петък, 8 април 2016 г.

Аллах, Мека и богът на Луната

Шумерите са се прекланяли пред Луната, която са наричали с различни имена, а впоследствие асирийците, вавилонците и акадците в Месопотамия са почитали бога на Луната, наречен Син (Sin). Тук лежат корените на християнската представа за греха (sin) и грешника (sinner). Син бил известен и като "бога от планината", което ни подсеща за Синай - Син-ай - където според Библията "Бог" дал 10-те заповеди на "Мойсей". Не бива да забравяме и библейската "пустиня Син", спомената в историята за израелтяните (а това е именно история и нищо повече). Арабите от доислямската епоха са се прекланяли пред бога на Луната, "бога, който е над всички други", чието най-главно светилище се намирало в ... Мека. Арабският бог на Луната в доислямската епоха се наричал ал-иллах или ал-лах, което впоследствие става Аллах. Мъжът, който по-късно станал пророкът Мохамед, израснал в семейство, което тачело бога на Луната Аллах. Пророкът решил - вместо Аллах да стои "над всички богове", да бъде единствения бог. Ислямът се ражда като монотеистична религия, която почита Луната и Сатурн, макар 98% от изповядващите я да нямат представа за това. Същото се случва и с юдаизма, когато преклонението пред цял пантеон от богове бива заменено с преклонението пред един бог, а също и с християнството, когато политеистичната религия на Древен Рим е заменена от монотеистична. Римският Пантеон (значението на тази дума е "на всеки бог") е префасониран, за да се превърне в храм на единния християнски бог. (Чудя се какво ли е станало с другите богове? Съжалявам, мой човек, напоследък няма голямо търсене на богове, нали вече имаме само един!) Култът към Луната е от изключително важно значение. Eвреите започват своя месец с новолуние и празнуват Пасха при пълнолуние, докато "християнският" Великден (свързан всъщност с вавилонската богиня Ищар) се отбелязва на първата неделя след пълнолуние. Всички те отдават почит не само на Луната, а и на Сатурн, както ще видим по-късно. Християнството осъжда и демонизира езическите религии, а самото то е такова! По-задълбоченото запознанство с древната митология може да се превърне в същински кошмар поради огромното изобилие от богове и богини и различните интерпретации на тяхното значение. На няколко места прочетох, че еврейският бог Ел, като в Изра-ЕЛ, бил свързан с Луната. Истината обаче е, че той е свързан със Сатурн. Юдейството е култ към Сатурн (празнуван в събота, Saturday или Saturn-day), в който наред с куп други неща е включена и Луната, а Цион е използван като кодирано название на Сатурн. Ционизмът, това творение на фамилията Ротшилд, е всъщност сатурнизъм. Огромното мнозинство от евреите нямат представа за това, но техните лидери много добре знаят за какво става въпрос. Мюсюлманите смятат, че Кааба в Мека, най-свещеното място в исляма, е дело на "Авраам", за когото Библията разказва, че е дошъл от Шинар (Шумер/Месопотамия) и е посял семето на "израелтяните". Аврам е ключова фигура в юдаизма, исляма и християнството, като и трите религии смятат Йерусалим за свещен град. Името URU-SA-LIM е открито върху шумерски и вавилонски глинени плочки. Нима смятате за обикновено съвпадение, че две религии, които твърдят, че са коренно различни една от друга, изискват животните да бъдат убивани по определен начин, съобразно канони, наречени кошер и халал? Всички тези религии имат общ извор. Те са създадени - редом с всички останали религии - за да програмират умовете на хората, за да създадат структура на строг контрол и йерархия, за да прилагат принципа "разделяй и владей" както една спрямо друга, така и вътре в самите себе си, създавайки враждуващи помежду си фракции. Трябва да им се признае, че са успели, нали?
Хибридните родови линии преминават от век във век, разширявайки обхвата на своето религиозно и политическо влияние. Римският орел се превръща в германски орел, американски орел и пр. Римският сенат става американски сенат, а понастоящем британското правителство обсъжда идеята да замени горната камара на парламента - Камарата на лордовете, със сенат. Във Вашингтон има сгради, които имитират древноримски постройки. Същото важи и за Лондон. Вашингтон е построен върху земя, наречена Роум (Рим) и дарена от семейството на първия американски католически епископ, йезуита Джон Каръл, близък приятел на Бенджамин Франклин. Йезуитите са влиятелно тайно общество, свързано с римокатолическата църква и ключов играч в глобалната мрежа на манипулации. Орденът се ръководи от "преподобен генерал", популярен сред изследователите като Черния папа. Повечето американци не знаят каква роля са изиграли йезуитите - посредство семейството на Джон Керъл - в определянето на местоположението и построяването на тяхната столица. Те определено не биха издигнали Вашингтон във федерален окръг Колумбия поради енергийни и ритуални съображения. Вашингтон се намира на ключово място от земната енергийна решетка, може би дори е "портал" между измеренията. Винаги, когато съм го посещавал, съм се чувствал така, сякаш влизам в друг енергиен "свят", почти като в друго измерение.

Дейвид Айк - "Спомнете си кои сте"

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Забележка: Само членове на този блог могат да публикуват коментари.