петък, 4 октомври 2013 г.

Възпитаване на детето. Защита

  Възпитаване на детето
  Както казва една индийска мъдрост,  детето е чужда душа,  която е дадена на родителите за възпитание.  Душата,  разбира се,  не е съвсем чужда,  тъй като между родителите и детето винаги има кармични връзки.  Но не е и тяхна собственост. 
Осъзнаването на кармичните задължения към детето зависи от еволюционното равнище на родителите. А степента на това осъзнаване влияе върху ефективността на възпитанието и качеството на семейния живот.  Егрегорът винаги изисква от родителите напълно определени действия и ако родителите не знаят какво се очаква от тях,  грешките им се заплащат твърде скъпо.
  Родителските задължения условно могат да бъдат разделени на две групи:  първата група включва осигуряване на защита от външния свят и поддържане на съществуването на детето. Втората се отнася до неговото обучение.

     Защита
  Всяко дете се ражда с определена кармична програма и в момента на зачеването за него се открива канал за връзка с виещия му кармичен егрегор, който ще му осигурява защита - понякога с помощта на родителите, понякога без тях. В живота на всеки човек /и не само в детството/ този егрегор осигурява определено равнище на безопасност. И старанията на прекалено загрижените родители да повдигнат това равнище над предвиденото от егрегора винаги са обречени на неуспех.  Има случаи,  когато родителската бдителност угасва за момент и въпреки това детето сякаш по чудо избягва смъртна опасност.
Натрапчивото майчино безпокойство за детето, намиращо се временно извън сферата на контрола й,  пречи на егрегора да следи неговите действия.  Много по-правилно е майката да изпраща към детето си само позитивни мисли и да остави останалото на егрегора.
Тук е особено важно, че освен неговият висш кармичен егрегор, в защита на детето се включва и семейният егрегор. И колкото той е по-енергичен, толкова по-висока ще бъде неговата устойчивост и толкова по-рядко ще се случват нещастни случаи.
Друг важен момент е,  че детето трябва да се научи само да включва канала за връзка със своите егрегори, за да получава от тях помощ и защита. Ако постоянната и прекомерна родителска защита му е напълно достатъчна, то никога няма да развие тези умения. С други думи - майчината пола откъсва детето от Бога.
 
Авесалом Подводни

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Забележка: Само членове на този блог могат да публикуват коментари.