вторник, 1 октомври 2013 г.

Под властта на изкуствения интелект

   Накъде върви човечеството ? Какво ни очаква ? Тези въпроси винаги са вълнували хората. Повечето съвременни футуролози гледат с оптимизъм към бъдещето.
   В предсказанията на футуролозите значително място заема всеобщата компютъризация. В недалечно бъдеще компютрите ще поемат върху себе си практически целия бит на хората, включително приготвянето на храна, следене на здравословното състояние, управление на транспорта, извършване на финансови операции, обучение, развлечения и др. Сроковете на настъпването на “компютърния рай”, които дават разумните прогносисти, не се различават значително – повечето са единодушни, че в страните от т.нар. “златен милиард” това ще настъпи приблизително към 2030 г. (Според концепцията за златния милиард ресурсите не стигат за всички, следователно трябва да се създаде световно правителство, което да се заеме с реконфигурация на глобалната производствена и пазарна система и да осигури откритост на природните ресурси на отделните страни в този световен пазар. А ресурсите на цялата Земя ще бъдат предоставени в разпореждане на 20 високо развити страни. Създава се “златен триъгълник” на свободната търговия : САЩ – Западна Европа – Япония, а на останалото, на бедното население на Земята ще се осигурят условия, при които потреблението на ресурси няма да се увеличава). Предсказва се също, че след 40 години благодарение на прогреса в нанотехнологиите ще се лекуват всички болести.
   Известният американски футуролог Раймонд Курцвайл заявил, че към 2035 г. лекарите ще започнат да отглеждат в човешкото тяло нови органи вместо неработещите и да ремонтират повредените. Ремонтът ще се извършва с помощта на микроскопични нанороботи, внедрени в кръвоносната система. Те ще се придвижват самостоятелно по артериите и капилярите и ще изчистват организма от ракови клетки, микроби и холестеринови плаки.
   Всички компютъризирани процеси на планетата с времето ще се обединят. Цялото “домакинство” на човешката цивилизация, в това число и самите хора, в чиито мозъци ще бъдат вградени електронни микрочипове, в крайна сметка ще се контролират и управляват от единен суперкомпютър, притежаващ свръхмощен изкуствен интелект. Той ще следи за здравето на всички хора. Всеки жител на планетата периодично ще преминава медицинско изследване, в резултат на което суперкомпютърът ще определя каква операция или манипулация трябва да се направи с конкретния индивид. Операциите ще са леки и безболезнени и ще се извършват от нанороботи.
   Курцвайл смята, че постепенното превръщане на Земята в суперкомпютър ще започне още от средата на 21-ви век.

