понеделник, 22 февруари 2016 г.

Типове човешка енергетика

ЕНЕРГЕТИЧНИ ОГЛЕДАЛА

Както положителната, така и отрицателната енергия, която е насочена към човека-огледало, винаги се връща към субекта, който я изпраща. Тоест такива хора се характеризират със способността да отразяват енергията. Тези свойства на енергетиката, присъщи на определени индивиди, могат да се използват много ефикасно за защита от негативна енергия, в това число и от нейните целенасочени потоци.
Човекът-огледало добре усеща другите хора и ако му се налага да отразява отрицателна енергия, оказвайки се в близост с нейния носител, той веднага разбира кой е пред него и се старае да не контактува с такъв човек. Впрочем и самият притежател на негативна енергетика на подсъзнателно ниво се старае да избягва срещата с такива "огледала", тъй като полученият обратно негативен заряд не му се отразява добре и може да доведе дори до болестно състояние.
За човека с положителна енергетика, обратно, общуването с човек-огледаловинаги е приятно, защото отразената положителна енергия се връща към притежателя си, изпълвайки го с нови позитивни емоции. Що се отнася до "огледалото", когато установи, че човекът, с когото общува, е носител на положителна енергетика, той и в бъдеще ще се радва на контактите си с него и винаги ще поддържат добри отношения.

ЕНЕРГИЙНИ ПИЯВИЦИ

Тези хора са много и навсякъде и практически ни се налага постоянно да общуваме с тях. Това могат да бъдат наши добри познати, роднини, колеги. По принцип "енергийните пиявици" са същото като "енергийните вампири" - т.е. хора, които имат проблеми с попълването на енергия и най-лесният начин да усилят собствената си енергетика е да "прилепнат" към други хора, от които просто вземат жизнените сили.
Енергийните пиявици са агресивни и настойчиви и излъчват лоша енергетика. Методът им на натрупване на енергия от потенциалните жертви е прост - те се стараят да създадат конфликтна ситуация, да започнат спор или караница, в някои случаи дори да унизят другия. След това при тях рязко се подобрява самочувствието, те стават бодри и усещат прилив на сили. Човекът (донорът), който е подложен на атаката на "енергийна пиявица", обратното, се чувства опустошен, потиснат, в някои случаи възникват различни неразположения.
Залогът за съществуването на такъв тип хора е постоянното наличие на донори около тях, те се стараят да се намират редом с такива индивиди, зареждайки се от тяхното енергийно поле.

ЕНЕРГИЙНИ СТЕНИ

Енергийната стена е човек със силна енергетика. Наричани са още "непробиваеми". Всякакви неприятности отскачат от тях като от бетонна стена. Но тази непробиваемост си има и отрицателната страна - отрицателната енергия, която се отблъсква от тях, не винаги се насочва към човека, който я е изпратил, а и към хора, които в конкретния момент се намират редом с "непробиваемите".

ЕНЕРГИЙНИ ПРИЛЕПАЛА

Такива хора дори при първото познанство започват да бълват поток негативна енергия и преди още да дочакат въпроса, изхвърлят всичко негативно, натрупано у тях. Както и пиявиците, прилепалата не отнемат пряко енергия, но се стараят да се внедрят в жиненото пространство на други хора и да останат там колкото се може по-дълго. Както и пиявиците, прилепалата са хора с ниска, лоша енергетика, те се стремят да се натрапят, винаги се намират наблизо, постоянно се обаждат по телефона, търсят срещи, контакти, съвети. Но впоследствие при възникване на някакви трудности обвиняват тези, които са били до тях за всичко негативно, случващо се в живота им. Така, без да провокират конфликтни ситуации, "енергийните прилепала" получават чужда енергия във вид на съчувствие, морална помощ, съвети. Тоест, натрапвайки се на другите и по косвени пътища карайки ги да осъществяват контакт с тях, те се подхранват от енергетиката им, но при това хората, които общуват с тях, не страдат, както е в случая с енергийните вампири.

ЕНЕРГИЙНИ ПОГЛЪЩАЧИ

В тази роля могат да влязат както акцептори, така и донори. Тези хора са много чувствителни, те имат ускорен енергоинформационен обмен. Обичат да се бъркат в чуждия живот и се опитват да влияят върху енергетиката на другите с ярко изразеното желание да помогнат.
Такива хора могат да се разделят на два типа. Към първия се отнасят тези, които поглъщат и отрицателна, и положителна енергия. Обиждат се без причина, но бързо забравят обидата. Хората от втория тип поемат върху себе си много негативна енергия и отдават не по-малко положителна. Те активно вникват в проблемите на хората и влияят положително върху биополето на околните, но техния ускорен обмен се отразява негативно върху тях самите.

ЕНЕРГИЙНИ САМОЕДИ

Тези хора сякаш са зациклени върху собствените си преживявания. Те са затворени съзнателно не искат да общуват с другите, не умеят полезно за себе си да преразпределят енергията и при това създават огромни запаси от негативна енергетика.

ЕНЕРГИЙНИ РАСТЕНИЯ

На този тип е присъщо свойството да отдават енергия - т.е. те са всъщност енергийни донори. Свойствено им е прекаленото любопитство. Тази черта им носи немалко неприятности, предизвиквайки недоволството и дори гнева на много хора.

ЕНЕРГИЙНИ ФИЛТРИ

Енергийният филтър е човек със силна енергетика, който може да пропуска през себе си голямо количество както положителна, така и отрицателна енергия. Цялата поета информация в преработен вид се връща към първоначалния източник и носи вече променен заряд. Целият негатив остава на филтъра, към който се добавя положителна енергия. Такива хора често са родени дипломати, психолози, миротворци.

ЕНЕРГИЙНИ ПОСРЕДНИЦИ

Притежават превъзх9оден енергообмен. Добре приемат енергия, но не могат да противостоят на енергийно отрицателно взаимодействие. Например споделили сте с такъв човек негативна информация, като по този начин сте му предали част от отрицателната енергия. Като не е по силите му да се справи с получената негативна енергия, човекът предава информацията по-нататък. Същото се случва и при предаването на положителна информация. Типът "енергиен посредник" е присъщ на много хора.

Разглеждайки основните типове енергетика, присъщи на човека, става ясно, че различните хора притежават различна биоенергетика. Дори отрицателната или положителната енергетика на човека, на свой ред, може да се раздели на различни типове. Като се има предвид това, може да се каже, че всеки човек разполага със свой енергиен потенциал и свои определени характеристики.
Човекът с негативна, отрицателна енергетика влияе зле на всички около себе си, в това число и върху хората, които се намират редом с него. Влиянието на енергетиката в много отношения определя битието на човека. Ако енергетиката е позитивна, животът на човека протича в хармонично русло, той влияе положително на околните. Той е открит и предизвиква доверие у другите хора. Въздействието на енергетиката на човека, излъчвана от носителя на негативна енергия, напротив, може да навреди на другите хора. Защото негативната енергетика е присъща на лъжливите, завистливите, недоброжелателните, агресивни хора и този негатив често се проявява в общуването с околните и нищо не им носи.
Основните признаци на хората със силна, положителна енергетика е стремежът им да живеят в хармония със заобикалящия ги свят и с хората около себе си. Това са чисти, искрени хора със силни житейски устои.

По материали от "Феномен"

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Забележка: Само членове на този блог могат да публикуват коментари.