неделя, 3 април 2016 г.

Слоевете на ефирното сканиране


Когато в процеса на сканиране се "внедряваш" в човешкото съзнание, ти преминаваш през различни слоеве от неговата личност. В началото е първия слой - социалното позициониране на човека, това, за което той се представя пред света. Да кажем, външната му маска. След това идва по-дълбочинен, втори слой - очевидно позиционирането на човека за един тесен кръг от приятели. Също маска, но с по-интимни свойства.

Накрая е третия слой от личността, най-интимния. Той се явява позиционирането на човека пред самия себе си, което дори не става винаги, а само в определени моменти на дълбоки откровения и самоанализ.

Така че изтънченото фино възприятие позволява в известен смисъл да четеш хората като книга. Нека ви напомня, че финото възприятие изисква добра дисциплина на вниманието, за да не заприлича на маркуч под налягане с мощна, неконтролируема струя на водата, а на лазерен лъч, насочен в съответствие с волята на оператора.

Освен това имайте предвид, че ефирното сканиране - това не е видение. Това е възприемане чрез тялото (ефирното, разбира се) на усещания, идващи от човека. Тук няма визуални образи - дори се опитайте да ги игнорирате, като се фокусирате само върху идващите усещания. Минимално спиране на мислите ще се отрази много добре.

По материали от Интернет

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Забележка: Само членове на този блог могат да публикуват коментари.