неделя, 23 юни 2013 г.

Атланти, Чужди посещения, и генетични манипулации (Майкъл Царион) - 3

Има няколко основни хипотези и теории, на които трябва да се обърне внимание,
за наличието на тези същества. Нека да проучим някои от най-провокативните и
убедителни такива.
ГЛАВА 2
ПЪРВИЯТ ПОТОП НА ЗЕМЯТА
Идете и отнемете живота на Тиамат, и нека ветровете да пренесат кръвта и
на тайни места. (Енума Елиш)
Четем в различни източници, че преди около 50 000 години определено
планетарно тяло в нашата собствена слънчева система е било мистериозно
разрушено. Това тяло е било наречено Тиамат, Фаетон, Луцифер, Мардук, Макдек,
Раав, а дори и Луна (не са свързано с наименованието, дадено по-късно на
Луната). Вярвало се е, че то е съществувало между Марс и Юпитер и ни е
посочено като "второто слънце" което може би е грешка, защото неговата
атмосфера е била блестяща отразявайки истинското слънце. Това не е толкова
невероятно, колкото звучи, тъй като Венера, "Утринната звезда," втората планета
от Слънцето и третият най-ярък обект в небето, е толкова ярка, че хвърля сянка в
безлунна нощ.
По времето на това събитие, Слънчевата система, а по-късно и Земята, е
колонизирана от извънземни същества, които или са били привлечени в слънчева
система от голям пожар или след като идват тука причиняват бедствие на самите
себе си. Независимо дали бедствието е естествено или не, резултатът е, че
човечеството на Земята е преживяло тотален и дълготраен хаос и объркване.
Повърхността на планетата Тиамат се е състояла предимно от големи океани.
След разрушаването и, тези огромни солени води са навлезли в атмосферата на
Земята, причинявайки първият от двата масивни праисторически потопа и
страдания, които човечеството преживява. Смята се, че чуждите нашественици са
се възползвали напълно от тези затруднения и се преминали към колонизация. Те
не се срещнали никаква съпротива от дезориентираните и отстъпчиви жители на
Земята, които са вярвали техните посетители са били мощни богове.
Някои теоретици, като енергичния Ерих фон Деникен, са установили, че е имало
голяма междугалактическа война между две (или може би и повече) извънземни
сили в съседна галактика или в Слънчевата система.
Резултатът от тази титанична война има огромни последици за Земята, тъй като
се предполага, че губещите които били преследвани до нашата система са искали
да потърсят убежище на Тиамат. Те дори издигнали импровизирана радарна
станция там, за да примамят техните преследвачи на Тиамат. Обаче, победените
в действителност приемат за убежище планетата Земя, не Тиамат. При
пристигането си, те почти веднага се настанили в съществуващите подземни
пещери на земята, за които са знаели че съществуват, чрез сканиране на
планетата. Те се настанили и в други пещери, които сами направили.
Съществували са най-малко пет цели континенти на Земята в праисторическо
време наречени Апалачия, Тирения, Берингия, Феноскандия, и Океания. Нашите
сегашни континенти са остатъци от тях. Под тях са буквално хиляди километри от
подземни проходи, пещери и убежища. Някои от тях продължават да съществуват
и до днес и експертите знаят, че много от тях не са естествени. Много от нашите
митове и приказки, като тези за Джуджета, троловете, елфи, "малките хора" и
скандинавските "Крал Под Планината ", например, се отнасят за тези подземни
светове. Почти всички местни Индиански племена говорят за първоначалните им
жилища под повърхността на Земята.
Преследвачите, победители в небесната война, погрешно смятали, че враговете
им са били на Тиамат и напълно го унищожили. Този ужасяващ акт и неговите
последици са били засвидетелствани и записани:
И ето една звезда падна от него (небето) ... и децата на Земята трепереха от
ужас при тази гледка и бягаха изплашени... Аз ги гледах още и ги видях да се
удрят помежду си и чух земята да стене от това.
(Книга на Енох)
Видях във видение как небето се срути ... и когато падна на земята, видях как
Земята е погълната в една голяма бездна ... и надигнах глас да извикам и казах,
че “Земята е унищожена”.
(Книга на Енох)
И в тези дни Ной видял земята, тя била потънала и разрушаването и било близо.
И стана оттам и отиде до края на земята и извика със силен глас към дядо си
Енох, Ной каза с горчивина, три пъти, "Чуй ме, чуйте ме, чуйте ме!" И аз (Енох) му
рекох: Кажи ми какво е това, което падна на земята, че тя е в такова лошо
положение и трепери ...
(Книга на Енох)
И като затръби третият ангел, падна от небето голяма звезда, която гореше
като светило... А името на звездата е Пелин, и третата част от водите стана
пелин, и много човеци измряха от водите, защото се вгорчиха. (Откровение 8:10-
8:11)
И като затръби четвъртият ангел, третата част от слънцето, и третата
част от луната, и третата част от звездите биде поразена, тъй щото да
потъмнее третата част от тях, и третата част от деня да не свети, така и
третата част от нощта.
(Откровение 08:12)
И видях, и чух един ангел, който летеше в средата на небето, и казваше с висок
глас: Горко, горко, горко на земните жители.
(Откровение8:13)
Затова те (бащите ни) не признават това... светът, който тогава е
съществувал, започнал да се препълва с вода, загинал.
(2Петър3:5)

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Забележка: Само членове на този блог могат да публикуват коментари.