   Някои футуролози смятат, че увредените органи в човешкия организъм няма да се “отглеждат”, а ще се заменят с изкуствени. Вече има съобщения от водещи лаборатории в света за обнадеждаващи опити за създаване на електронни очи, нос, ухо. Същото се отнася за мозъка – с амортизирането му в главата на човека ще се вграждат миниатюрни компютърни устройства, които ще образуват изкуствен мозък, притежаващ интелект, идентичен с интелекта на дадения човек и с пълно запазване на паметта му. Този вграден суперкомпютър ще се превърне в нов мозък. Остава да се доусъвършенства системата за дешифриране на сигналите, постъпващи към него от другите изкуствени органи, но вграденият компютър лесно ще се справи с тази задача.
   В крайна сметка човекът ще се състои от изкуствени органи – ще се превърне в нещо като андроид. Според прогнозите на учени това ще стане към края на 21-ви век. Технологиите на бъдещето ще позволят не само да се забави, но и напълно да се премахне стареенето, с други думи – хората ще станат безсмъртни. При това мнозина от нашите съвременници ще доживеят епохата, когато ще се появят изкуствените вътрешни органи и лекуващите ги нанороботи. Тоест вече са родени онези, които в перспектива ще станат безсмъртни. А след някакви си 40 години безсмъртно ще стане по-голямата част от човечеството.
   Всичко ще се прави от мръсотия. Прогнозите на футуролозите се основават на изчислението на темповете на ускорение на световния научно-технически прогрес. Съществува т.нар. закон на Мур, или закон за удвояването, който гласи, че скоростта на работа на компютърните процеси се удвоява на всеки 18 месеца. Ако този закон действа още няколко десетилетия, ще се появят компютри, които по своята изчислителна мощ превъзхождат многократно човешкия мозък.
   Демонстрираният в САЩ първи в света квантов компютър в близко време ще извърши революция в техниката. За разлика от съвременните кремниеви компютри, квантовият е изграден на съвършено различен принцип. Дистанцията между квантовия и кремниевия компютър е както между ноутбук и счетоводно сметало. Причината е, че фотонът – носител на информация в квантовия компютър – е едновременно и частица, и вълна. Много специалисти в областта на компютрите твърдят, че към 2035 г. квантовият компютър ще може да обработва повече потоци данни, отколкото са частиците в Космоса. Квантовият компютър е прекият път към създаването на изкуствен интелект. При това не особено дълъг.
   От другите прогнози може да се отбележи появата през 2040 г. на технологии по производство на молекулярни копия на всякакви вещества и предмети. От всичко – дори от уличната мръсотия, ще се правят (с помощта на компютри, разбира се), хранителни продукти, коли, къщи, дрехи, изкуствени човешки органи, злато, диаманти, компютри. Селското стопанство и промишлеността ще загубят смисъл. Човек ще се занимава с изкуство, наука и развлечения.
   Нанотехнологиите ще направят хората по-умни, смятат футуролозите. Така всеки от нас след несложна процедура по прочистване на капилярите на мозъка за няколко часа ще може да напише цял роман.
   Съвременният секс “ще остарее”.Ако, разбира се, удоволствие ни доставят не механичните манипулации, а сигналите, въздействащи върху определени участъци в кората на главния мозък. Само след 25-30 години хората ще могат да получават сексуално удоволствие при насоченото въздействие върху тези участъци от страна на нанороботи. Въздействието ще се извършва по желание на човека по всяко време, при което в мозъка му ще се пораждат напълно зрими и почти физически осезаеми еротични картини, които ще превърнат удоволствието от този “изкуствен секс” многократно по-силно от обикновено. Естествено, в този случай присъствието на партньор не е задължително. Що се отнася до децата, те ще се зачеват в епруветки.
   През 2050 г. ще започне масово замразяване на онези, които искат да се отправят в недалечното бъдеще в състояние на киогенен сън, контролиран от компютър. За замразените това пътешествие във времето ще продължи само няколко мига.
  
