четвъртък, 5 май 2016 г.

Опит за класификация на съществата от паралелните светове

В европейския окултизъм са известни няколко групи обитатели на по-низшите светове и по-специално на астралния свят. Те включват:

 

1. Eлементали - духове на стихиите (огън, въздух, вода, земя), както и всички видове природни духове (водни, духове на растения, камъни, тотемни животни). В европейската окултна традиция елементалите на земята са наречени гноми, на огъня - саламандри, на въздуха - силфи, на водата - ундини.

2. Астроидеи - човешки мисли, желания и изображения, отпечатани в астралния свят. Астралният свят е буквално наситен с милиони най-разнообразни идеи, които проникват в човешкия мозък, оказват влияние върху дейността му в ежедневието. Това включва всички фантомни същества, създадени от волята (намерението) на маг. Тази магическа практика е най-широко разпространена в Тибет и древен Китай.

3. Eгрегорите или духовете на човешките общности. Тези енергийни същности са създание на колективната воля на хората и се хранят с енергията на определени колективи и групи от хора, обединени от общи идеи и интереси. Според окултната версия eгрегорите се образуват около всяко племе, клан, държава, религиозни или социални течения и други видове сдружения на хора. Но най-мощните са eгрегорите на доброто и злото.

Интересно определение на егрегорите дава кандидата на техническите науки A. Свияш: "... нечестивите духове измислили как да си изградят запаси (резервоари) с необходимата им енергия. Тези резервоари обезпечават на създалите ги духове пълна независимост от хората (в смисъл на енергийно хранене) - при всички положения, докато резервоарът се изчерпи. Използват различни трикове, за да създадат дългосрочен и надежден източник на енергия. Тези резервоари са наречени "eгрегори". Може да се каже, че eгрегорите са съвкупност от отделените от хората енергии с определено качество и известно количество духове, които си сътрудничат с тези егрегори (или ги ръководят?) ".

4. Ларви, или астрални същества, генерирани от страстите или лошите мисли на хората. Това са тези същности, които религията нарича "бесове". Тъй като те са продукт на страсти и лоши мисли, за да  продължат своето съществуване им е необходима "храна" от нашите низши енергии. Следователно, колкото повече извършаме зли дела и даваме основание за лоши мисли, толкова по-силни стават тези същности. Отначало те чрез внушението на зли мисли и емоции провокират човек към неблаговидни постъпки, и ако той самият не е в състояние да "отдели" своите истински мисли и емоции от внушените му, тогава постепенно се превръща в пълен роб на това същество и безусловно изпълнява всичките му команди. Освен това съществото може да установи пълен контрол над физическото тяло. Именно за такива хора се казва, че са „обладани“ от бесове.

Ето как описва тези същности А. Вяземская: "Ларвите са същества, породени от идеите на лоши намерения, дори ако намерението не е реализирано. Същността въздейства според заложената у нея  отрицателна идея за отмъщение, гняв, страх и други неща. Тя се чувства като стихия, захранена с негативна енергия и може в търсене на храна да се прилепва към всеки човек и дори към създателя си. Ако към астросома (астралното тяло) се присъедини силна ларва - налице е астрална лудост. Ларвата ще разработи в тялото способност към пороци и ще се стреми да го разруши, след което ще започне да си търси нова храна“.

Ето защо, за да не изпаднем в зависимост от своите зли страсти, трябва да се стараем да избягваме негативните мисли, емоции и злодеяния. Най-опустошителното за тези същности са енергиите на любовта, защото те са много високочестотни енергии. Лишено от "храна" с по-низшите енергии, подобно същество или загива, или търси нов "донор", но в последния случай ще му се наложи да встъпи в борба с подобни на себе си същности.

