаването на "една световна религия", въз основа на юдаизма.

Всичко това за пореден път доказва, че християнството няма нищо общо с учението на Христос. Тази религия се основава на сляпата вяра в това, че Христос е Бог, която е била измислена от еврейския жрец Савел, който дори не е бил един от учениците на Христос. И, разбира се, въпреки че Исус е бил въплъщение на много високо духовно същество, това няма нищо общо със Създателя на Вселената, точно както и кървавия, зъл, постоянно искащ човешко жертвоприношение "бог" на евреите. Нищо чудно, че самият Христос казвал на евреите, че техният бог е дявол.

Инквизицията, религиозните войни, унищожаването на "неверници" и "езичници" - това са всякакви ритуални форми на кръвно жертвоприношение към тъмния егрегор на Амон-Сет-Яхве-Йехова-Сатана, създаден от древния клан на тъмните жреци за поробване на човечеството. Ето защо християните са принудени да се поклонят на символа на разпнатия Христос, т.е. на жертвоприношението, принесено от силите на тъмнината. Друг знак за скрит сатанизъм в християнството е сляпата вяра в неговата божествена същност и нетърпимост на инакомислието, вместо да се следват заветите на учението на Христос.

Въпреки това, в интерес на справедливостта трябва да се отбележи, че благодарение на реформата на св. Сергий Радонежки, в Православното (правоверно) християнство са внесени много традиции от слънчевата ведическа религия на нашите предци (истинското Православие), неутрализиращи сатанинската му същност. Обаче с последовалите църковни реформи силите на тъмнината са успели да "си върнат" някои от позициите. Въпреки всичко, това обяснява много по отношение на хилядолетните опити на Ватикана да организира "кръстоносни походи" срещу Русия, както и продължаващите опити да се наложи католицизма, тъй както е станало за много европейски народи. И през последните години можем да наблюдаваме опити за "сближаване" на православната църква не само с Ватикана, но също и с другите религии от "библейския проект". Съвсем ясно е чие нареждане се изпълнява тук.

 По материали от Интернет

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Забележка: Само членове на този блог могат да публикуват коментари.