неделя, 9 юни 2013 г.

Светлината - какво представлява

Душата не е изградена от физическа материя и при все това тя е вашето силово поле. Висшата същност не е материална и при все това тя е живата опора на развития човек, на напълно пробудената личност. Интуитивните усещания не могат да се обяснят в рамките на петте сетива, понеже те са гласът на нематериалния свят. Следователно не е възможно да разберете нито душата си, нито висшата си същност, нито интуицията, без да приемете съществуването на нематериалната действителност.

Познанието в научния смисъл на думата не може да предложи доказателства нито за нематериалната действителност, нито за Бог. Такива доказателства за нематериалната действителност, каквито рационалният ум търси, не съществуват в измерението, в което той ги търси. Следователно когато питате: „съществува ли нематериална действителност?", от гледната точка на една петсетивна личност истинският ви въпрос е: „ако не мога да докажа съществуването на нематериалната действителност, трябва ли да смятам идеята за нелепа? Дали да приема, че отговор на въпроса няма, или да се разгърна до такава степен, на която мога да получа отговор?"

Когато един ум си зададе въпрос, който предполага различно ниво на истина, независимо какъв е въпросът, учените, търсачите на истината, винаги прилагат метода на разгръщането. В един момент от нашата еволюция например вил зададен въпросът: „има ли жизнени форми, по-малки от видимото с просто око?" от петсетивна гледна точка отговорът вил „не". Някой обаче не се примирил с този отговор и вил изобретен микроскопът. Тогава възникнал въпросът: „има ли нещо в природата, което е толкова малко, че да не може да се види дори с микроскоп?", и отново петсетивните казали „не", но питащите настоявали и напук стигнали до представата за атомната и субатомната структура.

Когато сме създали уредите, с които да виждаме онова, което някога сме смятали за несъществуващо, то е започнало да съществува, но първо е трябвало да се разгърнем. Предизвикателството, задачата за напредналия или за разгръщащия се ум е да се разгърне до такова ниво, че въпросите, на които не може да се отговори според възприетото разбиране за истинност, да получават отговор.

Какво представлява нематериалната действителност?

Нематериалната действителност е вашият дом. Вие сте произлезли от тази нематериална действителност, ще се върнете в нея, а по-голямата част от вас в сегашния момент живее и се развива в нея. Същото важи и за всяко едно от милиардите човешки същества, живеещи на тази планета. Следователно повечето от взаимодействията ви с другите хора се осъществяват в нематериалната действителност. Когато например си мислите с любов за някой близък, вие променяте качеството на своето съзнание и това се отразява на енергийната система на този човек.

Ако например една дъщеря, таяща неприязън към баща си, погледне задълбочено на връзката си с него, като осъзнае кармичната роля, която той е изиграл, за да започне тя да обича и да поема отговорности, и ако намерението й да излекува себе си и да заздрави връзката си със своя баща е дълбоко и чисто, не мислете нито за секунда, че баща й не осъзнава това, дори тя да не му говори. Той няма да го усеща съзнателно, но цялото му същество ще чувства какво прави тя. Съзнателният му ум може да го долови чрез внезапни мигове на разнежва-не, идващи от мисли, които не са му хрумвали преди, или нещо в сърцето му може да трепне, ако неочаквано съзре снимки на дъщеря си като малка, макар и да не развира защо изпитва тези чувства и защо постъпва така.

Вие участвате в този, образно казано, взаимен обмен в вазата данни заедно с всички близки на вас души и до известна степен с душите, до които някога сте се докосвали. Когато раздвижите своя принос в вазата данни, информацията, която изпращате на някоя друга душа, се обработва посредством нейната система. Тъкмо на това ниво причините и следствията от вашите намерения, начините, по които оформяте енергията си, влияят върху другите.

Как става това?

Вие, както и всички същества, сте система от светлина. Честотата на вашата светлина зависи от Вашето съзнание. Когато преминете към друго ниво на съзнанието, променя се и честотата на вашата светлина. Ако например предпочетете да простите на някой, който ви е причинил зло, вместо да го намразите, вие променяте честотата на светлината си. Ако изберете чувството на любов или близост към някой човек, пред сдържаността и хладината, вие променяте честотата на светлината.

Емоциите са потоци от енергия с различна честота. Емоциите, които смятаме за отрицателни, като например омразата, завистта, презрението и страха, имат ниска честота и по-малко енергия, отколкото емоциите, които считаме за положителни, като обичта, радостта, любовта и състраданието. Когато изберете да замените един нискочестотен енергиен поток като страха например, с високочестотен, като енергийния поток на прошката, вие издигате честотата на светлината си.

Когато предпочетете да позволите на високочестотните енергийни потоци да потекат през организма ви, вие усещате повече енергия. Когато един човек например е отчаян или тревожен, той се чувства физически изтощен, защото се е слял с нискочестотен енергиен поток. В това положение човек става тромав и унил, докато веселият човек е изпълнен с енергия и се чувства жизнерадостен, защото през организма му минава високочестотен поток.

Различните мисли създават различни емоции. Мисълта за отмъщение, насилие и алчност или мисълта да използваш някой друг например причинява емоции като гняв, омраза, ревност и страх. Това са нискочестотни енергийни потоци и затова те намаляват честотата на вашата светлина, на вашето съзнание. Съзидателните мисли, мислите, носещи любов, както и грижовните мисли предизвикват високочестотни емоции като признателност, прошка и радост и издигат честотата на вашата система. Ако мислите ви са такива, че да привличат нискочестотни енергийни потоци, вашето физическо и емоционално състояние ще се влоши и ще ви връхлетят психически и физически болести, докато мислите, привличащи високочестотни енергийни потоци, ще ви донесат физическо и емоционално здраве.

Нискочестотните системи теглят енергия от високочестотните системи. Ако не осъзнавате емоциите и мислите си, честотата ви ще се понижи от някоя система, по-нискочестотна от вашата, тоест вие ще загубите енергия. Казваме например, че един депресиран човек „изцежда" или „изсмуква енергията". Една система с достатъчно висока енергия ви успокоява, облекчава и освежава поради въздействието на нейната светлина върху вас. Тази система „излъчва".

Като подбирате мислите си, като решавате от кое емоционално съдържание да се освободите и кое да подсилите, вие определяте качеството на светлината си. Вие определяте своето въздействие върху другите и природата на онова, което преживявате.

„Светлината" представлява съзнанието. Когато не развираме нещо, казваме, че трябва да го „осветлим". Ако сме объркани, казваме, че се нуждаем от „светлина по въпроса". Когато една внезапна идея пренарежда мислите ни, казваме, че ни е „светнало", а когато някой човек е напълно осъзнат, го наричаме „просветлен". Когато се освободите от някоя негативна мисъл или чувство, от организма ви се отделят нискочестотни енергийни потоци, а това буквално позволява честотата на съзнанието ви да се увеличи.

Да мислим за вселената като за нещо, изградено от светлина, честоти и енергии с различни честоти - представа, позната ни от физическото изследване на светлината, не е просто една метафора. Това е естествен и силно въздействащ начин на възприемане на вселената, понеже физическата светлина е отражение на нефизическата светлина.
 
http://www.iasnovidstvo.net/ezoterika/

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Забележка: Само членове на този блог могат да публикуват коментари.