вторник, 4 август 2015 г.

Плановете на последователните инкарнации: концентрационните лагери и ЕС

Американски и британски войници – както мъже, така и жени, са измъчвали иракски политически затворници и членове на иракската съпротива. И двете правителства казват, че са „шокирани” от това, но истинският им шок идва всъщност от това, че случилото се е станало обществено достояние. Американското правителство има концентрационен лагер в своята кубинска зона за задържане, където държат хора, за които се подозира, че планират да направят нещо без при това да им дават право на адвокат – това е напълно анти-американско. Тези хора са подложени на унижения и мъчения. По-голямата част от американската общественост или не казва нищо, или насърчава това да продължи.
Това е както в Германия през първата половина на 1940, където онези, които са били смятани за заплаха /реална или въображаема/, където са държали хора в концентрационни лагери. Руснаците също са правили това, както сега го правят и палестинците. Когато в германските концентрационни лагери били изпратени хора да проверят какво става, германците казали, че не са знаели. Същото ще стане днес в Америка или Израел, ако тези страни бъдат „освободени”. Не се ли възхищавате от това как се използва този свят?
Вкарването на хора в затвора и измъчването им е стремеж на последователните да окажат влияние върху независимо мислещите едновременни инкарнации. Идеята за концентрационните лагери е възникнала във втората част от периода на Края на Играта.
Подтискането на мисълта и действието е задължително за последователните планети. Спомнете си, че напредъка на планетата изисква планетарен напредък. Затова всеки независим и индивидуален напредък се контролира спрямо онова, което ще донесе полза на планетата като цяло.
Най-ужасното е, че докато измъчват тези хора американците говорят за „свобода” и „демокрация”. Истинската „демокрация” е понятие типично за последователните инкарнации. Сами си направете преценка.
Един американски войник, включен в мъченията каза, че никога не са били „инструктирани” във връзка с Женевската конвенция. Това е отказ да се поеме отговорност, което е епидемично за Земята днес. Излиза, че ако никой не ми е казал, че нямам право да ги измъчвам, аз ще ги измъчвам. Техните действия са или много типични за Любимците или за Последователните. Една инкарнация на любимец, например, не би се поколебала да извършва анти-социални и разрушителни действия и повечето подобни престъпници са инкарнации на любимци. Ясно е, че мъченията и жестокостите са типични за Тъмните.
Някои раси от извънземните /които минават за земни хора/, също се забавляват много като вземат участие в типичните за Тъмните мъчения. Тъмните вършат своята работа на „тъмно”. Човек рядко вижда истинската им природа в действие. Те използват типични за светлите думи, за да маскират истинските си намерения. Затова привържениците на тъмните обичат думи като „демокрация” и др. подобни. Всички комунистически страни бяха наричани „комунистическа република”, но нито бяха „демократични”, нито „републики”. Днес същото важи и за американците и за изграждането на тяхната империя, както преди – за комунистите и за построяването на тяхната империя.
Друго средство на последователните инкарнации е ЕС и американското му съответствие NAFTA. Европейският съюз, обаче, се движи много по-бързо. Това е основна част от концепцията за създаване на един свят. Приятно ми беше да гледам демонстрация в Полша срещу членството им в ЕС. Винаги политическите лидери са тези, които тласкат хората към такива членства, защото тях не ги е грижа какво мислят за това хората. Виждате голяма част от действията, насочени към превръщането на Земята в планета на последователни инкарнации. Правете си свои собствени разследвания. Каквото и да решите да направите – то е ВАШЕ преживяване. Следете новините, въоръжени с тази информация и наблюдавайте пропагандата с по-критичен поглед – сортирайте онова, в което искат да вярвате и онова, което наистина се случва.
Повечето от любимците идват от животинското царство, а не от растителното. Земният планетарен дух не би позволил това, нито пък то би било необходимо на Земята в периода на Края на Играта.
Когато вегетарианството се съчетае с мистицизма, се създават групи на Светлите по-свети-от-вас и убеждението, че вегетарианството е пътят на Напредналото същество. Това е далеч от истината, но такъв е техният опит в настоящата им инкарнация.
Повечето от любимците са тревоядни, макар че имат зъби като месоядни. Както тревоядните никога не ядат месо, така правят и инкарнираните любимци. Те могат даже физически да се разболеят, ако ядат месо. Когато са инкарнирани, любимците нямат стремеж да търсят истината. Чудя се колко от вегетарианците ще останат вегетарианци, ако им остане за ядене само месо. Лесно е да си вегетарианец, когато имаш богат избор от храна.
Имаме един вегетарианец в службата – такъв е поради настояванията на жена му. На едно парти подготвих различна храна за всеки вкус. Той започна да ми развива теории за „мъртвите животни”, които се използват за храна от месоядните. Аз пък му разказах за това колко растения е убил, за да си направи една салата. Тогава той млъкна. Вегетарианците говорят за духа на животните, но не говорят за духа на растенията. Те обичат да вменяват чувство за вина в околните. За Планетарния Дух тялото е това, което то е и за Висшия Аз. Затова яжте каквото искате без да изпитвате чувство за вина. Планетарният Дух обича да работи съвместно с Висшите Аз.
