понеделник, 18 април 2016 г.

Окончателният избор остава за нас


Истината често се намира в пресечната точка на противоположностите, а не само в единия от взаимно изключващите се полюси. Едновременно с това, с цел да ни отдалечат от тази истина, усърдно се опитват да ни разхождат по тези "полюси". И това става не само чрез политиката и идеологията.
 

Глупаво е да се смята, че всичко в този свят зависи от нас и силите на мрака със своите злонамерени служители в нашия свят не съществуват. Въпреки това, също е глупаво да прехвърлим цялата отговорност за собствените си действия върху активността на тези сили, защото, без значение колко вредно е тяхното влияние влияние върху съдбата ни, окончателният избор за своите действия си остава за самия човек.

Това постоянно криволичене от една крайност в друга превръща хората в безволеви "махала" и ги лишава от възможността да бъдат щастливи. Ето какво пишат за това Л. Панова и В. Ткаченко: "А знаете ли защо и от какво страдат хората? Хората най-много страдат от това, че смятат света, в който живеят за несправедлив. Всичко, което се случва с човека, бива  отхвърлено от него, настоявайки, че "не може да е извършил подобно нещо", че тъмните сили го изкушават, че "той не заслужава това".

И, знаете ли, наистина тъмните сили не дремят и винаги, когато е възможно, опитват да въведат човека в заблуда. И как би могло да бъде другояче? Могат да бъдат разбрани, защото трябва да живеят за сметка на някой друг. И така те си живеят, наслаждавайки се и увеличавайки се за сметка на тези, които не искат дори да си мръднат пръста, за да  променят нещо в живота си.

И защо да се променят, когато винаги могат да прехвърлят тежестта на отговорността върху тъмните сили. А на тях просто не ми пука дали ще им прехвърлят въпросната тежест или не. Само е доста важно да разберем, че с прехвърлянето на вината и отговорността върху друга страна, това по никакъв начин не я снема от нас самите и поемането на отговорност за действията си в крайна сметка ще е за тези, които са извършители - убийците, крадците, предателите".

Самата паразитна система на световната пирамида на властта съществува на нашата планета, защото ние продължаваме да й позволяваме да продължава своите злонамерени анти-човешки дейности. И ако ние не се противопоставим активно на тези престъпни планове, тогава ще ни управляват като стадо "жертвени овце" по изготвения за нас "нов световен ред".

Но за да не се случи това, трябва да се поеме отговорност за собствените действия и собствената съдба. Тогава можем да изберем друга алтернатива на бъдещето, която ни устройва, а не да следваме интересите на социалните паразити. Само така можем да се превърнем в господари на собственото си бъдеще, а не роби на обстоятелства, които ни организират силите на мрака, за да продължат да ни използват като глупави и послушни "дойни крави".

Не забравяйте, че в нашата Вселена подобното привлича подобно. Ето защо, с мисленето и изказванията, че светът е несправедлив, ние със своето собствено съзнание започваме да създаваме около себе си заявената реалност, да притегляме в своето поле на съдбата съответните обстоятелства и да ставаме "храна" за енергийните и социални паразити.


По материали от Интернет

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Забележка: Само членове на този блог могат да публикуват коментари.