вторник, 31 май 2016 г.

Още един поглед към феномена НЛО


Идеята, че много от така наречените "неидентифицирани летящи обекти" (или поне някои от тях) имат многоизмерна структура и са продукт на разума на други, по-висши измерения не е нова, и дори е изказвана от някои уфолози.

Въпреки това, тази информация е доста ценна, защото не е получена от уфолозите, а е резултат от контакт със същества от други светове по време на извънтелесни експерименти, проведени от Института Монро през втората половина на миналия век, и следователно дава възможност да разгледаме феномена НЛО от друга перспектива, друга гледна точка.

Така например, ето каква информация от тези същества получил Р.Монро по време на наблюдението на извънтелесен контакт на Р. Макнайт : "Искаме да обсъдим отношението към това, което на Земята се нарича "неидентифицирани обекти". Съществата от земно ниво могат да усетят тези обекти на различни нива на възприятие.

Някои от тези неземни енергийни системи се появяват на земно ниво в първо и второ енергийно измерение. Могат да ги забележат повечето хора, тъй като те са в диапазона на вибрациите на петте сетива.

Все пак на земно ниво външните енергийни системи се появяват от всички измерения и вибрации. Ако те се появяват от втората половина на третото емоционално ниво и по-нагоре, повечето от тези, които са в човешката обвивка не ги възприемат, защото те са извън физическата реалност на вибрациите.

Високоразвитите енергийни форми от външната страна могат да променят честотата на своята вибрация. Те могат да бъдат видими за първото и второто ниво, а след това да променят вибрациите и да станат недостъпни за човешкото възприятие.

Някои същества в човешка форма са били на борда на кораб, но не си спомнят нищо, понеже от съзнателното им ниво техните спомени са били изтрити. Това са случаи, когато извънземен кораб е пребивавал на нивото на вибрациите на земята. Иначе човешкото тяло не може да се вмести на по-високото ниво на енергийните вибрации: тези енергии не са свързани с вибрациите на земното тяло.

По-висшите енергийни форми се настройват към вибрациите на земното измерение, за да видят по-добре и да получат по-дълбочинно разбиране на тези нива, на които функционира човешкия разум. По този начин, те детайлно изучават енергиите на живеещите хора на планетата Земя. Тяхната основна цел - да се научат как на съзнателно ниво да си взаимодействат със съществата от планетата Земя.

Със земното съзнание те работят по различни начини. Понякога изпращат вибрационни мисловни форми на тези хора на земно ниво, които са развити достатъчно, за да поддържат комуникация. Такова известие на земното ниво получават доста хора. Много от тях не разбират какво се случва, но много и осъзнават. Мнозина просто игнорират тези послания. Да приемеш съобщение и да осъзнаеш какво означава - за това са готови малцина. Общуването поддържат онези, които са способни за това.

Втората важна стъпка - това е разбирането. Когато хората започнат да фиксират дължината на вълните на другите енергийни системи и се научат да разбират висшия смисъл, те ще могат да взаимодействат със земното измерение на по-съзнателно физическо ниво. С други думи, когато съзнанието на земното ниво достигне по-високи вибрации, то ще е готово за пряк достъп до такава комуникация".

Преминаването към друга вибрация обяснява многобройните мигновени появи и изчезвания на НЛО в нашите небеса. С многоизмерността на тези енергийни структури са свързани и различните трансформации на формите на обектите. Все пак тези обекти не трябва да бъдат бъркани с другите - явно техногенни, свързани с изцяло земна техника, въпреки че не се отнасят към нашата цивилизация.

Има сили на нашата планета, които не афишират явно присъствието си. И те са свързани с по-голямата част от отвличанията на хора, тяхното чипиране и генетични експерименти по отглеждането на хибридна раса.

 
По материали от Интернет

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Забележка: Само членове на този блог могат да публикуват коментари.