   Всеобща чипизация на населението. Курцвайл и други футуролози ни рисуват рай на Земята. А в същото време можем да погледнем бъдещето и под друг ъгъл.
   Както вече стана ясно, за връзка на човека със суперкомпютъра в главния мозък на всеки земен жител ще бъде вграден специален микрочип, снабден с миниатюрно предавателно устройство. Благодарение на този чип глобалният суперкомпютър ще получи възможност непосредствено да сваля от мозъка всякаква информация, дори мислите на човека. С други думи, действията на всички земляни ще бъдат под постоянно наблюдение и следене, както и управление чрез изпращане на необходимите сигнали до мозъка.
   Разбира се, отначало от подобна “чипизация” хората ще получат някои “изгоди” : контрол над здравето (установяване на заболяванията в ранен стадии), рязко ускоряване на процеса на обучение, пресичане на престъпленията и терористичните актове в зародиш, контрол над финансите и т.н.
   Но тоталният контрол на суперкомпютъра над хората таи в себе си немалко опасности. Изкуственият интелект, както и природният (човешкият) е способен да се самоусъвършенства т.е. от определен момент хората могат да изгубят контрол над него. Той ще стане много по-умен от нас, следователно не само ще се освободи от опеката ни, но и ще има власт над нас. Най-вероятно хората сами ще му я дадат заради собствения си комфорт, здраве и благополучие. А как ще се разпореди той с тази власт, можем само да гадаем. Не е изключено да създаде на Земята такова обществено устройство, при което зомбираните от него индивиди ще се занимават само с неговото обслужване.
   Другата, още по-голяма опасност се крие в извънземния фактор, който повечето футуролози по някаква причина пренебрегват.
Пришълците отдавна и внимателно наблюдават случващото се на Земята. Съществуват напълно достоверни данни за това, че правителствата на водещи страни поддържат редовни контакти с космитите. В началото на 2009 г. английското списание “Инкаунтърс” публикува статията на уфолога Ричард Лайнхем за връзките на пришълците с властите на САЩ. Според неговите сведения именно от извънземните през 20-ти век американците са получили някои свои авангардни технологии и в частност – компютрите. Пришълците оказали решаваща помощ и в тяхната “лунна програма”. Всичко това навежда на мисълта, че прогреса на нашата цивилизация се “подбутва”, при това в посока, нужна на нашите “братя по разум”.
   Компютъризацията, изкуственият интелект, нанотехнологиите – всичко това са звена от един план, насочен към това хората сами да попаднат под управлението на чужд разум. А глобалният суперкомпютър, за който говорят Курцвайл и останалите футуролози, очевидно е главният капан, подготвен за земляните.
Когато суперкомпютърът бъде създаден и човечеството, в преследване на комфорта и безсмъртието доброволно се остави под неговата опека, космитите ще въведат в него собствена програма, след което ще бъде сложен край на развитието на земната цивилизация. Съдейки по някои признаци, които вече се наблюдават (обезкървяване на добитъка, отвличане на хора и др.), може да се каже, че Земята се е превърнала в своеобразна ферма за изработване на необходимия за пришълците генетичен материал.
   Компютър или душа ? Пришълците играят на тънката струна на присъщия за хората животински страх от смъртта, на стремежа към лично безсмъртие. Този страх води земната цивилизация в задънена улица.
   Под управлението на глобалния суперкомпютър, контролиран от извънземен разум, лишен от какъвто и да било морал, хората неизбежно ще се превърнат в зомбита – може би в безсмъртни зомбита, а най-вероятно в изкуствено размножаващи се зомбита, предназначени за извличане на кръвна плазма и садистични опити по производството на мутанти.
   Упоритият стремеж на хората към безсмъртие с помощта на технологичния прогрес не им позволява да достигнат до разбирането, че те и така са безсмъртни – без помощта на компютри и нанотехнологии. Хората притежават това, от което със сигурност са лишени пришълците – безсмъртна душа.
   Разбира се, изучаването на човека върви и в тази насока, но има още прекалено много неясни, неподчиняващи се на логиката и научните закони неща. Изучаването на духовната основа на човека изостава много от бурно развиващия се прогрес в областта на компютъризацията, нанотехнологиите и т.н.
   Напоследък сред уфолозите и специалистите по аномални явления расте разбирането, че работата по изучаването на телекинезата, телепатията, хипнозата, излизането от тялото и други свръхспособности на човека се забавя умишлено. Някой не иска търсещата човешка мисъл да навлиза в области, които обещават на хората много повече от всички нанотехнологии и компютри, взети заедно. Най-вероятно препятствията се поставят от пришълците. За тях, разбира се, е по-добре хората като зомбирано стадо да пасат, наблюдавани от изкуствен интелект, отколкото да владеят своята духовна същност и превръщайки се в истински безсмъртни и свободни, да се измъкнат в своите “тънки” тела в Космоса и в паралелни светове.
   Иска ни се да се надяваме, че в последния момент, когато на Земята започне поголовна чипизация и преминаване на населението под управлението на суперкомпютъра, хората да се замислят, да се стреснат и да кажат “не” на собственото си зомбиране. И че квантовият свръхмозък и стоящите “зад гърба” му пришълци ще получат решителен отказ...   По материали от "Феномен"

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Забележка: Само членове на този блог могат да публикуват коментари.