Вторият том на Матрицата е за по-напреднали в сравнение с първия. Това е направено с определена цел и според определен план. Който не може да се справи с информацията в първия том, още повече би се объркал с тази във втория.
Знам, че някои последователни инкарнации са чели Матрицата, за да открият онова, което търсят от едновременния път без да трябва да пребивават на този път. Други пък са просто любопитни да разберат какво представлява едновременния път по принцип. Само че Последователна Инкарнация, прочитайки Матрицата, не би разбрала материала в нея. Макар че говоря много за тях, тя не е написана за тях. Ключът е Индивидуалният Висш Аз и избрания от него/нея път. Ако не сте Много Напреднала или Събудена финална Инкарнация, не бихте я разбрали.
Затова бих посъветвал Последователните Инкарнации да съберат смелост и да се прехвърлят на едновременния път, за да пожънат облагите на Индивидуалността от него, защото Индивидуалността е ключът за завършването на Играта. Планетарният напредък е само първата фаза на галактическото завършване на Играта. Щом сте приели това предизвикателство, нещата за вашия Висш Аз ще станат по-ясни. Ще вземете това решение, когато сте готови, разбира се, но щом проучвате проекта Матрицата V, това означава, че този момент приближава. Любопитството е семето на промяната.
Краят на Играта става все по-тъмен, докато процесът на уеднаквяването се засилва и налагането на еднаквия манталитет става преобладаващо. Вибрациите на този процес са обезпокояващи за Много Напредналите. Колкото са по-напреднали, толкова по-обезпокояващи са тези вибрации. Всичко е като банкет на наблюденията, но то е и като да се къпеш в калта, тъй като вибрациите са много тежки и Тъмни. Това намалява желанието да си в досег с груповите дейности, които обикновено насърчават конформността, особено при Много Напредналите и Финалните Инкарнации.
Полицията на мисълта/речта налага еднаквия модел навсякъде и търси нарушители на Новия Ред. Като например в щат Вашингтон, където един учител докладвал един 15 годишен младеж на ФБР за това, че се осмелил да нарисува императора Буш като дявол с рога. Типично за този манталитет е „не можеш да казваш това”.
Макар уеднаквяването да изглежда като нарушаване на правилата на Играта, то не е такова на настоящия етап от Края на Играта. Ставащото сега е онова, което последователните винаги са искали да направят на „едновременната” Земя. Последователните се опитват да забавят развитието на едновременните, но никога не могат да върнат развитието на Духа обратно. Поради това според тях те трябва поне да наложат еднаквост на Земята насила. Те, а това е типично и за Светлите, мислят, че прaвят това в полза на останалите. Всъщност принуждават насила другите да се отказват от преживявания и го правят „за тяхно добро” В мотивацията на влечугоподобните ще откриете преобладаваща Тъмна вибрация. При някои от другите извънземни – преобладава Светлата вибрация. И двете дейности имат една цел – подтискане на индивидуалността и едновременните преживявания.
Сега последователните имат подръка технологиите – електронни и химически средства, за да отслабят решимостта на едновременните инкарнации да се съпротивляват на процеса на уеднаквяването. Това означава подмяна на естествената имунна система с такава, която зависи от дроги. Любимците с готовност се поддават. Но при целия този хаос и контрол, сега на Земята ситуацията е уникална. Това ще се случи отново едва в периода на Края на Играта на СЛЕДВАЩАТА едновременна планета в нашата Галактика.
При всички тези периоди на Край на Играта, последното извършено действие на Планетарния дух при неговото завършване на Играта, е придвижване напред и оставяне на един мъртъв свят. При предишния Край на Играта, ние без съмнение сме били някои от последователните инкарнации. При всеки такъв период множество Висши Аз се сдобиват с достатъчно вяра, за да преминат към пътя на едновременните инкарнации.
Матрицата ви дава голямо количество информация, която лесно може да бъде разширена. Това обаче не е целта ми. Както последователните имат свой прозорец на възможности в периода на Края на Играта, така е и за Висшите Аз, тръгнали по пътя на едновременните инкарнации. Има търсене на тези книги в библиотеката на ниво 27.
Имате ключовете, които са ви необходими, за да скъсате веригите от преживявания и да завършите Играта. Имате и подробности към тях. Други ключове са включени в специалните сегменти на книгата. Тези ключове са предназначени за малко по-различна аудитория, отколкото останалите. Онези, които активират тези ключове, ще разберат какво искам да кажа.
Оня ден един познат ми каза: Според мен, смъртта е всичко. След нея няма нищо”. В такъв случай, казах му аз, подготви се за ГОЛЯМА изненада. Спомнете си, след като преминете през Края на Времето, спомените ви ще се възстановят. Тогава ще имаме много за казване на другите Висши Аз, когато погледнем назад към нашите преживявания в трета плътност. Експериментът беше много интересен. А сега оттук ...

Матрицата 5 - Вал Валериан

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Забележка: Само членове на този блог могат да публикуват коментари.