Професорите A. Чернетский и A. Oхатрин по време на научни експерименти доказали съществуването на "мисловни форми" - вид енергийни сгъстявания, генерирани от мисли или емоционални изблици, емисии. Подобни образувания бяха фиксирани от апаратурата. Oхатрин коментира по следния начин: "Ние помолихме жена-екстрасенс да излъчвa някакво поле, давайки му информация. Когато тя направи това, ние записвахме какво се случва с помощта на фотоелектронeн апарат. На снимките може да се види как от заобикалящата я аура се отделя нещо като облак и започва да се движи самостоятелно. Подобни мисловни форми на снимките изглеждат или като вложени сфери, или като "гевреци."

Но мисловните форми имат и други форми. Така например, българската ясновидка Слава Севрюкова била в състояние да "види" тези мисловни форми, надарени с определено съзнание и наподобяващи някакви гротескни същества: получудовища, полуживотни. Подобни същества често са причина за полтъргайст в къщата. Негативните, зли форми на мислене по правило се събират в местата на възникване на всякакви отрицателни емоции, от които се нуждаят за презареждане. Всичко това още веднъж потвърждава необходимостта от въздържане от такива мисли и емоции.

5. Хората, които временно (случайно или умишлено) са излезли в астралния план от своето физическо тяло - "астралните пътешественици". Това са тези енергийни "тела на съновиденията", с помощта на които мистиците и магьосниците извършват пътуване в паралелни светове. Понякога това може да се случи и на обикновен човек, когато в резултат на травма, тежко заболяване, загуба на съзнание, шок, силен страх и други подобни фактори неговата "точка на възприятие" се премества в нужната за това позиция.

6. Хората след физическата смърт, продължаващи своето развитие в астралния план и в други паралелни светове. Именно това са "духовете на предците", "духовете на мъртвите", които живеят в "света на мъртвите."

7. Eлементарии - полусъзнателни същества, състоящи се от изоставена астрална черупка на хора, които са си отишли, за да продължат развитието си в менталния план. Eлементариите подлежат на постепенно разрушаване и затова винаги се възползват от възможността за удължаване на съществуването си чрез хранене с енергия. Обикновено те влизат в контакт с хора по време на спиритични сеанси. Много често те се появяват на снимките като "топки" или "буци" с тъмен цвят. Когато хората са в състояние на страх и гняв, eлементариите се хранят с тези енергии, вкопчвайки се е енергийните тела на хората като пиявици. Поради това, те често провокират хората да изпитват страх и гняв. Съществуването на тези същности е било потвърдено от многобройни изследвания на А. Прийм, който е известен като специалист по паранормални явления.

Така европейската класификация е по-детайлна, но само първата от изследваните групи същества се вписва в категорията "съюзници". В повечето случаи, когато има отрицателно въздействие на съществата от по-низшите светове върху човека, виновен е самият човек. Магията и много мистични учения многократно подчертават, че чрез своите мисли човек формира съдбата си, привличането на положителни или отрицателни събития, успехи и неуспехи, болест или здраве. "Пробивите" в нашето пространство, чрез които в нашия свят проникват в същности от други светове, също в повечето случаи са резултат както от  необмислени действия, така и от разрушителни мисли.

Ето как обяснява това Василий Гоч: "Видяхме, че заобикалящата ни празнота на пространството е много подвеждаща, че пространството е с много сложна структура. Около половината от човешките заболявания могат да бъдат приписани на влиянието на геопатогенни зони и дефекти в пространството. Затова нека обърнем внимание на мислите и думите - те организират пространството и правят унищоженията в него. Но мисълта също така и регенерира пространството!"

Законът на магията гласи: "мисълта създава намерение", а за това важна за човечеството е не само екологията на околната среда, но и "екологиятa на мисленето". И именно правилният начин на мислене и поведение в заобикалящата действителност могат да ни избавят от нежелани контакти с вредни същества и да ни насочат към установяне на контакти със същества, които се интересуват от еволюцията на човечеството.

По материали от Интернет

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Забележка: Само членове на този блог могат да публикуват коментари.