петък, 9 август 2013 г.

НИВА НА МИРОЗДАНИЕТО

Когато става въпрос за "различни светове" или "нива на Мирозданието", не е излишно да има конкретизиране какво следва да се разбира под тези термини. С уговорка за евентуална непълнота, за определението на "ниво на Мирозданието" е нужно наличие на 4 аспекта "
1) Наблюдател или наблюдатели ( субекти на възприятието )
2) Многообразие на възприятието , т.е. на потока от информация, възприеман от субекта ( или с други думи - на наблюдаваната реалност )
3) Постоянство в получените резултати при строго определени условия ( това са най-вече физическите закони, присъщи за наблюдаваната реалност) Разбира се, тези закони не е задължително формулирани с термини от линейното време или с обичайните за нас причинно-следствени връзки
4) Съгласуваност на наблюденията между различните субекти ( т. нар. "фактор интерсубективност" )
И именно неизпълнението на условията от точки 3 и 4 често пъти е критерий за нас да се усъмним в действителността на ставащото ( например по време на сън или т. нар. извънтелесни опитности ). По този начин може да се каже, че всеки свят или "плоскост на съществуване" е вид стабилизиран комплекс от чувствено възприятие , съгласуван между различните субекти.

 

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Забележка: Само членове на този блог могат да публикуват коментари.